Mikuláš II. / Nikolaj Alexandrovič Romanov

Nicholas II
Николай II Александрович
     
Příjmení:
Surname:
Mikuláš II. / Romanov Nicholas II. / Romanov
Jméno:
Given Name:
Nikolaj Alexandrovič -
Jméno v originále:
Original Name:
Николай II / Николай Александрович Романов
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník Colonel
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
car Emperor
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.05.1868 Carskoje Selo /
18.05.1868 Tsarskoye Selo
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
18.07.1918 Jekatěrinburg /
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Imperátor (císař) Všeruský
Polský král
Velkokníže Finský
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
http://www.hrono.ru/biograf/bio_n/nikolai2b.php
http://www.rosimperija.info/post/1927
URL : https://www.valka.cz/Mikulas-II-Nikolaj-Alexandrovic-Romanov-t15399#535633 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Mikuláš II. / Romanov Nicholas II. / Romanov
Jméno:
Given Name:
Nikolaj Alexandrovič -
Jméno v originále:
Original Name:
Николай II / Николай Александрович Романов
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
http://www.hrono.ru/biograf/bio_n/nikolai2b.php
http://www.rosimperija.info/post/1927
URL : https://www.valka.cz/Mikulas-II-Nikolaj-Alexandrovic-Romanov-t15399#637942 Verze : 0
Nejstarší syn Alexandra III. a Marie Fjodorovny. Od útlého mládí byl připravován na následnictví trůnu, dostalo se mu všestranného vzdělání. V 19-ti letech absolvoval vojenskou službu v důstojnické gardě. Poté cestoval po evropských dvorech a v Londýně potkal svou osudovou lásku – princeznu Alici Viktorii Hessenskou, vnučku britské královny Viktorie. Rodiče cara se svatbou nesouhlasili, obávali se dědičné nemoci – hemofilie, kterou hessenský rod trpěl po generace. Teprve na smrtelné posteli Alexandr III. požehnal sňatku svého syna s Alicí, která přijala pravoslavné jméno Alexandra Fjodorovna. Korunovace Mikuláše II. se konala 18. května 1896 a její průběh, kdy v tlačenici zahynulo na 1300 lidí, předznamenal tragické panování cara.


Po svém nástupu na trůn se Mikuláš II. snažil pokračovat v politice svého otce, ale chyběla mu jeho vůle a autorita. To se projevilo hned v průběhu první ruské revoluce, která vypukla po prohrané válce s Japonskem v roce 1905. Revoluce začala krvavým potlačení pokojné demonstrace 9. ledna 1905, tzv. „krvavou nedělí“. Srocení lidé vedení popem Gaponem nesli obrazy panovníka a žádali ho o pomoc a zastání. Velitel stráží v Zimním paláci však dal rozkaz zahájit proti demonstrantům palbu, což v očích lidu zničilo obraz cara-„báťušky“. Místo toho dostal po těchto událostech Mikuláš II. přezdívku „krvavý car“. Následovalo revoluční povstání ve městech i na venkově, ke kterému se připojila i velká část Černomořské flotily.


Carovi se podařilo revoluci potlačit jen s velikým úsilím a 17. října 1905 byl nucen vydat manifest O zdokonalení státního pořádku, ve kterém přislíbil demokratické reformy. Byla ustavena volená Státní duma (parlament) a uzákoněny základní občanské svobody. Ruským premiérem se stal Arkaděvič Stolypin, který provedl v roce 1906 zásadní pozemkovou reformu. V jejím důsledku vznikla vrstva středního rolnictva, tzv. kulaků, kteří v průběhu několika let učinili z Ruska obilnou velmoc, což mělo blahodárný vliv i na ruské státní finance.


Rusko, které ve válce s Japonskem ztratilo jižní Sachalin, Kurily a Port Artur, potřebovalo napravit svou mocenskou reputaci a zaměřilo se na podporu panslavistických hnutí na Balkáně. Zde se střetávaly zájmy dvou mocenských bloků – Trojspolku vedeného Německem a Dohody, ke které v roce 1908 přistoupilo Rusko. Atentát na rakouského následníka trůnu 28. června 1914 v Sarajevu vedl k válce mezi Rakousko-Uherskem a Srbskem. Mikuláš II. přislíbil Srbsku pomoc a vyhlásil mobilizaci, na což odpovědělo Německo vyhlášením války Rusku 1. srpna 1914.


Navzdory vojenské porážce z roku 1905 neučinil car nic pro modernizaci armády. A tak nejpočetnější armáda světa měla nedostatek základní výzbroje a výstroje. Mnozí vojáci používali pouze onuce a klacky. Kvůli vysokým ztrátám ruské armády při ofenzívě ve Východním Prusku propustil schopné generály a sám převzal velení, čímž všechny následující vojenské porážky na frontě padaly na jeho hlavu.


Carevna Alexandra, která se v jeho nepřítomnosti ujala vlády v Petrohradě, zcela podléhala tajemnému mnichovi ze Sibiře – Rasputinovi, který jejím prostřednictví začal řídit ruskou politiku. Příčinou jeho vlivu bylo dědičné onemocnění careviče Alexeje hemofilií, které tento šarlatán a podvodník dokázal "léčit". Situace v zásobování byla katastrofální, v Petrohradu byl hlad a všeobecná nespokojenost s carskou vládou. Několik šlechticů se pokusilo monarchii zachránit a Rasputina zavraždili, věci se však již daly do pohybu.


Když v únoru 1917 vypukla druhá ruská revoluce, car se vydal vlakem z hlavního stanu do Petrohradu, ale cestou se dozvěděl o demisi své vlády a vzpouře v armádě. Mikuláš II. se rozhodl abdikovat na trůn ve prospěch svého bratra Michaila, ten učinil následující den totéž. Dny monarchie v Rusku byly sečteny.


Další osud cara Mikuláše II. byl tragický. Spolu s rodinou byl umístěn pod ochranou předsedy Prozatímní vlády knížete Lvova v Carském sele. Odtud carská rodina putovala do Tobolska, kde prožila 8 měsíců až do vypuknutí občanské války. Po celou tu dobu vyjednávala Prozatímní vláda o možnosti azylu pro cara a jeho rodinu v zahraničí, ale neúspěšně. Navíc bolševici a leví eseři, kteří se po převratu v listopadu 1917 dostali k moci požadovali, aby car byl postaven před revoluční tribunál. Nakonec rozhodli, že cara převezou do Moskvy před soud, ale když hrozilo, že cara osvobodí bělogvardějci, rozhodli se ho s celou rodinou zavraždit. Svůj čin provedli v noci z 16. na 17. července 1918 v Jekatěrinburku.
Mikuláš II. / Nikolaj Alexandrovič Romanov - Nikolaj Romanov po své abdikaci v Carskom Sele

Nikolaj Romanov po své abdikaci v Carskom Sele
URL : https://www.valka.cz/Mikulas-II-Nikolaj-Alexandrovic-Romanov-t15399#84651 Verze : 2
Mikuláš II. Alexandrovič se narodil roku 1868
Alexandra Fjodorovna roku 1872


Měli 5 detí:
Olga Nikolajevna 1895
Taťána Nikolajevna 1897
Maria Nikolajevna 1899
Anastasia Nikolajevna 1901
Alexej Nikolajevič 1904
URL : https://www.valka.cz/Mikulas-II-Nikolaj-Alexandrovic-Romanov-t15399#117929 Verze : 0
Foto:
Mikuláš II. / Nikolaj Alexandrovič Romanov - Olga Nikolajevna, Taťána Nikolajevna, Marie Nikolajevna a Anastasia Nikolajevna v koupacích oblečcích roku 1905

Olga Nikolajevna, Taťána Nikolajevna, Marie Nikolajevna a Anastasia Nikolajevna v koupacích oblečcích roku 1905
URL : https://www.valka.cz/Mikulas-II-Nikolaj-Alexandrovic-Romanov-t15399#120872 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více