Main Menu
User Menu

Pravidla pro psaní do sekce - JEDNOTKY

Změna pravidel sekce jednotky platná od 1.2.2007


Prosíme uživatele, aby se při vkládání nových témat v sekci Jednotky řídili níže uvedeným vzorem:


do kolonky Předmět psát ekvivalent originálního názvu v ČJ (základní vojenská terminologie je sepsána k jednotlivým státům ve foru). V případě zatím nezaloženého státu do podsekce ostatní použijte kód příslušného státu dle ISO. na posledním místě do hranaté závorky např. [datum existence dané jednotky ] - pokud je toto vkladateli známo. Do přehledových topiců se data nevkládají. Čestné názvy jednotky mají své místo v šabloně jednotky.


Příklady zápisu datumu:
pokud jsou známy obě data existence [1950-1951] - bez mezer
pokud existence trvá tak [1950- ] s mezerou před závorkou
pokud je existence ukončena, ale není to vkladateli známo tak [1950-????]Při existenci jednotky mimo období uvedené v názvu sekce (např.XY republika (1910-1940)) a její následné existenci bez zásadní strukturální změny a stále pod stejným jménem jednoty se jednotka založí do té sekce kde bylo těžiště její existence i když datum konce její existence přesahuje datum v názvu sekce (např. jednotka XXX[1930-1945]), s tím že se v následující sekci (např. XY republika (1941-50)) založí odkazové forum.
Pokud ale v došlo ke strukturální změně (např. mobilizace 1941),která koresponduje s novou časovou sekcí, je nutno využít struktury sekce a existenci jednotky ohraničit datumy a rozdělit ji do obou sekcí (v jedné struktura mírová před mobilizací, v druhé válečná po mobilizaci).
Změny názvu jednotky znamenají automaticky založení nového topiku.
Změny struktury (např. přezbrojení z pěší na tankovou v rámci stejného jména a období sekce (typické pro UK a USA) - popsat v jednom topiku.Do kolonky Popis napsat originální název, případné číslo jednotky psát tak jak bylo v originále, nebo pro snadnější práci vyhledávače napsat jak arabskou tak latinskou verzi číslovky ( např. XV. sbor/15. sbor). Pokud je originální název v abecedě nepoužívající latinku např. arabština, čínština ... atd. je vhodné použít AJ ekvivalent. Volba formy zápisu názvu u nelatinkových abeced je přenechána na vlastním uživateli, může být ale definována jako povinost moderátorem daného státu - např. název v azbuce u sovětských a ruských jednotek. U československých jednotek se do kolonky popis píše AJ název jednotky.


V samotném příspěvku použijte nejlépe předdefinovanou šablonu pro jednotky - viz. pravidla jednotek níže - hlavně pokud jde o první příspěvek v tématu, tím že vyplníte ta pole která jsou vám při zakládání příspěvku známa a ostatní případně necháte prázdná. Pokud nepoužijete šablonu tak (do kolonky Tělo zprávy) napište na první řádek název jednotky nejlépe v originálním znění tučným písmem. Dále údaj o datovém zařazení (zformování, rozpuštění, přejmenování, …) a další podrobnosti které jsou známy jako např. výzbroj a výstroj, tabulkové a skutečné počty, bojové nasazení, významné události za dobu existence…. atd. Datumy prosím uvádět ve formátu DD.MM.RRRR nebo MM.RRRR (varianta MM.RR tam kde století vyplývá z kontextu příspěvku je také možná - ale spíše jen pro přehledové tabulky z důvodu úspory místa ve sloupcích) s tím že dosud vložená data se zpětně upravovat nebudou, ale do budoucna se budou preferovat výše uvedené formáty. Díky použití číslic to bude univerzální pro ty neznalce češtiny.


Vkládání obrázků - pokud vkládáte obrázky s velkou datovou náročností zvažte variantu vložení obrázku do fotoalba a do vlastního příspěvku vložení odkazu.


U každého příspěvku uveďte povinně zdroj z kterého je čerpáno, Forma zápisu je uvedena zde.


Příspěvky se specifikováním např. výzbroj pokud je specifikována v příslušném fóru, či nadřízených či podřízených jednotek v příslušných sekcích faktografické části fóra, vkládejte pokud možno formou aktivního odkazu (tzv. prolinkování) na příslušná faktografická fóra pokud jsou k dispozici. Odkaz na postup je uveden níže.
při linkování na vyšší jednotky prosím do dodržování posloupnosti od nejbližší přímo nadřízené jednotky k dalším nadřazeným velitelstvím.
např. z divizní úrovně je nejbližším nadřízeným sbor, nadřízeným sboru je armády, nadřízeným armády je skupina armád (platí pro německou armádu, např u sovětské by to byly fronty)
toto pravidlo platí i ostatní úrovně - vždy se nejprve uvádí nejbližší nadřízené jednotky (nebo podřízené v rámci organizační struktury).
nechávám volnost tomu kdo linkuje, jestli jako aktivní linky zadá pouze nejbližší nadřízenou jednotku nebo zaktivní celou velitelskou strukturu až po nejvyšší příčky.
Není to samoúčelná buzerace, ale snaha o zpřehlednění fóra. Toto ocení hlavně (nejen) lidé s pomalejším připojením. V případě nejistoty se nebojte obrátit na moderátory.


Též prosíme:


Nevkládejte obrazový materiál chráněný autorskými právy. Vaše pozitivní snaha by mohla vyústit v negativní následky pro provozovatele serveru.


V příspěvcích se zdržte subjektivních hodnocení ve smyslu "nejlepší jednotka", vkládání neověřených dat, vlastních domněnek a vulgárních výrazů.


Zakládejte prázdná fóra ( jako např.: nějaké info ... ? ) pokud možno jen v případě, že to momentálně poslouží k prolinkování s jiným článkem a bude v dohledné době doplněno. Chcete-li se na něco zeptat ohledně nějaké podrobnosti např. k akcím jednotky, výzbroji … apod., založte fórum v diskuzní části celého fóra (tedy ne v sekci jednotky, která je sekcí faktografickou - což lze rozeznat dle ikony na úvodní stránce) a do úvodního příspěvku vložte odkaz na již existující faktografické forum aby sloužilo jako podklad k diskuzi.


Než vložíte u nějaké jednotky nějaká fakta, podívejte se, jestli už je nevložil někdo před Vámi.


Samozřejmě platí všechna pravidla platná pro celé fórum serveru valka.cz.


Nevhodné příspěvky budou smazány či upraveny, bez upozorňování přispěvatele na akt mazání těchto příspěvků - viz. pravidla pro faktografická fóra.


Návod jak prolinkovat svůj příspěvěk s jinými příspěvky (zejména ze sekcí Jednotky, Technika, Výzbroj, … ) naleznete zde. Není to povinné a dělat to tedy nemusíte, ale ušetříte tím práci moderátorům. Za případné prolinkování svých příspěvků předem děkujeme.


U dobrovolnických jednotek v rámci SS (např. Norů, Švédů)/či jiných nestandartizovaných útvarů než jaké jsou založeny v podrobném členění daného státu, doporučuji přiřazovat tyto jednotky podle odhadovaného počtu mužů k přibližně stejným standartním jednotkám - tedy např. legion s 2500 muži bude zařazen v sekci Regimenten & Standarden.
Kampfgruppe např. v počtu 10 000 mužů, spíše doporučuji ji přemístit do sekde Brigaden, KGr v počtu 40 000 mužů k divizím ... apod.Děkujeme


Karl Schlange


P.S. jednotlivé podsekce mohou být blíže specifikovány svými moderátory.


EDIT: 09.08.2011
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-JEDNOTKY-t15221#57016Verze : 0
MOD
Mmožnosť použitia šablón


     
Název:
Name:
vyšší velitelství
Originální název:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Zdroje:
Sources:
-
     
Název:
Name:
vojskové tělesa
Originální název:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Zdroje:
Sources:
-
     
Název:
Name:
vojskový oddíl
Originální název:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zdroje:
Sources:
-     
Název:
Name:
vojsková setina
Originální název:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-JEDNOTKY-t15221#302935Verze : 0
MOD
Diskuse
jeste pridam informaci o trideni jednotek v nasich sekcich


Vazeni kolegove,
s tim, jak se konci restrukturalizace sekce Jednotky, dovolte, abych vas seznamil s principy cleneni teto sekce a odpovedel na nektere otazky ohledne pouziteho nazvoslovi.

V sekci Jednotky je cleneni v mnoha urovnich.

Tou prvni je deleni na svetadily, posleze na "staty".

V uvozovkach je to proto, ze teprve az pod timto spolecnym nazvem najdeme oddelene jednotlive historicke utvary na uzemi techto statu, popripade vyznamne etapy ve vojenske historii techto statu - napr. mobilizaci ci nektera valecna obdobi, exilove armady apod.


Pokud se jedna o statni utvar nebo vyznamne obdobi armady, je sekce dale delena nasledujicim zpusobem :

Ústřední vojenské orgány
Vyšší jednotky
Pěchota
Dělostřelectvo
Jezdectvo
...
(zde muze byt mechanizovane vojsko, tankove, ...)
...
Technické jednotky
Letectvo
Námořnictvo

Tyto sekce mnohdy jeste uvidite delene na

Vojsková tělesa
Vojskové oddíly
Vojskové setniny

k tomuto nazvoslovi se jeste vratime.

U vojensky silnych statu, jako je USA, SSSR, druhoválečné Německo apod, je dane období nejprve deleno na vyznamne slozky (pozemni armada, namornictvo, letectvo), az pote na vyssi jednotky, pechotu, delostrelectvo apod).


Co tedy patri do jednotlivych sekci ? Podivejme se napriklad na sekci


Branná moc Republiky československé (1918-1938)
https://www.valka.cz/index.php/f/500294

kde to je vse krasne videt :

Ústřední vojenské úřady - to jsou veskere ridici organy armady - ministerstva, urady, odbory, inspektoraty apod.

Vyšší velitelství - sem patri vsechny vyssi jednotky, ktere maji vlastni velitelstvi, stab, velitele jednotlivych druhu zbrani a prednosty sluzeb. Tedy zejmena : teritorialni velitelstvi, fronty, armady, sbory, divize a brigady.

Dale v cleneni dle konkretniho druhu zbrane (pechota, jezdectvo, delostrelectvo ...) na

Vojsková tělesa - jsou samostatnou jednotkou/utvarem, maji samostatne hospodarske a technicke rizeni. Podlehaji primo vyssim jednotkam a jsou plne autonomni. Tedy zejmena : pluky a samostatne prapory, korouhve a oddily

Vojskové oddíly - jsou meziclankem mezi telesem a setninou tam, kde doslo k narustu poctu setnin v telese. Ma pouze velitelskou pusobnost, hospodarsky i evidencne je zabezpecovan urcenou setninou. Jedna se zejmena o : prapory, korouhve, oddily a peruti ve svazu pluku.

Vojskové setniny - zakladni ucetni jednotka. Jedna se zejmena o roty, eskadrony, baterie, letky, samostatne cety. Ma sveho vykonaka, vede zakladni evidenci muzstva, zbrani a techniky.


Pro nase ucely, zejmena evidenci konkretnich letounu u peruti jsme pouzili pro perute USA(A)F a RAF uroven vojenske setniny, to je asi jeden z mala pripadu, kdy jsme se odklonili od vyse zmineneho principu.


U vetsiny zemi je jiz rekonstrukce k dnesnimu dni hotova, tam, kde najdete jen deleni

Ústřední vojenské orgány
Vyšší jednotky
Pěchota
Dělostřelectvo
Jezdectvo
...

bez detailniho deleni na telesa, oddily a setniny, se predpoklada, ze do Pechoty, delostrelectva, jezdectva ... pujdou jednotky ekvivaletni voj. telesum, tedy pluky a samostatne prapory - usoudili jsme, ze detailnejsi deleni na nizsi jednotky nema vzhledem k mnozstvi dostupnych informaci k dane zemi a obdobi smysl. Samozrejme toto neni "dano navzdy" a pokud se nekdo najde, kdo zpracuje treba cinskou armadu na uroven praporu nebo rot, klidne mu detailni sekce zalozim Very Happy Proste zatim si nebereme vetsi sousto, nez sme schopni zvladnout, i tak toho neni malo.

Vetsina sekci ma nastavene sve sablony, takze muzete pouzit sablonu pro zakladani novych jednotek, popripade prevest do sablon informace ve stavajicich tematech. Sablona vas povede v tom, co k tomu kteremu typu jednotky potrebujeme dat dohromady - z ceho jednotka vznikla a v co se po svem zaniku pretvorila, kdo ji velel, kde byla dislokovana a tak dale. Sablona si vse sama patricne naformatuje a graficky zobrazi, takze na vas uz je jen davat dohromady udaje plnit tech nekolik set sekci v Jednotkach Very Happy

Detailni informace o sablonach najdete zde :

https://www.valka.cz/topic/view/87568/


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/329441
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-JEDNOTKY-t15221#399053Verze : 0
MOD
ŽIADOSŤ:


Vzhľadom k vzájomnému prelinkovaniu JEDNOTKA - MESTO - VOJENSKÝ OBJEKT (a štát) prosím uvádzajte dislokáciu nasledovne:


mesto, vojenský objekt, štát


Napr.:


01.01.1963-31.08.1968 Bratislava, Dukelské kasárne /V prípade použitia "vlajkátoru" (CTRL+PAUSE) nedávať čiarku.


U vsech mist kde se vklada vlajka plati SOUCASNY STAT / TEHDEJSI STATNI UTVAR (okupant atd), to plati i u dislokaci.


V pripade, ze dislokace prekryva nekolik statnich celku (typicky u ceskoslovenske armady, kdy nektere utvary strvaly z CSLA do CSA) uvadim vlajku "nejdulezitejsiho" statniho zrizeni, tedy tam, kde jednotka byla nejdele (napriklad u jednotky ze Slaneho 1968-1992 tam dam vlajku cr / cssr, protoze to CSSR tam zabira asi nejvetsi casovy usek, ale neni to nejak presne definovatelne, zalezi na rozhodnuti autora prispevku (je to informativni, je vcelku jedno, jestli jsou tam dve ceskoslovenske vlajky coby cssr / csfr / c-sfr / cr, dulezite je, aby lide vedeli, kde maji dane misto hledat ted a kde bylo zhruba tehdy.


U mist, ktera byla cerstve okupovana, davam obvykle vlajku "budouciho spravce", u letist v Maroku, Tunisku atd tedy davam obvykle ty francouze a jejich protektoraty nebo co to na danem uzemi vlastne zridili. Je to trochu neco jineho nez dislokace prvosledovych jednotek v utoku, tam bych klidne nechaval vlajecky puvodniho okupanta (v tomto pripade treti rise).
Samozrejme, v prípade že príslušný vojenský objekt (alebo mesto) Vám nie je známy, tak ho neuvádzajte. Doplní sa neskôr, v závislosti či to niekto zistí a zverejní.P.S.: v prípade že neviete, alebo nechcete používať vlajkátor, alebo príslušný štát vo vlajkátore chýba, používajte pre názov štátneho celku normálny textový zápis (Bavorské kráľovstvo, Taliansko, Turecko a pod. )
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-JEDNOTKY-t15221#489730Verze : 0
MOD

Zápis názvu jednotiek s čestným názvom, resp. s udeleným vyznamenaním


Špecifikom sovietskych jednotiek je uvádzanie čestných pomenovaní a vyznamenaní v názve jednotky. Pravidlá zápisu sa počas vojny postupne vyvíjali, no najzásadnejšou úpravou bola direktíva Generálneho štábu Červenej armády zo dňa 27. decembra 1943, sp. zn. № Орг/2/2143 н/с, v ktorej sa uvádzalo:


„Aby bolo možné jednotne pomenovať vojenské jednotky a formácie, ktorým boli udelené vládne vyznamenania a ktoré boli pomenované na pamiatku vojenských zásluh, zaveďte v názvoch jednotiek a formácií nasledujúcu postupnosť:
a) prvé - číslo útvaru alebo jednotky;
b) druhé - samostatná (отдельная) (len pre samostatné jednotky a formácie až po brigádu vrátane);
c) tretie - gardová;
d) štvrtý - druh vojsk (strelecká, tanková, motostrelecká, horská strelecká, námorná strelecká, ženíjna atď.);
e) piate - čestné pomenovanie (Kyjevská, Smolenská, Charkovská atď.);
f) šieste - udelené vládne vyznamenania (Rad Lenina, Rad Suvorova atď., a pre tie, ktorí získali Rád červenej zástavy - Краснознаменная).
Pri vyznamenaní vyznamenaniami s rôznymi stupňami neuvádzať stupeň v názve.
g) siedma - jednotka (rota, batéria, letka, prápor, divízia, pluk, brigáda, divízia, zbor);
h) ôsme - čestné meno pridelené jednotke (Najvyššieho sovietu RSFSR, Alexandra Matrosova atď.).


Príklady:
- 55 гвардейская стрелковая Иркутская ордена Ленина трижды Краснознаменная ордена Суворова дивизия имени Верховного Совета РСФСР
- 83 отдельная морская стрелковая Новороссийская Краснознаменная бригада
- 254 гвардейский стрелковый полк имени Александра Матросова


Uvedené pravidlo sa v tabuľkách sovietskych jednotiek uplatní len v riadku s označením Originální název: Original Name:. Nikdy však nie v názve témy. Napríklad názov témy je:
49. stíhací letecký pluk [1938-1960]
49th Fighter Aviation Regiment
49-й истребительный авиационный полк (49 иап)Riadok tabuľky s označením Originální název: Original Name: znie:
49 истребительный авиационный Гродненский Краснознаменный полк
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-JEDNOTKY-t15221#687525Verze : 5
MOD

Citace - Panzer :

Zápis názvu jednotiek s čestným názvom, resp. s udeleným vyznamenaním


Špecifikom sovietskych jednotiek je uvádzanie čestných pomenovaní a vyznamenaní v názve jednotky. Pravidlá zápisu sa počas vojny postupne vyvíjali, no najzásadnejšou úpravou bola direktíva Generálneho štábu Červenej armády zo dňa 27. decembra 1943, sp. zn. № Орг/2/2143 н/с, v ktorej sa uvádzalo:
O tomto sa viedla nejaká debata? Asi mi niečo uniklo, pretože sa dostávame k problému, na ktorý som v tejto súvilosti už viackrát narazil - a to, že tie vyznamenia a čestné názvy sa pridávali postupne. Takže jednotka vytvorená v roku 1941 a zrušená v roku 1949, ktorá dostala jedno vyznamenanie v roku 1943 a druhé v roku 1945 a následne bola v roku 1946 označené jedným a v roku 1948 aj druhým historíckym prívlastkom mala počas tohto obdobia 4 rozličné tie kvázi oficiálne názvy. Ktorý je potom originálny? Ten z roku 1943, alebo 1945? Alebo ten z roku 1949? Alebo budeme sekať a z jednej jednotky vytvoríme 4?
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-JEDNOTKY-t15221#687540Verze : 0
MOD
Prečo by sa mala jednotka deliť len preto, že jej boli postupne udeľované čestné názvy či vyznamenania? Názov jednotky sa predsa vyvíjal a ak jednotka vznikla v roku 1938 a zanikla v roku 1949 tak jej názov je ten, ktorý mala v čase zrušenia.
Ak niekto chce vedieť, ako sa jednotka volala v roku 1942, tak sa mu stačí pozrieť do riadku Čestný názov a Vyznamenání a uvidí podľa dátumov, ako sa jednotka volala v požadovanom čase.
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-JEDNOTKY-t15221#687552Verze : 1
MOD
ne, podle cestneho nazvu, resp. jeho zmeny bych to take nedelil, to uz je zbytecne detailni
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-JEDNOTKY-t15221#687594Verze : 0
MOD
OK, nedeliť, uviesť názov obsahujúci kompletne všetko.


Ako diablov advokát ešte uvediem pár vecí, kde vidím možné problémy:
- čiastočne sa znefunčkní funkcia Vyplniť nadpisy, ktorá automaticky vyplnila hlavičku témy podľa údajov z vypĺňanej tabuľky (manuálny zásah tvorcu tabuľky, ak má byť názov v hlavičke iný ako názov v tabuľke),
- nebudú korešpondovať názvy CZ - EN - Originál (napr. v tabuľkách v US technike mi bolo použitie plného názvu techniky v originále a kráteného len číselného označenia v CZ/EN riadku niektorými kolegami - moderátormi vytýkané)
- nie každý zdroj má vyznamenania a čestné názvy uvádzané. A mnohé zdroje v tom majú úplny guláš, či uvádzajú názov jednotky poplatný danému časovému obdobiu - práve na toto som narazil v niektorých už založených jednotkách. Napr. v prehľade udelených vyznamenaní u jednotky boli dve aj 3 vyznamenia, ale v názve bolo len jedno.
- nie každý dokáže ten správny azbukou písaný názov vytvoriť len na základe toho, že vidí aké vyznamenana a kedy tá jednotka dostala (ani ja som osobne klávesnici s azbukou na chuť neprišiel).


Za mňa je navrhnuté pravidlo pre 99 ľudi zo sto nerealizovateľné. Ale je mi jasné, že sovietske obdobie zakladá len pár jedincov a čakať v budúcnosti nejaký masový záujem je utópia. Ak budem mať údaje, tak ten originálny názov vyplním podľa toho, čo si doplnil dopravidiel (teraz ho tak či tak dávam do poznámky). Ak údaje mať nebudem, tak ten plný názov aktívne dohľadávať, alebo vytvárať nebudem (radšej neúplný názov, ako blbý názov).


Na záver by som požiadal Admina či by nezvážil presunutie posledných 4 diskusných príspevkov do Redakčnej rady, nech nestrašia vo verejnom priestore.
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-JEDNOTKY-t15221#687619Verze : 6
MOD
V prvom rade považujem za potrebné uviesť, že som nenavrhol žiadne pravidlo vypĺňania tabuliek jednotiek.


Len som dal do pozornosti direktívu GŠ, ktorá upravuje písanie názvov jednotiek. Pretože som zistil, že ja sám mám hafo jednotiek zapísaných v rozpore s touto direktívou. Obvykle som zapisoval jednotku do kolonky Originální název spôsobom: 494-й истребительный ордена Суворова авиационный полк. Čo je ale zle, pretože podľa direktívy má byť číslo bez prípony -й a po čísle má nasledovať истребительный авиационный. Čiže správne má byť: 494 истребительный авиационный ордена Суворова полк. www.valka.cz


Preto som vložil tento návod. Či sa ním my dvaja budeme riadiť, keďže nikto iný sovietske (ruské) jednotky nezakladá, je na nás. Ja už som prerobil podľa direktívy všetky gardové stíhacie a stíhacie letecké pluky, pretože chcem, aby boli ich názvy historicky verné.


K tvojim námietkam:

Citace - buko1 :

uvediem pár vecí, kde vidím možné problémy:
- čiastočne sa znefunčkní funkcia Vyplniť nadpisy, ktorá automaticky vyplnila hlavičku témy podľa údajov z vypĺňanej tabuľky (manuálny zásah tvorcu tabuľky, ak má byť názov v hlavičke iný ako názov v tabuľke)

- to je vec, ktorá, podľa mňa, nestojí za reč. Vyplním tabuľku jednoduchým názvom bez radov a čestných mien, kliknem na vyplniť nadpisy a následne skopírujem zo zdroja kompletný názov. Ak je zdroj tlačený, napíšem názov jednoducho v Google translatore pri nastavenej ruštine. Záležitosť minúty.


Citace - buko1 :

- nebudú korešpondovať názvy CZ - EN - Originál (napr. v tabuľkách v US technike mi bolo použitie plného názvu techniky v originále a kráteného len číselného označenia v CZ/EN riadku niektorými kolegami - moderátormi vytýkané)

- tomuto nerozumiem, pretože pri kontrole pomocou tlačítka Kontrolní funkce sa originálny názov nekontroluje, resp. neporovnáva, keďže je len v pôvodnej tabuľke a nie aj v nadriadených či podriadených jednotkách


Citace - buko1 :

- nie každý zdroj má vyznamenania a čestné názvy uvádzané. A mnohé zdroje v tom majú úplny guláš, či uvádzajú názov jednotky poplatný danému časovému obdobiu - práve na toto som narazil v niektorých už založených jednotkách. Napr. v prehľade udelených vyznamenaní u jednotky boli dve aj 3 vyznamenia, ale v názve bolo len jedno.

- ak to nemá zdroj uvedené, tak to neuvádzam. Dávam len veci, ktoré mám podložené relevantnými zdrojmi.


Citace - buko1 :

- nie každý dokáže ten správny azbukou písaný názov vytvoriť len na základe toho, že vidí aké vyznamenana a kedy tá jednotka dostala (ani ja som osobne klávesnici s azbukou na chuť neprišiel).

- odporúčam Google translate (translate.google.sk) s nastavenou ruštinou ako východzím jazykom. Napísanie názvu jednotky je dielom pár sekúnd. Len sa treba naučiť spôsob písania. Ak chceš výsledok Краснознаменная Пражская дивизия, musíš naťukať Krasnoznamennaya Prazhskaya diviziya.
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-JEDNOTKY-t15221#687651Verze : 1
MOD
Ty sovětské a ruské jednotky píšeme bez těch čestných názvů. Ty nepatří ani do Nadpisu ani do prvních dvou řádků tabulky (CZ, ENG a ORIGO název) - ať se to pak nenatahuje pomocí automatických nástrojů (nyní existujících či budoucích) jinam i s těmi čestnými názvy, které z toho názvu jednotky dělají obtížně čitelný a strašně dlouhý název (kolikrát jsou ta čestná označení delší než základní název jednotky).


Patří to jen do řádků pro Čestný název a pro Vyznamenání. Pak i klidně do volného textu, to už je na uvážení každého soudruha, ehm autora. Smile


Jednotka má stále jen jednu tabulku, i když během existence dostávala do názvu ta různá vyznamenání a čestné názvy. Tam by to ideálně mělo být uvedeno i s daty udělení. Takže zájemce si to pak může zrekonstruovat, pokud bude chtít.


Jedinou výjimkou je označení gardový. To se vyplňuje do Nadpisu i do Názvů. A jeho udělení je důvod pro novou tabulku.
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-JEDNOTKY-t15221#687652Verze : 2
MOD

Citace - RoBoT :

Ty sovětské a ruské jednotky píšeme bez těch čestných názvů. Ty nepatří ani do Nadpisu ani do prvních dvou řádků tabulky (CZ, ENG a ORIGO název) - ať se to pak nenatahuje pomocí automatických nástrojů (nyní existujících či budoucích) jinam i s těmi čestnými názvy, které z toho názvu jednotky dělají obtížně čitelný a strašně dlouhý název (kolikrát jsou ta čestná označení delší než základní název jednotky).Tak to počujem prvýkrát. Tých jednotiek s čestnými názvami a s vyznamenaniami je už založených niekoľko stovák, až tisíc. V iných než ruských jednotkách chápem jednotnosť koloniek v nadpise a v tabuľke. Lenže sovietske jednotky majú oficiálny názov aj s vyznamenaniami a čestnými názvami. Viď citované direktíva gen. štábu. Nerozumiem, prečo je problémom dĺžka názvu v azbuke, ktorú ad 1. už dnes málokto rozumie a ad 2. žiadna zo súčasných funkcionalít túto časť tabuľky neporovnáva a nekontroluje. A navyše nie je žiaden dôvod, aby tomu tak v budúcnosti bolo.
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-JEDNOTKY-t15221#687661Verze : 1
MOD
Já chápu, že oficiální název je třeba
1-й гвардейский танковый Чертковский дважды ордена Ленина Краснознамённый, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк имени маршала бронетанковых войск М. Е. Катукова
/ 1. gardový tankový čortkivský vyznamený řádem Lenina (dvakrát), řádem rudého praporu, řádem Suvorova, Kutuzova a Bohdana Chmelnického pluk maršála tankového vojska M. E. Katukova - nebo tak nějak
/ 1st Guards Tank Chortkiv Twice Order of Lenin, Order of Red Banner, Order of Suvorov, Kutuzov and Bohdan Khmelnickiy Regiment of Marshal of Tank Troops M. E. Katukov - nebo tak nějak


ale v nadpisu i názvu v tabulce je, řekl bych, přehlednější a praktičtější (nyní a do budoucna)


1-й гвардейский танковый полк / 1st Guards Tank Regiment / 1. gardový tankový pluk


Navíc seznam těch metálů a čestných názvů různého druhu ta jednotka může mít v průběhu víc a víc. Takže když se to dá do tabulky, tak to v mnoha případech bude vyjadřovat jen finální stav, který neodpovídá začátku existence jednotky, kdy ještě neměla žádný čestný název/vyznamenání nebo jich měla méně. Někdy došlo k rozhojnění hned několikrát za dobu existence.
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-JEDNOTKY-t15221#687666Verze : 5
MOD
Jasné, v českom a anglickom názve sa určite zhodneme. Bola by blbosť a nezmysel prekladať všetky tie prívlastky do češtiny či do angličtiny. O to mi ani nikdy nešlo.
Mne ide len o názov jednotky v ruštine. A vysvetlím aj prečo. Referenčné zdroje1) pracujú totiž práve s takýmto "dlhým" označením, pričom vychádzajú so zákonných noriem (ktoré som uviedol), upravujúcich takéto označovanie.


1)
Anochin, V.A., Bykov, M.J.: Vsje istrebiteľnyje aviapolki Stalina. Pervaja polnaja encyklopedija. Jauza-Press, 2014 (Анохин, В. А.; Быков, М. Ю.: Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия. Яуза-пресс, 2014, ISBN 978-5-9955-0707-9)
https://allaces.ru/sssr/struct/main.php
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-JEDNOTKY-t15221#687669Verze : 5
MOD
Tá publikácia čo si dal obsahuje dosť veľa nepresností. Nie len že názvy majú v rozpore s tým úzusom čo píšeš - viď hneď prvý záznam - 1 ГВАРДЕЙСКИЙ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ОРДЕНОВ ЛЕНИНА И КУТУЗОВА ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ПОЛК (ale majú tak prehádzané všetky pluky).


pričom podľa normy čo si citoval

Citace :

a) prvé - číslo útvaru alebo jednotky;
b) druhé - samostatná (отдельная) (len pre samostatné jednotky a formácie až po brigádu vrátane);
c) tretie - gardová;
d) štvrtý - druh vojsk (strelecká, tanková, motostrelecká, horská strelecká, námorná strelecká, ženíjna atď.);
e) piate - čestné pomenovanie (Kyjevská, Smolenská, Charkovská atď.);
f) šieste - udelené vládne vyznamenania (Rad Lenina, Rad Suvorova atď., a pre tie, ktorí získali Rád červenej zástavy - Краснознаменная).
Pri vyznamenaní vyznamenaniami s rôznymi stupňami neuvádzať stupeň v názve.
g) siedma - jednotka (rota, batéria, letka, prápor, divízia, pluk, brigáda, divízia, zbor);
h) ôsme - čestné meno pridelené jednotke (Najvyššieho sovietu RSFSR, Alexandra Matrosova atď.).by správny názov mal znieť 1 ГВАРДЕЙСКИЙ ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ОРДЕНОВ ЛЕНИНА И КУТУЗОВА ПОЛК...


Tú publikáciu Все истребительные авиаполки Сталина mám už dlho a chcel som z nej aj niečo zakladať, ale často im nesedia dátumy a podriadenosť s inými zdrojmi (napr. so zdrojom БОЕВОЙ СОСТАВ СОВЕТСКОЙ АРМИИ...ktorý vydalo ВОЕННО-НАУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА). A len veľmi málo publikácii napr. dodržiava to čo spomínaš - že pri písaní názvu jednotky neuvádzajú za číslom -ja, -j, alebo poradie a, b, c d... To že občas vynechajú niektoré prívlastky, alebo ich navzájom zamenia (napr. poradie vyznamenaní) je len čerešnička na torte.


Problém je že ty a ja a ďalší moderátori sa v systéme vyznáme. Ale robíme to pre seba, alebo pre ľudí? Niekto číta knihu, kde autor dôsledne dodržiava dobové názvy jednotky poplatné danému obdobiu. Napr. popisuje dianie začiatkom roku 1943, tak používa označenie z roku 1943. Ale keďže je nepraktické v každej tretej vete vypisovať plný názov, tak ten názov použije len raz a ďalej už poožíva len skratku, alebo skrátené názvy (najmä ak sa venuje viacerým jednotkám) - čo je bežná prax v ruských publikáciách. Dotyčný je zvedavý o ďalších osudoch jednotky, tak ten názov dá do vyhľadávača... Čo dostane? Google mu napr. vyhodí mimo zdrojov v azbuke aj náš 1-й гвардейский истребительный авиационный полк. OK, to by mohlo byť ono... Ale beda - v tabuľke je originálny názov uvedený ako 1 гвардейский истребительный авиационный Красногвардейский ордена Ленина Краснознаменный ордена Кутузова полк. Ale v knihe sa píše o 1-й гвардейский истребительный авиационный Краснознаменный ордена Ленина полк. Dátumy sedia, ale ten názov...


Inak ten názov 1. gslp si opravoval 15.01.2022, teda pred pár dňami. Prečo si ho rozpísal ордена Ленина Краснознаменный ордена Кутузова? Podľa https://allaces.ru/sssr/struct/p/iap29.php ? Mnoho ruskojazyčných zdrojov u jedndotiek vyznamenených radom Červenej zástavy tento rad dáva automaticky ako prvý. Až potom menujú ostatné vyznamenania. V prípade že je viac radov, tak nemenujú každý jeden v plnom znení (ордена Кутузова ордена Ленина), ale napíšu ОРДЕНОВ ЛЕНИНА И КУТУЗОВА. Neexistuje aj na toto nejaké pravidlo - napr. podľa "prestíže" vyznamenenia a nie podľa dátumu jeho udelenia?


Uvádzaš refernečné zdroje - ale každy z nich pracuje s iným názvom. Ktorý je správny? Ja mám ako refernenčný zdroj Feskov - Sovetksja armija v gody cholodnej vojny a Vooružennyje sily SSSR posle vtorojmirovoj vojny. Ale keď niečo robím, tak skáčem z jednej knihy do druhej, plus ďalších x internetových zdrojov, pretože vyznať sa v tých ich prívlastkoch je občas na rozum. A keď už si myslím, že som našiel nejaký systém, tak ďalší zdroj ho úplne rozhádže.
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-JEDNOTKY-t15221#687703Verze : 4
MOD
Ad kniha Vse aviacionnyje polky Stalina
Máš pravdu, že Anochin a Bykov nemajú v knihe názvy v súlade s direktívou GŠ. Chcel som však poukázať na to, že používajú tzv. dlhý názov jednotky.


Ad 1. GIAP
Pri úprave som vychádzal zo spomínanej direktívy, ktorá uvádza aj príklady jednotiek s viacerými vyznamenaniami. A pred každým vyznamenaním sa používa slovíčko ordena, ak ich je viac nepoužíva sa výraz ordenov, ale ku každému sa uvedie ordena:
55 гвардейская стрелковая Иркутская ордена Ленина трижды Краснознаменная ордена Суворова дивизия имени Верховного Совета РСФСР (tento vzor je priamo odcitovaný z nariadenia GŠ)
Na to, ktorá vyznamanania sa uvádzajú v akom poradí bola tiež vydaná direktíva, pokúsim sa ju dohľadať. Viem však určite, že Leninov rad, ako najvyššie vyznamenanie v systéme vyznamenaní udeľovaných jednotkám, sa píše vždy ako prvé, bez ohľadu na dátum udelenia.
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-JEDNOTKY-t15221#687714Verze : 2
MOD

Citace - Panzer :

Pri úprave som vychádzal zo spomínanej direktívy, ktorá uvádza aj príklady jednotiek s viacerými vyznamenaniami. A pred každým vyznamenaním sa používa slovíčko ordena, ak ich je viac nepoužíva sa výraz ordenov, ale ku každému sa uvedie ordena:pozor, slovo ordenov se používá, viz např.


На вооружении полка стоят модернизированные танки Т-72Б3, современные средства разведки, связи, противовоздушной обороны, инженерного обеспечения. Кроме того, он получит Боевое знамя, награды и почётные наименования 1-й гвардейской Чертковской дважды ордена Ленина Краснознамённой орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого танковой бригады имени маршала бронетанковых войск М.Е. Катукова – самого результативного танкового соединения в войне 1941 – 1945 гг.


viz ofiko stránky ruského Ministertva obrany:
function.mil.ruK těm oficiálním názvům ještě doplnění:
www.valka.cz - tady bychom pak museli do tabulky a nadpisu psát
41. mechanizovaný prapor "Generála Josefa Malého"


a rakousko-uherské pluky měly v oficiálním názvu i zkratku (např. c.k. - ale v průběhu času se měnilo; vůbec neuvádíme, protože) a jméno majitele (to uvádíme v názvech jen do zavedení číslování, neb to do té doby je jediný způsob odlišení; od zavedení čísel neuvádímě, ten pluk by se pak musel přejmenovat třeba dvacetkrát; a uvádět jen posledního je zase nesmysl, protože to zdaleka nemusel být ten nutně nejvýznamnější)


Za sebe se bojím toho, že když se pokusíme zapisovat ty plné názvy všetně těch majitelů, řádů, čestných přídomků a já neví čeho všeho ještě, tak si otevřeme pěknou pandořinu skřínku. Určitě to historicky je v různé míře a v různé podobě u řady témat, ale já z toho mám trochu obavu, že si zkomplikujeme zbytečně život a přiděláme práci a to se naše řady moc nerozrůstají.


Z mé strany tedy nejde o to prudit se či se hádat, jen mám obavu, abychom si nenaběhli na vidle...
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-JEDNOTKY-t15221#687739Verze : 0
MOD
kdyz uz se tu resi takove veci, poradte jak s timto

https://www.valka.cz/topic/view/229316

Тихоокеанский флот
ale
Pacific Fleet

ergo jit cestou PACIFICKE, nebo TICHOOCEANSKE?

americkou Pacific Fleet prekladame jako Pacifickou flotu, britskou tez. V tech Sovetech je to navic nekonzistentni (to vyse uvedene tema jsem prejmenoval na Pacifickou ja, byla tam Tichooceanska, ale) viz např.

https://www.valka.cz/topic/view/228499 (pacificke ...)
https://www.valka.cz/topic/view/238894 (tichooceanske ...)

plus jak se spravne cesky rekne toto

https://www.valka.cz/topic/view/47044 ? Bělomorská (podle města Bělomorsk) nebo Bělomořská (podle Bílého moře)?
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-JEDNOTKY-t15221#687745Verze : 3
MOD
AD PACIFIK:
- tichooceánský se vyskytuje v názvech některých živočochů, ale v online slovníku Ústavu pro jazyk český jsem to nenašel
- tichomořský - ve slovníku je
- pacifický - ve slovníku je také jako alternativa k tichomořský


Kvůli složeninám jsme zvolili překlad PACIFICKÝ
viz např.:
Velitelství jihovýchodopacifické oblasti
alternativou by bylo Velitelství jihovýchodotichomořské oblasti
nebo Velitelství jihovýchodotichooceánské oblasti
což je zbytečně komplikované


Ergo
Тихоокеанский=PACIFICKÝ
(pokud se nehodláš dát na zoologii nebo botaniku)AD BĚLOMORSK
Je to Bělomořský, neb je to odvozeno od Bílého moře, ne od města Bělomorsk.
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-JEDNOTKY-t15221#687749Verze : 4
MOD

Citace - buko1 :

V prípade že je viac radov, tak nemenujú každý jeden v plnom znení (ордена Кутузова ордена Ленина), ale napíšu ОРДЕНОВ ЛЕНИНА И КУТУЗОВА. Neexistuje aj na toto nejaké pravidlo - napr. podľa "prestíže" vyznamenenia a nie podľa dátumu jeho udelenia?Pre zaujímavosť, našiel som úpravu radenia vyznamenaní:
direktíva Generálneho štábu Červenej armády zo dňa 27. decembra 1943, sp. zn. № Орг/2/2143 н/с

...Для частей и соединений, награжденных несколькими орденами, последовательность наименований - в порядке, указанном в приказе HКО 1943 г. № 240.


Приказ HКО № 240 1943 г.
...в следующем порядке: орден Ленина, орден Красного Знамени, орден Суворова I степени, орден Кутузова I степени,
орден Суворова II степени, орден Кутузова II степени, орден Суворова III степени, орден Кутузова III степени, орден
Александра Невского, орден Отечественной Войны I степени, орден Отечественной Войны II степени...


docs.historyrussia.org
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-JEDNOTKY-t15221#687751Verze : 0
MOD

Citace - Admin :

plus jak se spravne cesky rekne toto


https://www.valka.cz/topic/view/47044 ? Bělomorská (podle města Bělomorsk) nebo Bělomořská (podle Bílého moře)?Zrejme Bělomořská, viď napr. cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-JEDNOTKY-t15221#687752Verze : 0
MOD

Citace - Panzer :
Pre zaujímavosť, našiel som úpravu radenia vyznamenaní:
direktíva Generálneho štábu Červenej armády zo dňa 27. decembra 1943, sp. zn. № Орг/2/2143 н/с

...Для частей и соединений, награжденных несколькими орденами, последовательность наименований - в порядке, указанном в приказе HКО 1943 г. № 240.To by sedelo. Väčšina jednotiek čo som videl nemala Leninov rad, ale mali Rad červenej zástavy, preto začínali Kransoznameniem, preto som to mal zafixované že toto ide ako prvé. Ale vidím že to poradie ovplyvňuje aj stupeň - Suvorov I. stupňa je pred všetkými Kutuzovmi, ale Kutuzov I. stupeň má prednosť pred Suvorovom II., či III. stupňa. Takkže ak je ordena Suvorova ordena Kutuzova a vieme že Suvorov je 2.stupňa, tak aj Kutuzov musí byť II., alebo III. stupeň. Ale ak je ordena Kutuzova ordena Suvorova a vieme že jednotka má Suvorova má jednotka II. stupňa, tak tem Kutuzov musí byť stupeň I. Neviem koľko ruských publikácií tieto detaily dodržiava.
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-JEDNOTKY-t15221#687754Verze : 0
MOD
RoBoT diky ... asi bych to pak prehodil ke slovnikovemu heslu Pacific, vim ze jsme to uz spolu resili, ale uz jsem si nepamatoval kde a proc Smile
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-JEDNOTKY-t15221#687775Verze : 1
MOD