Main Menu
User Menu

Pravidla psaní do fóra v sekci JEDNOTKY

Změna pravidel sekce jednotky platná od 1.2.2007


Prosíme uživatele, aby se při vkládání nových témat v sekci Jednotky řídili níže uvedeným vzorem:


do kolonky Předmět psát ekvivalent originálního názvu v ČJ (základní vojenská terminologie je sepsána k jednotlivým státům ve foru). V případě zatím nezaloženého státu do podsekce ostatní použijte kód příslušného státu dle ISO. na posledním místě do hranaté závorky např. [datum existence dané jednotky ] - pokud je toto vkladateli známo. Do přehledových topiců se data nevkládají. Čestné názvy jednotky mají své místo v šabloně jednotky.


Příklady zápisu datumu:
pokud jsou známy obě data existence [1950-1951] - bez mezer
pokud existence trvá tak [1950- ] s mezerou před závorkou
pokud je existence ukončena, ale není to vkladateli známo tak [1950-????]Při existenci jednotky mimo období uvedené v názvu sekce (např.XY republika (1910-1940)) a její následné existenci bez zásadní strukturální změny a stále pod stejným jménem jednoty se jednotka založí do té sekce kde bylo těžiště její existence i když datum konce její existence přesahuje datum v názvu sekce (např. jednotka XXX[1930-1945]), s tím že se v následující sekci (např. XY republika (1941-50)) založí odkazové forum.
Pokud ale v došlo ke strukturální změně (např. mobilizace 1941),která koresponduje s novou časovou sekcí, je nutno využít struktury sekce a existenci jednotky ohraničit datumy a rozdělit ji do obou sekcí (v jedné struktura mírová před mobilizací, v druhé válečná po mobilizaci).
Změny názvu jednotky znamenají automaticky založení nového topiku.
Změny struktury (např. přezbrojení z pěší na tankovou v rámci stejného jména a období sekce (typické pro UK a USA) - popsat v jednom topiku.Do kolonky Popis napsat originální název, případné číslo jednotky psát tak jak bylo v originále, nebo pro snadnější práci vyhledávače napsat jak arabskou tak latinskou verzi číslovky ( např. XV. sbor/15. sbor). Pokud je originální název v abecedě nepoužívající latinku např. arabština, čínština ... atd. je vhodné použít AJ ekvivalent. Volba formy zápisu názvu u nelatinkových abeced je přenechána na vlastním uživateli, může být ale definována jako povinost moderátorem daného státu - např. název v azbuce u sovětských a ruských jednotek. U československých jednotek se do kolonky popis píše AJ název jednotky.


V samotném příspěvku použijte nejlépe předdefinovanou šablonu pro jednotky - viz. pravidla jednotek níže - hlavně pokud jde o první příspěvek v tématu, tím že vyplníte ta pole která jsou vám při zakládání příspěvku známa a ostatní případně necháte prázdná. Pokud nepoužijete šablonu tak (do kolonky Tělo zprávy) napište na první řádek název jednotky nejlépe v originálním znění tučným písmem. Dále údaj o datovém zařazení (zformování, rozpuštění, přejmenování, …) a další podrobnosti které jsou známy jako např. výzbroj a výstroj, tabulkové a skutečné počty, bojové nasazení, významné události za dobu existence…. atd. Datumy prosím uvádět ve formátu DD.MM.RRRR nebo MM.RRRR (varianta MM.RR tam kde století vyplývá z kontextu příspěvku je také možná - ale spíše jen pro přehledové tabulky z důvodu úspory místa ve sloupcích) s tím že dosud vložená data se zpětně upravovat nebudou, ale do budoucna se budou preferovat výše uvedené formáty. Díky použití číslic to bude univerzální pro ty neznalce češtiny.


Vkládání obrázků - pokud vkládáte obrázky s velkou datovou náročností zvažte variantu vložení obrázku do fotoalba a do vlastního příspěvku vložení odkazu.


U každého příspěvku uveďte povinně zdroj z kterého je čerpáno, Forma zápisu je uvedena zde.


Příspěvky se specifikováním např. výzbroj pokud je specifikována v příslušném fóru, či nadřízených či podřízených jednotek v příslušných sekcích faktografické části fóra, vkládejte pokud možno formou aktivního odkazu (tzv. prolinkování) na příslušná faktografická fóra pokud jsou k dispozici. Odkaz na postup je uveden níže.
při linkování na vyšší jednotky prosím do dodržování posloupnosti od nejbližší přímo nadřízené jednotky k dalším nadřazeným velitelstvím.
např. z divizní úrovně je nejbližším nadřízeným sbor, nadřízeným sboru je armády, nadřízeným armády je skupina armád (platí pro německou armádu, např u sovětské by to byly fronty)
toto pravidlo platí i ostatní úrovně - vždy se nejprve uvádí nejbližší nadřízené jednotky (nebo podřízené v rámci organizační struktury).
nechávám volnost tomu kdo linkuje, jestli jako aktivní linky zadá pouze nejbližší nadřízenou jednotku nebo zaktivní celou velitelskou strukturu až po nejvyšší příčky.
Není to samoúčelná buzerace, ale snaha o zpřehlednění fóra. Toto ocení hlavně (nejen) lidé s pomalejším připojením. V případě nejistoty se nebojte obrátit na moderátory.


Též prosíme:


Nevkládejte obrazový materiál chráněný autorskými právy. Vaše pozitivní snaha by mohla vyústit v negativní následky pro provozovatele serveru.


V příspěvcích se zdržte subjektivních hodnocení ve smyslu "nejlepší jednotka", vkládání neověřených dat, vlastních domněnek a vulgárních výrazů.


Zakládejte prázdná fóra ( jako např.: nějaké info ... ? ) pokud možno jen v případě, že to momentálně poslouží k prolinkování s jiným článkem a bude v dohledné době doplněno. Chcete-li se na něco zeptat ohledně nějaké podrobnosti např. k akcím jednotky, výzbroji … apod., založte fórum v diskuzní části celého fóra (tedy ne v sekci jednotky, která je sekcí faktografickou - což lze rozeznat dle ikony na úvodní stránce) a do úvodního příspěvku vložte odkaz na již existující faktografické forum aby sloužilo jako podklad k diskuzi.


Než vložíte u nějaké jednotky nějaká fakta, podívejte se, jestli už je nevložil někdo před Vámi.


Samozřejmě platí všechna pravidla platná pro celé fórum serveru valka.cz.


Nevhodné příspěvky budou smazány či upraveny, bez upozorňování přispěvatele na akt mazání těchto příspěvků - viz. pravidla pro faktografická fóra.


Návod jak prolinkovat svůj příspěvěk s jinými příspěvky (zejména ze sekcí Jednotky, Technika, Výzbroj, … ) naleznete zde. Není to povinné a dělat to tedy nemusíte, ale ušetříte tím práci moderátorům. Za případné prolinkování svých příspěvků předem děkujeme.


U dobrovolnických jednotek v rámci SS (např. Norů, Švédů)/či jiných nestandartizovaných útvarů než jaké jsou založeny v podrobném členění daného státu, doporučuji přiřazovat tyto jednotky podle odhadovaného počtu mužů k přibližně stejným standartním jednotkám - tedy např. legion s 2500 muži bude zařazen v sekci Regimenten & Standarden.
Kampfgruppe např. v počtu 10 000 mužů, spíše doporučuji ji přemístit do sekde Brigaden, KGr v počtu 40 000 mužů k divizím ... apod.Děkujeme


Karl Schlange


P.S. jednotlivé podsekce mohou být blíže specifikovány svými moderátory.


EDIT: 09.08.2011
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-psani-do-fora-v-sekci-JEDNOTKY-t15221#57016Verze : 0
MOD
Zdůraznuji část pravidel výše kde je uvedeno


U každého příspěvku uveďte povinně zdroj z kterého je čerpáno


uvádění zdrojů v samostatném příspěvku nebude nadále v sekci jednotek akceptováno.


děkuji za pochopení a respektování pravidel sekce


Karl Schlange
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-psani-do-fora-v-sekci-JEDNOTKY-t15221#322986Verze : 0
MOD
Mmožnosť použitia šablón


     
Název:
Name:
vyšší velitelství
Originální název:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Zdroje:
Sources:
-
     
Název:
Name:
vojskové tělesa
Originální název:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Zdroje:
Sources:
-
     
Název:
Name:
vojskový oddíl
Originální název:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zdroje:
Sources:
-     
Název:
Name:
vojsková setina
Originální název:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-psani-do-fora-v-sekci-JEDNOTKY-t15221#302935Verze : 0
MOD
Diskuse
jeste pridam informaci o trideni jednotek v nasich sekcich


Vazeni kolegove,
s tim, jak se konci restrukturalizace sekce Jednotky, dovolte, abych vas seznamil s principy cleneni teto sekce a odpovedel na nektere otazky ohledne pouziteho nazvoslovi.

V sekci Jednotky je cleneni v mnoha urovnich.

Tou prvni je deleni na svetadily, posleze na "staty".

V uvozovkach je to proto, ze teprve az pod timto spolecnym nazvem najdeme oddelene jednotlive historicke utvary na uzemi techto statu, popripade vyznamne etapy ve vojenske historii techto statu - napr. mobilizaci ci nektera valecna obdobi, exilove armady apod.


Pokud se jedna o statni utvar nebo vyznamne obdobi armady, je sekce dale delena nasledujicim zpusobem :

Ústřední vojenské orgány
Vyšší jednotky
Pěchota
Dělostřelectvo
Jezdectvo
...
(zde muze byt mechanizovane vojsko, tankove, ...)
...
Technické jednotky
Letectvo
Námořnictvo

Tyto sekce mnohdy jeste uvidite delene na

Vojsková tělesa
Vojskové oddíly
Vojskové setniny

k tomuto nazvoslovi se jeste vratime.

U vojensky silnych statu, jako je USA, SSSR, druhoválečné Německo apod, je dane období nejprve deleno na vyznamne slozky (pozemni armada, namornictvo, letectvo), az pote na vyssi jednotky, pechotu, delostrelectvo apod).


Co tedy patri do jednotlivych sekci ? Podivejme se napriklad na sekci


Branná moc Republiky československé (1918-1938)
https://www.valka.cz/index.php/f/500294

kde to je vse krasne videt :

Ústřední vojenské úřady - to jsou veskere ridici organy armady - ministerstva, urady, odbory, inspektoraty apod.

Vyšší velitelství - sem patri vsechny vyssi jednotky, ktere maji vlastni velitelstvi, stab, velitele jednotlivych druhu zbrani a prednosty sluzeb. Tedy zejmena : teritorialni velitelstvi, fronty, armady, sbory, divize a brigady.

Dale v cleneni dle konkretniho druhu zbrane (pechota, jezdectvo, delostrelectvo ...) na

Vojsková tělesa - jsou samostatnou jednotkou/utvarem, maji samostatne hospodarske a technicke rizeni. Podlehaji primo vyssim jednotkam a jsou plne autonomni. Tedy zejmena : pluky a samostatne prapory, korouhve a oddily

Vojskové oddíly - jsou meziclankem mezi telesem a setninou tam, kde doslo k narustu poctu setnin v telese. Ma pouze velitelskou pusobnost, hospodarsky i evidencne je zabezpecovan urcenou setninou. Jedna se zejmena o : prapory, korouhve, oddily a peruti ve svazu pluku.

Vojskové setniny - zakladni ucetni jednotka. Jedna se zejmena o roty, eskadrony, baterie, letky, samostatne cety. Ma sveho vykonaka, vede zakladni evidenci muzstva, zbrani a techniky.


Pro nase ucely, zejmena evidenci konkretnich letounu u peruti jsme pouzili pro perute USA(A)F a RAF uroven vojenske setniny, to je asi jeden z mala pripadu, kdy jsme se odklonili od vyse zmineneho principu.


U vetsiny zemi je jiz rekonstrukce k dnesnimu dni hotova, tam, kde najdete jen deleni

Ústřední vojenské orgány
Vyšší jednotky
Pěchota
Dělostřelectvo
Jezdectvo
...

bez detailniho deleni na telesa, oddily a setniny, se predpoklada, ze do Pechoty, delostrelectva, jezdectva ... pujdou jednotky ekvivaletni voj. telesum, tedy pluky a samostatne prapory - usoudili jsme, ze detailnejsi deleni na nizsi jednotky nema vzhledem k mnozstvi dostupnych informaci k dane zemi a obdobi smysl. Samozrejme toto neni "dano navzdy" a pokud se nekdo najde, kdo zpracuje treba cinskou armadu na uroven praporu nebo rot, klidne mu detailni sekce zalozim Very Happy Proste zatim si nebereme vetsi sousto, nez sme schopni zvladnout, i tak toho neni malo.

Vetsina sekci ma nastavene sve sablony, takze muzete pouzit sablonu pro zakladani novych jednotek, popripade prevest do sablon informace ve stavajicich tematech. Sablona vas povede v tom, co k tomu kteremu typu jednotky potrebujeme dat dohromady - z ceho jednotka vznikla a v co se po svem zaniku pretvorila, kdo ji velel, kde byla dislokovana a tak dale. Sablona si vse sama patricne naformatuje a graficky zobrazi, takze na vas uz je jen davat dohromady udaje plnit tech nekolik set sekci v Jednotkach Very Happy

Detailni informace o sablonach najdete zde :

https://www.valka.cz/topic/view/87568/


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/329441
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-psani-do-fora-v-sekci-JEDNOTKY-t15221#399053Verze : 0
MOD
ŽIADOSŤ:


Vzhľadom k vzájomnému prelinkovaniu JEDNOTKA - MESTO - VOJENSKÝ OBJEKT (a štát) prosím uvádzajte dislokáciu nasledovne:


mesto, vojenský objekt, štát


Napr.:


01.01.1963-31.08.1968 Bratislava, Dukelské kasárne /V prípade použitia "vlajkátoru" (CTRL+PAUSE) nedávať čiarku.


U vsech mist kde se vklada vlajka plati SOUCASNY STAT / TEHDEJSI STATNI UTVAR (okupant atd), to plati i u dislokaci.


V pripade, ze dislokace prekryva nekolik statnich celku (typicky u ceskoslovenske armady, kdy nektere utvary strvaly z CSLA do CSA) uvadim vlajku "nejdulezitejsiho" statniho zrizeni, tedy tam, kde jednotka byla nejdele (napriklad u jednotky ze Slaneho 1968-1992 tam dam vlajku cr / cssr, protoze to CSSR tam zabira asi nejvetsi casovy usek, ale neni to nejak presne definovatelne, zalezi na rozhodnuti autora prispevku (je to informativni, je vcelku jedno, jestli jsou tam dve ceskoslovenske vlajky coby cssr / csfr / c-sfr / cr, dulezite je, aby lide vedeli, kde maji dane misto hledat ted a kde bylo zhruba tehdy.


U mist, ktera byla cerstve okupovana, davam obvykle vlajku "budouciho spravce", u letist v Maroku, Tunisku atd tedy davam obvykle ty francouze a jejich protektoraty nebo co to na danem uzemi vlastne zridili. Je to trochu neco jineho nez dislokace prvosledovych jednotek v utoku, tam bych klidne nechaval vlajecky puvodniho okupanta (v tomto pripade treti rise).
Samozrejme, v prípade že príslušný vojenský objekt (alebo mesto) Vám nie je známy, tak ho neuvádzajte. Doplní sa neskôr, v závislosti či to niekto zistí a zverejní.P.S.: v prípade že neviete, alebo nechcete používať vlajkátor, alebo príslušný štát vo vlajkátore chýba, používajte pre názov štátneho celku normálny textový zápis (Bavorské kráľovstvo, Taliansko, Turecko a pod. )
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-psani-do-fora-v-sekci-JEDNOTKY-t15221#489730Verze : 0
MOD