Main Menu
User Menu

Pravidla pro psaní do sekce - PONORKY

Nová Pravidla pro zápis do sekce Ponorky (Edit: Tars)Prosíme uživatele, aby se při vkládání nových témat v sekci Ponorky řídili níže uvedenými pravidly:


1) v případě jakýchkoliv nejasností nebo pochybností neváhejte a kontaktujte Moderátora této sekce: Tars, FiBe, Franta02, nebo samotného administrátora (Admin) www.valka.cz2) vkládání konkrétních plavidel
Pro nadpis tématu (při vkládání je to kolonka Předmět/Název česky (slovensky)) použijte název plavidla v následující formě:
- zkratku ISO pro daný stát (platí pouze pro plavidla v části sekce Nezařazeno, kam se umisťují plavidla, jejichž stát nemá vlastní část sekce - u ostatních plavidel, která lze přiřadit k jednotlivým státům zkratku ISO neuvádět)
- zkratka označující typ ponorky, kterou naleznete zde (pokud ji nenaleznete, kontaktujte příslušného Moderátora, který Vám poradí)
- zkratka označující příslušnost k válečnému loďstvu daného státu (USS, HMS, ORP, KNM, Hr.Ms., HMAS apod.), pokud stát u svých válečných lodí tuto zkratku nepoužívá, nevkládejte nic
- samotné jméno plavidla (u plavidel států, které nepoužívají latinku uveďte, nejlépe anglický, přepis názvu)
- v závorce tzv.pennant number (identikační nebo kódové označení plavidla) - kvůli rozlišení plavidel o stejných názvech (pokud pennant number neexistuje, uveďte rok spuštění plavidla na vodu)

Příklady zápisu:
NOR - SS - KNM Ula (P66)
SS - HMS Upholder (N99)
SS - R.MSG Tricheco (1930)
SSBN - USS Benjamin Franklin (SSBN-640)3) pro vkládání tříd podobně:
- zkratku ISO pro daný stát (jen pro Nezařazené)
- označení typu ponorky (SS, SSGN, SSN, apod.)
- název třídy


Příklad zápisu:
nezařazená třída ponorek: ISR - SSK - Dolphin
ostatní státy: SS - Wilk3) Pro vkládání nových plavidel i jejich tříd byly vytvořeny tzv.šablony, které na stránce vytvoří jednotnou tabulku
- prosíme všechny uživatele o používání těchto šablon bez jakýchkoliv změn jejich vzhledu (vybarvování, změna velikosti písma, doplňování nebo umazávání řádků apod.). Pokud máte k dispozici údaje, pro které nenajdete příslušnou kolonku, vkládejte je prosím do kolonky Poznámka, nebo jakoukoliv jinou vhodnou formou do nového příspěvku. Nevkládejte jakýkoli text nad tabulku.
- vhodnou šablonu vyberete pomocí roletky vpravo od pracovního pole, po jejím zvolení se automaticky otevře nové okno, do kterého doplníte patřičné údaje (např.: jméno/název, TTD, ... a zejména ZDROJE)
- šablonu vložíte pomocí Nahrát šablonu.


Existují 3.šablony pro ponorky:
Ponorka - třída - použijte pro vložení TTD pro celou třídu ponorek (tato šablona je přístupná pouze v podsekci Třídy, u jednotlivých lodí ji nenajdete!)
Ponorka - s třídou - použijte pro vložení údajů pro konkrétní ponorky
Ponorka - bez třídy - použijte pro vložení údajů ponorek, které existovaly pouze v jediném exempláři (neexistovala celá třída)!!! POZOR: jako u každého faktografického příspěvku, i zde u každého nového příspěvku MUSÍ být uveden zdroj(e) ze kterého bylo čerpáno !!!
(případné dotazy a diskuse ohledně pravidla o uvádění zdrojů směřujte sem)4) Několik technických poznámek pro vyplňování tabulek:
- jakékoliv datum vkládejte ve formě DD.MM.RRRR (DD-den, MM-měsíc, RRRR-rok, př.: 01.01.2001)
- při vkládání rozměrů, výtlaků, rychlostí apod. není nutné vkládat i jednotky uvedených údajů(m,t,kts apod.) Tyto jednotky budou automaticky přiděleny po doplnění a uložení tabulky.
- ráži děl a torpédometů udávejte v českém sloupci v metrických mírách (např.: 533 mm, 8,8 cm, ...), a v anglickém sloupci pomocí imperiální soustavy (např.: 21", 3.46")
- při vkládání seznamu plavidel dané třídy vkládejte tato do jednoho řádku pod sebe
- TTD jsou primárně umístěna v tabulce pro třídu ponorek, pro jednotlivá plavidla se pak uvádí především specifické údaje (data zahájení stavby, přijetí do služby, velitelé apod.)
- z jednotlivých ponorek pak bude odkazováno na třídu (prolinkováním) a naopak.
- pokud se u konkrétní lodi některý údaj odlišuje od běžných údajů pro danou třídu (rozměry, výtlak, výzbroj apod.) uveďte je v řádku Poznámka přímo u konkrétní lodi a pomocí poznámkového aparátu i u samotné třídy. Stejný řádek použijte i pro případné změny výzbroje během služby.
- pro elektronickou výstroj (radary, sonary apod.), sonary, perikopy a systémy řízení použijte řádek Vybavení
- pokud vkládáte obrázky s velkou datovou náročností zvažte variantu vložení obrázku do fotoalba a do vlastního příspěvku vložení odkazu


5) Příspěvky se specifikováním např. výzbroj pokud je specifikována v příslušném fóru, či velitele ponorky v sekcích významných osobností, vkládejte pokud možno formou aktivního odkazu (tzv. prolinkování) na příslušná faktografická fóra pokud jsou k dispozici. Odkaz na postup je uveden níže.


Toto není samoúčelná buzerace, ale snaha o zpřehlednění a zkvalitnění fóra. Ocení to hlavně (nejen) lidé s pomalejším připojením. V případě nejistoty se nebojte obrátit na moderátory.Též prosíme:


Nevkládejte obrazový materiál chráněný autorskými právy. Vaše pozitivní snaha by mohla vyústit v negativní následky pro provozovatele serveru.


V příspěvcích se zdržte subjektivních hodnocení ve smyslu "nejlepší ponorky", vkládání neověřených dat, vlastních domněnek a vulgárních výrazů.


Zakládejte prázdná fóra (tj. pouze název lodi) je možné jen v případě, že to momentálně poslouží k prolinkování s jiným článkem a bude v dohledné době doplněno.


Než vložíte u nějaké ponorky nějaká fakta, podívejte se, jestli už je nevložil někdo před Vámi.


Chcete-li se na něco zeptat ohledně nějaké podrobnosti k ponorkám, jejím akcím ... apod., založte fórum v diskuzní části celého fóra
(tedy ne v sekci ponorky, která je sekcí faktografickou) a do úvodního příspěvku vložte odkaz na již existující faktografické forum aby sloužilo jako podklad k diskuzi.Samozřejmě platí všechna PRAVIDLA platná pro celé fórum serveru valka.cz.Nevhodné příspěvky budou smazány či upraveny, bez upozorňování přispěvatele na akt mazání těchto příspěvků - viz. pravidla pro faktografická fóra.Návod jak prolinkovat svůj příspěvěk s jinými příspěvky (zejména ze sekcí Jednotky, Technika, Výzbroj, ...) naleznete zde. Není to povinné a dělat to tedy nemusíte, ale ušetříte tím práci moderátorům. Za případné prolinkování svých příspěvků předem děkujeme.POKUD MÁTE JAKÉKOLIV DOTAZY NEBO NEJASNOSTI, NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT NĚKTERÉHO Z MODERÁTORŮ.


Děkujeme Smile
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-PONORKY-t15218#56991Verze : 0
MOD
Podle roku zařazení ponorky do služby vyberte prosím z patřičného sloupce příslušnou zkratkudo roku 1900 období let 1900-1945 období po roce 1945
SS – ponorný člun SS - ponorka
ST - nákladní ponorka
SM - minonosná ponorka
SX – miniponorka
SS - ponorka
SSB - raketonosná ponorka
SSBN - raketonosná ponorka s nukleárním pohonem
SSG - ponorka s řízenými střelami
SSGN - ponorka s řízenými střelami s nukleárním pohonem
SSK - útočná ponorka
SSN - útočná ponorka s nukleárním pohonem
SX - miniponorka
SA - jiná (speciální) ponorka
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-PONORKY-t15218#282680Verze : 0