Kameněv, Sergej Sergejevič

Kamenev, Sergey Sergeyevich
Kamenev, Sergej Sergejevič
Сергей Сергеевич Каменев
     
Příjmení:
Surname:
Kameněv Kamenev
Jméno:
Given Name:
Sergej Sergejevič Sergey Sergeyevich
Jméno v originále:
Original Name:
Сергей Сергеевич Каменев
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
armádní velitel 1. stupně Army Commander 1st Class
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
16.04.18811) Kyjev /
16.04.18811) Kyiv /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
25.08.1936 Moskva / 25.08.1936 Moscow /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- -
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- ruský a sovietsky vojenský veliteľ počas prvej svetovej vojny, ruskej občianskej vojny
- v medzivojnovom období pôsobil vo vrcholných veliteľských funkciách Červenej armády
- Russian and Soviet military commander during the First World War, the Russian Civil War
- In the inter-war period he served in the top command positions of the Red Army
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Kamenev-Sergej-Sergejevic-t15158#527668 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Kameněv Kamenev
Jméno:
Given Name:
Sergej Sergejevič Sergey Sergeyevich
Jméno v originále:
Original Name:
Сергей Сергеевич Каменев
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
20.11.1935 armádny veliteľ 1. stupňa
20.11.1935 Army Commander 1st Class
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
1) 04.04.1881 podľa Juliánskeho kalendára 1) 04.04.1881 according to the Julian calendar
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
uk.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Kamenev-Sergej-Sergejevic-t15158#609023 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více