Main Menu
User Menu

Boeing YB-40

Boeing XB-40

     
Název:
Name:
Boeing XB-40
Originální název:
Original Name:
Boeing XB-40
Kategorie:
Category:
stíhací letoun
Výrobce:
Producer:
DD.11.1942-DD.11.1942 Vega Aircraft Corp., Burbank, California
DD.MM.1943-DD.MM.1943 Douglas Aircraft Co. Inc., Tulsa, Oklahoma
Období výroby:
Production Period:
DD.11.1942-DD.MM.1943
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
XB-40: 1, Vega (41-24342)
YB-40: 20, Douglas (42-5732/5744, 42-5871, 42-5920, 42-5921, 42-5923/5925, 42-5927)
TB-40: 4, Douglas (42-5833/5834, 42-5872, 42-5926)
První vzlet:
Maiden Flight:
10.11.1942
Osádka:
Crew:
10
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Vzlet a přistání:
Take-off and Landing:
CTOL - konvenční vzlet a přistání
Uspořádání křídla:
Arrangement of Wing:
jednoplošník
Uspořádání letounu:
Aircraft Concept:
klasické
Podvozek:
Undercarriage:
zatahovací
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kola
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného letounu:
Empty Weight:
16737 kg
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
26308 kg
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
28710 1) kg
Rozpětí:
Wingspan:
31.62 m
Délka:
Length:
22.78 m
Výška:
Height:
5.82 m
Plocha křídla:
Wing Area:
131.92 m2
Plošné zatížení:
Wing Loading:
? kg/m2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
pístový
Počet motorů:
Number of Engines:
4
Typ:
Type:
Wright R-1820-65 o výkonu 895 kW
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
6549+2990 l
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
469.9 2) km/h v 7620 m
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
315.4 km/h v ? m
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
4 m/s
Čas výstupu na výšku:
Time to Climb to:
13.3 min do 3048 m
Operační dostup:
Service Ceiling:
8900 m
Dolet:
Range:
? km
Maximální dolet:
Maximum Range:
3959 km
Výzbroj:
Armament:
většinou 14x 12,7mm kulomet ve dvou hřbetních, jedné příďové a jedné ocasní věži a dvou bočních střelištích
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
YB-40:
1) 28803 kg
2) 458,7 km/h
Zdroje:
Sources:
Bowers, Peter M. Boeing Aircraft since 1916. London, Putnam 1989. ISBN 0-85177-804-6.
Jones, LLoyd. S. U.S. Bombers. Aero Publishers, Inc., Fallbrook 1974.
Fahey, James C. U.S. Army Aircraft 1908-1946. Ships and Aircraft, Falls Church, 1964.
http://joebaugher.com/usaf_bombers/b17_12.html
http://www.americancombatplanes.com/b17_3.html
www.nationalmuseum.af.mil
URL : https://www.valka.cz/Boeing-YB-40-t15136#465168Verze : 0
MOD
Boeing XB-40 a YB-40


YB-40 byla eskortní varianta sériového B-17, uvažovaná v době, kdy nebyly k dispozici doprovodné stíhače s dlouhým doletem a kdy ztráty bombardérů při denních náletech na Německo měly hrozivě narůstající tendenci. Podobnou tendenci můžeme ostatně od 30. let pozorovat i jinde, např. v SSSR, kdy těžké Tupolevovy TB byly přímo ověšeny střelišti, často vysouvacími, dokonce i pod křídly. Stejně jako vývoj parazitních stíhačů, viz Zvěno Aviamatka v předválečném SSSR, nebo i americké pokusy se vzducholoděmi Acron a Macon po válce. Myšlenka vypadala logicky a vycházela z analogie s námořnictvem - vybavit svaz "dopravních" bombardérů doprovodem "křižníků", které by jim zajistily bezpečí stejně, jako tomu bylo na moři. "Křižníkový" YB-40 byl připraven úpravou již vyráběného bombardéru B-17F, kterému byly pronikavě zvětšeny palebné možnosti a současně jeho dolet zůstal na úrovni standardních bombardérů.


První prototyp byl vytvořen v listopadu 1942 v závodech Vega (divize Lockheedu). K úpravě byl použit stroj B-17F sériového čísla 41-24341. Stroj dostal v místě radiooperátora další hřbetní věž, vybavenou dvojicí kulometů kalibru 0.50 a všechna dosavadní střeliště, která dosud nesla jednoduché zbraně, byla vybavena jejich dvouhlavňovou variantou. Hřbetní věže byly od firmy Martin, spodní kulová od firmy Sperry, nová příďová od firmy Bendix. Celkový počet obranných zbraní dosáhl impozantního počtu 14 - 15 ks velkorážních kulometů. Posádka byla chráněna dodatečným pancéřováním i osobními prostředky - viz tzv. Flak-helma a Flak zástěra. Byla zrušena pumová výzbroj, jejíž ušetřená hmotnost byla využita pro dodatečné pancéřování a zvětšenou zásobu střeliva, která obnášela až 17 265 kusů na zbraň (v počtu nesených nábojů se prameny různí, viz dále z jiného zdroje). Protože hmotnost vzrostla příliš, byla mírně omezena i zásoba paliva.


U firmy Douglas v Tulse, Oklahoma, bylo z B-17F vyrobených u Vegy upraveno 20 ks YB-40 a 4 cvičné TB-40. Byly na nich zkoušeny rozličné kombinace výzbroje. Některé YB-40 nesly čtyřhlavňové zbraně v příďové a zadní věži, jiné zkoušely 40mm kanon. Zkoušely se rozličné kombinace - až 30 ručně ovládaných zbraní různých ráží na různých místech nad i pod trupem, včetně dalších dodatečných střeleckých věží. (Pro modeláře je to obtížná situace, protože musí vycházet z fotografií konkrétních strojů, kterých není přehnaně mnoho.) Problémem je i fakt, že jednotlivé stroje měnily svou podobu podle momentálně zkoušené kombinace výzbroje. Existují i nákresy těchto strojů.


První operační nasazení YB-40 bylo 29. května 1943 při náletu na Saint Nazaire. Celkem proběhlo 8 misí, poslední 4. července 1943. Výsledkem bylo 5 potvrzených a 2 pravděpodobné sestřely, dosažené palubními střelci, při ztrátě 1 stroje YB-40. Velmi rychle se zjistilo, že hmotnost dodatečné výzbroje a přídavného pancéřování výrazně mění letové vlastnosti B-17. To nevadilo na počátku akce, kdy všechny stroje byly těžce naloženy. Problémy nastaly, jakmile "standardní" B-17 odhodily pumový náklad. Pak se těžké YB, které stále měly své pancíře a střelivo, staly pro svaz vlastně přítěží - byly pomalejší a méně obratné než zbytek svazu. A odlehčené bombardéry se teď už obvykle dokázaly samy ubránit. Nakonec Velení letectva uznalo projekt YB-40 za slepou uličku a zrušilo jej.


V literatuře někdy popisovaný případ úspěšného rozehnání německé kolony nebyl přijímán jako standart, protože se počítalo s momentem překvapení. Těžké bombardéry v přízemním letu měly příliš nevýhodné letové vlastnosti na běžné využití. Stíhačky s těžší výzbrojí či bitevníky si s podobnými úkoly dokázaly poradit lépe a s nižšími náklady. (Včetně předpokládaného rizika ztrát. Je menší škodou ztráta jedno či dvoumotorového bitevníku s jedním či dvěma letci oproti riziku ztráty čtyřmotorového stroje s cca 10 muži na palubě. Nemluvě o cenovém rozdílu takových strojů.)


Poslední ranou projektu byl příchod těžkých stíhačů, (P-51, Thunderbolty, na britské straně Tempesty a Typhoony...), které definitivně projekt pohřbily. Přeživší stroje YB-40 byly zpět vráceny do standardní podoby bombardérů B-17F a několik bylo ve Státech použito jako "létající učiliště" pro palubní střelce B-17. Zkoušky prokázaly, že myšlenka není špatná, ale poněkud zbytečně komplikovaná a náročná. Prostě, že stejný výsledek lze získat s menší námahou a náklady. Jeden praktický význam však projekt přeci měl - jedna ze střeleckých věží - věž pod přídí, vyvinutá pro YB-40 - se dostala do výzbroje posledních verzí B-17F a budoucích B-17G. Podobně se jako užitečná prosadila boční střeliště, kde sice střelci byli vystaveni většímu riziku, ale s použitím osobních ochranných pomůcek se jejich šance na přežití výrazně zvýšily.


Výzbroj: 15 x .50 kulomet Browning
palebný průměr -
příď - 2 200 ks
přední horní věž - 2 500 ks
přidaná horní věž - 3 300 ks
spodní kulová věž - 300 ks
boční střeliště - po 1 200 ks
ocasní střeliště - 1 200 ks
celkem - 10 700 ks


prameny:
moje poznámky a knihy:
Edward Jablonski, Flying Fortress, Doubleday, 1965.
Larry Davis, B17 In action, Squadron Signal No 84, 1984


internet:
www.aerofiles.com/_boe.html
www.wpafb.af.mil/museum/research/bombers/b3-89.htm
URL : https://www.valka.cz/Boeing-YB-40-t15136#128043Verze : 0
Ještě pár obrázků a nákresů Cool
Pocházejí z výše zmiňovaného In action o B-17.
Boeing YB-40 -


Boeing YB-40 -


Boeing YB-40 -


URL : https://www.valka.cz/Boeing-YB-40-t15136#128049Verze : 0
Ještě něco obrázků, prameny shodné s uvedenými u textu předchozího příspěvku.
Boeing YB-40 -


Boeing YB-40 -


Boeing YB-40 -


Boeing YB-40 -


Boeing YB-40 -


URL : https://www.valka.cz/Boeing-YB-40-t15136#128047Verze : 0
YB-40 byl vyvinut za účelem vyzkoušení konceptu bombardovacího doprovodu modifikací stávajících bombardérů přidáním dodatečné obranné výzbroje.
Tyto letouny měly doprovázet formace bombardérů a zajišťovat jejich ochranu před nepřátelskými stíhači. Bohužel, takto upravené stroje měly příliš omezenou manévrovatelnost, aby dokázaly ochránit velké formace. Byly současně „těžké na ocas“ a celkově přetížené. Obvyklé formaci bombardérů B-17F vracející se po svržení pum z náletu, eskortující YB-40 svou rychlostí nestačily.

YB-40 se v roce 1943 zúčastnily pouze několika misí a pak byly z provozu vyřazeny.
Prototyp XB-40 vznikl přestavbou v pořadí druhého sériového stroje B-17F-1-BO (S/N 41-24341). Obrannou výzbroj tvořilo čtrnáct kulometů ráže 0,50“ na sedmi stanovištích: přední střelecká věž, dvě hřbetní věže, dolní stř. věž, dvě boční střeliště a jedno zadní.
První let XB-40 se uskutečnil 10. 11. 1942. Následovala objednávka dvaceti sériových strojů pod označením YB-40 a čtyř cvičných TB-40. Jejich výroba se přesunula do Douglasu.


Na jaře 1943 obdržela 357. bombardovací peruť 92. bombardovací skupiny dvanáct letounů YB-40 pro operační zkoušky. První křest ohněm letouny čekal 29. 5. 1943 a po méně než deseti akcích byly z operačního nasazení staženy. Většina YB-40 pak byla konvertována zpět na standardní B-17F.
Přední střelecká věž se pak požívala sériově na strojích B-17G.
URL : https://www.valka.cz/Boeing-YB-40-t15136#56812Verze : 0
Pohled na výzbroj:
Boeing YB-40 -


URL : https://www.valka.cz/Boeing-YB-40-t15136#56814Verze : 0
YB-40
Boeing YB-40 - Na zábere vidno počet a presné rozmiestnenie zbraní a posádky.

Na zábere vidno počet a presné rozmiestnenie zbraní a posádky.
Boeing YB-40 - http://www.327th.org/327th-org/Greg/yb-40(2).htm

http://www.327th.org/327th-org/Greg/yb-40(2).htm
URL : https://www.valka.cz/Boeing-YB-40-t15136#127840Verze : 0