Nixon, Richard Milhous

     
Příjmení:
Surname:
Nixon Nixon
Jméno:
Given Name:
Richard Milhous Richard Milhous
Jméno v originále:
Original Name:
Richard Milhous Nixon
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
fregatní kapitán Commander
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
? ?
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
09.01.1913 Yorba Linda, Kalifornie
09.01.1913 Yorba Linda, California
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
22.04.1994 New York
22.04.1994 New York
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
37. prezident USA
36. viceprezident USA
Senátor za Kalifornii
37th President of the United States
36th Vice President of the United States
US Senator from California
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Nixon
URL : https://www.valka.cz/Nixon-Richard-Milhous-t15042#56528 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Nixon Nixon
Jméno:
Given Name:
Richard Milhous Richard Milhous
Jméno v originále:
Original Name:
Richard Milhous Nixon
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR East Whittier Elementary School
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Whittier High School
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Fullerton Union High School
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Harvard University
DD.09.1930-DD.MM.1934 Whittier College
DD.MM.1934-DD.06.1937 vDuke University School of Law
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR East Whittier Elementary School
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Whittier High School
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Fullerton Union High School
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Harvard University
DD.09.1930-DD.MM.1934 Whittier College
DD.MM.1934-DD.06.1937 vDuke University School of Law
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
15.06.1942 námořní poručík
01.10.1943 námořní nadporučík
03.10.1945 korvetní kapitán
01.06.1953 fregatní kapitán
15.06.1942 Lieutenant Junior Grade
01.10.1943 Lieutenant
03.10.1945 Lieutenant Commander
01.06.1953 Commander
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Nixon
URL : https://www.valka.cz/Nixon-Richard-Milhous-t15042#720927 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více