Main Menu
User Menu
Reklama

Dukelská pamětní medaile

Commemorative Medal of Dukla Battle

     
Název:
Name:
Dukelská pamětní medaile
Název v originále:
Original Name:
Dukelská pamětní medaile
Datum vzniku:
Date of Establishment:
26.06.1959
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měříčka V., Československá vyznamenání IV. část
URL : https://www.valka.cz/Dukelska-pametni-medaile-t14866#387285Verze : 0
     
Název:
Name:
Dukelská pamětní medaile
Název v originále:
Original Name:
Dukelská pamětní medaile
Datum vzniku:
Date of Establishment:
26.06.1959
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Medaile ražena z bronzu o průměru 35 mm a při síle 2 mm.
Avers:
Na středu medaile je položeno poprsí vojáků. Voják v popředí má na hlavě přilbu sovětského vzoru a jeho pravá ruka svírá pažbu ruské pušky (Mosin). Druhý voják má na hlavě čepici ušanku. V horní části medaile je opis: ČEST A SLÁVA DUKELSKÝM HRDINUM
Autorem přední strany medaile je Jiří Prádler. Monogram autora je při dolním okraji u závěru pušky.
Revers:
V ploše medaile jsou dvě postavy kráčejících vojáků. V popředí je voják čs. armády v typické lodičce se samopalem na prsou a druhý voják, sovětský, svírá svůj samopal pevně v ruce. Sovětský voják má na hlavě ušanku. Oba vojáci mají na sobě zimní pláště. Při okraji medaile je rozložen opis: SE SOVĚTSKÝM SVAZEM NA VĚČNÉ ČASY.
Autorem této strany medaile je medailér Jaroslav Brůha.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Dukelska-pametni-medaile-t14866#387287Verze : 1
Dukelská pamětní medaile


Tato medaile vznikla při příležitosti 15. výročí bojů čs. armády na Dukle (1944) a byla udělena prezidentem republiky žijícím, padlým a zemřelým příslušníkům 1. čs. armádního sboru v SSSR, kteří se ve dnech 8. 9. - 28. 11. 1944 účastnili bojů karpatsko-dukelské operace. Byla udělena i partyzánům, kteří v prostoru operace tehdy přispěli bojovou činností k postupu československých a sovětských jednotek na území Československa. Byla udělena i některým cizím státním příslušníkům a vojenským útvarům.
Dukelská pamětní medaile - Zadní strana medaile.

Zadní strana medaile.
Dukelská pamětní medaile - Přední strana medaile.

Přední strana medaile.
URL : https://www.valka.cz/Dukelska-pametni-medaile-t14866#56014Verze : 0
Dukelská pamětní medaile
Pamětní medaile, která by připomněla neskutečně tvrdé boje v Karpatech při průsmyku Dukla je založena pozdě, a to až k patnáctému výročí. Problematika bojů na Dukle byla, je a jistě bude i nadále předmětem zkoumání, kritiky, nepochopení, a vždy jde o to, jaký pohled politická reprezentace bude mít ke svým statečným vojákům. Je celkem paradoxní, že ani Komunistická strana dlouho neměla vyhraněný postoj k problematice Dukly. Teprve později po roce 1960 se tento stav mění, tak jak se mění postoje Sovětského svazu k hodnocení vojenského tažení směrem na „východ“. Tento pozitivní trend se však opět mění po převratu v Československu po roce 1989 až k dnešnímu opětovnému rádoby-zapomnění.
Medaile byla založena z rozhodnutí vlády nařízením č. 36 ze dne 26. června 1959. Ve zdůvodnění se praví, že medaile je založená k patnáctému výročí bojů na Dukle.
Byla určena pro všechny žijící, padlé a zemřelé příslušníky 1. československého armádního sboru, kteří bojovali ve dnech 8.září 1944 do 28. listopadu 1944 v sestavě l. čs. sboru. Dále se mohla medaile udělit i partyzánům a odbojářům zapojených do bojových akcí v prostoru karpatsko-dukelské operace.


Autorem přední strany medaile je Jiří Prádler. Monogram autora je při dolním okraji u závěru pušky.


Autorem této rubní strany medaile je medailér Jaroslav Brůha.


Literatura :
Václav Měřička : Československá vyznamenání IV. část 1945 – 1975
Stanovy řádů a vyznamenání obsažené ve Sbírce zákonů a nařízení ČSSR .
URL : https://www.valka.cz/Dukelska-pametni-medaile-t14866#326884Verze : 1
Název
Name
Dukelská pamětní medaile
Commemorative Medal of the Dukla Battle
Dukelská pamětní medaile
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Dukelska-pametni-medaile-t14866#472143Verze : 0
MOD
Název
Name
Dukelská pamětní medaile
Commemorative Medal of the Dukla Battle
Dukelská pamětní medaile
Datum udělení
Date of Issue
Název jednotky (CZ / EN / ORIGINAL)
Unit Name (CZ / EN / ORIGINAL)
01.10.1958 1. tankový pluk
1st Tank Regiment
1. tankový pluk
DD.10.1959 13. tankový pluk
13th Tank Regiment
13. tankový pluk
DD.10.1959 18. tankový pluk
18th Tank Regiment
18. tankový pluk
DD.MM.RRRR 2. tankový pluk
2nd Tank Regiment
2. tankový pluk
Celkem : 4
URL : https://www.valka.cz/Dukelska-pametni-medaile-t14866#720467Verze : 0
MOD