Main Menu
User Menu

Dukelská pamětní medaile

Commemorative Medal of Dukla Battle

     
Název:
Name:
Dukelská pamětní medaile
Název v originále:
Original Name:
Dukelská pamětní medaile
Datum vzniku:
Date of Establishment:
26.06.1959
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měříčka V., Československá vyznamenání IV. část
URL : https://www.valka.cz/Dukelska-pametni-medaile-t14866#387285Verze : 0
     
Název:
Name:
Dukelská pamětní medaile
Název v originále:
Original Name:
Dukelská pamětní medaile
Datum vzniku:
Date of Establishment:
26.06.1959
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Medaile ražena z bronzu o průměru 35 mm a při síle 2 mm.
Avers:
Na středu medaile je položeno poprsí vojáků. Voják v popředí má na hlavě přilbu sovětského vzoru a jeho pravá ruka svírá pažbu ruské pušky (Mosin). Druhý voják má na hlavě čepici ušanku. V horní části medaile je opis: ČEST A SLÁVA DUKELSKÝM HRDINUM
Autorem přední strany medaile je Jiří Prádler. Monogram autora je při dolním okraji u závěru pušky.
Revers:
V ploše medaile jsou dvě postavy kráčejících vojáků. V popředí je voják čs. armády v typické lodičce se samopalem na prsou a druhý voják, sovětský, svírá svůj samopal pevně v ruce. Sovětský voják má na hlavě ušanku. Oba vojáci mají na sobě zimní pláště. Při okraji medaile je rozložen opis: SE SOVĚTSKÝM SVAZEM NA VĚČNÉ ČASY.
Autorem této strany medaile je medailér Jaroslav Brůha.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Dukelska-pametni-medaile-t14866#387287Verze : 1
Dukelská pamětní medaile


Tato medaile vznikla při příležitosti 15. výročí bojů čs. armády na Dukle (1944) a byla udělena prezidentem republiky žijícím, padlým a zemřelým příslušníkům 1. čs. armádního sboru v SSSR, kteří se ve dnech 8. 9. - 28. 11. 1944 účastnili bojů karpatsko-dukelské operace. Byla udělena i partyzánům, kteří v prostoru operace tehdy přispěli bojovou činností k postupu československých a sovětských jednotek na území Československa. Byla udělena i některým cizím státním příslušníkům a vojenským útvarům.
Dukelská pamětní medaile - Zadní strana medaile.

Zadní strana medaile.
Dukelská pamětní medaile - Přední strana medaile.

Přední strana medaile.
URL : https://www.valka.cz/Dukelska-pametni-medaile-t14866#56014Verze : 0
Dukelská pamětní medaile
Pamětní medaile, která by připomněla neskutečně tvrdé boje v Karpatech při průsmyku Dukla je založena pozdě, a to až k patnáctému výročí. Problematika bojů na Dukle byla, je a jistě bude i nadále předmětem zkoumání, kritiky, nepochopení, a vždy jde o to, jaký pohled politická reprezentace bude mít ke svým statečným vojákům. Je celkem paradoxní, že ani Komunistická strana dlouho neměla vyhraněný postoj k problematice Dukly. Teprve později po roce 1960 se tento stav mění, tak jak se mění postoje Sovětského svazu k hodnocení vojenského tažení směrem na „východ“. Tento pozitivní trend se však opět mění po převratu v Československu po roce 1989 až k dnešnímu opětovnému rádoby-zapomnění.
Medaile byla založena z rozhodnutí vlády nařízením č. 36 ze dne 26. června 1959. Ve zdůvodnění se praví, že medaile je založená k patnáctému výročí bojů na Dukle.
Byla určena pro všechny žijící, padlé a zemřelé příslušníky 1. československého armádního sboru, kteří bojovali ve dnech 8.září 1944 do 28. listopadu 1944 v sestavě l. čs. sboru. Dále se mohla medaile udělit i partyzánům a odbojářům zapojených do bojových akcí v prostoru karpatsko-dukelské operace.


Autorem přední strany medaile je Jiří Prádler. Monogram autora je při dolním okraji u závěru pušky.


Autorem této rubní strany medaile je medailér Jaroslav Brůha.


Literatura :
Václav Měřička : Československá vyznamenání IV. část 1945 – 1975
Stanovy řádů a vyznamenání obsažené ve Sbírce zákonů a nařízení ČSSR .
URL : https://www.valka.cz/Dukelska-pametni-medaile-t14866#326884Verze : 1
Název
Name
Dukelská pamětní medaile
Commemorative Medal of the Dukla Battle
Dukelská pamětní medaile
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Dukelska-pametni-medaile-t14866#472143Verze : 0
MOD