Main Menu
User Menu

San Antonio, Pevnost Sama Houstona [1890-2010]

Fort Sam Houston

     
Název:
Name:
Pevnost Sama Houstona
Originální název:
Original Name:
Fort Sam Houston
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.1845-DD.MM.1890 Post San Antonio
DD.MM.RRRR-DD.MM.1922 Camp Travis
Obec:
Municipality:
San Antonio, Texas
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
29°26'56.68"N 98°26'56.03"W
Vznik:
Established:
DD.MM.1876 presťahovaním z mestkej časti Alamo
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
15.11.1915-15.03.1916
1. letecká peruť
1st Aero Squadron
01.11.1916-DD.MM.1917
3. letecká peruť
3rd Aero Squadron
DD.MM.1918-DD.MM.1919
18. divize
18th Division
16.08.1919-DD.MM.1923
2. divize
2nd Division
DD.MM.1919-DD.MM.1922
3. pěší brigáda
3rd Infantry Brigade
20.08.1920-DD.05.1941
8. sborová oblast
8th Corps Area
04.10.1920-DD.MM.1922
4. pěší brigáda
4th Infantry Brigade
27.07.1921-28.06.1927
1. pěší pluk
1st Infantry Regiment
DD.MM.1922-23.03.1925
3. pěší brigáda
3rd Infantry Brigade
DD.MM.1922-23.03.1925
4. pěší brigáda
4th Infantry Brigade
DD.MM.1923-DD.MM.RRRR
2. divize
2nd Division
23.03.1925-24.08.1936
3. brigáda
3rd Brigade
23.03.1925-DD.MM.1927
4. brigáda
4th Brigade
15.09.1932-05.10.1936
3. armáda
3rd Army
01.10.1933-01.01.1941
VIII. sbor
VIII Corps
24.08.1936-09.10.1939
3. pěší brigáda
3rd Infantry Brigade
01.10.1940-20.12.1942
3. armáda
3rd Army
15.03.1942-01.07.1942
2. skupina stíhačů tanků
2nd Tank Destroyer Group
15.09.1942-05.11.1942
53. křídlo pro přepravu jednotek
53rd Troop Carrier Wing
25.01.1943-DD.MM.RRRR
6. armáda
6th Army
15.04.1944-DD.MM.RRRR
8. armáda
8th Army
28.07.2009-DD.MM.RRRR
502. skupina zabezpečení misí
502nd Mission Support Group
01.08.2009-DD.MM.RRRR
502. letištní křídlo
502nd Air Base Wing
DD.10.2010-DD.MM.RRRR
Velitelství správy základen Armády Spojených států
United States Army Installation Management Command
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Jihozápadní region Agentury správy základen
Installation Management Agency Southwest Region
DD.MM.RRRR-DD.MM.2010
Jižní velitelství Armády Spojených států
United States Army South
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Severní velitelství Armády Spojených států
United States Army North


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
30.09.2010 Spojená základna San Antonio
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Fort_Sam_Houston
http://www.fortwiki.com/Camp_Travis
URL : https://www.valka.cz/San-Antonio-Pevnost-Sama-Houstona-1890-2010-t147419#472469Verze : 0
MOD
História Pevnosti Sama Houstona (Fort Sam Houston) siaha do roku 1845, keď bola v texaskom meste Alamo vytvorená Posádka San Antonio. Väčšina armádnych úradov a jednotiekk spočiatku sídlili v prenajatých budovách v v Alame (približné súradnice 29°25'32.99"N 98°29'09.99"W, výnimku tvorili skladové priestory, ktoré si armáda už v tomto období vybudovala sama na poskytnutých pozemkoch). Až po skončení občianskej vojny došlo k výstavbe ďalších vlastných objektov na pozemkoch, poskytnutých mestom San Antonio (postupný prechod z prenajatých objektov v Alame do novovybudovaných objektov v San Antoniu bol ukončený v roku 1881). V roku 1890 bola Posádka San Antonio premenovaná na počesť tretieho texaského prezidenta Samuela Houstona na Pevnosť Sama Houstona. V roku 1905 došlo k rozšíreniu základne vybudovaním objektov pre jazdectvo a delostrelectvo.


Fort Sam Houston ako samostatná základňa zanikla k 30.09.2010, keď bola spolu s Lacklandovou a Randolphovou základňou vzdušných síl včlenená do Spoločnej základne San Antonio.http://www.samhouston.army.mil/history.aspx
URL : https://www.valka.cz/San-Antonio-Pevnost-Sama-Houstona-1890-2010-t147419#472470Verze : 0
MOD
Diskuse
Pozn.: momentálne netuším ako, a či vôbec riešiť samostatnú tému pre Post San Antonio v rokoch 1845-1876, keď vojenské jednotky a zariadenia sídlili rôzne po meste.....
URL : https://www.valka.cz/San-Antonio-Pevnost-Sama-Houstona-1890-2010-t147419#472473Verze : 0
MOD