Main Menu
User Menu

Správa vojenské dopravy [1951-1954]

Military Transport Directorate

     
Název:
Name:
Správa vojenské dopravy
Originální název:
Original Name:
Správa vojenské dopravy
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1951
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1954
Nástupce:
Successor:
Velitelství železničního vojska
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.10.1951-01.06.1954 Generální štáb československé armády
01.06.1954-01.11.1954 Generální štáb Československé lidové armády
Dislokace:
Deployed:
01.10.1951-01.11.1954 Praha, kasárny /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.10.1951-31.01.1952 Petr, Josef (Plukovník)
31.01.1952-01.11.1954 Petr, Josef (Brigádní generál)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1951-01.11.1954 1. vojenský železniční sklad
01.10.1951-01.11.1954 1. železniční pluk
01.10.1951-01.11.1954 2. vojenský železniční sklad
01.10.1951-01.11.1954 8. železniční stavební prapor

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Historie československé armády. Sv. 6. Praha 2006.
Vojenské dějiny Československa. Sv. 5. Praha 1989.
URL : https://www.valka.cz/Sprava-vojenske-dopravy-1951-1954-t147396#662083Verze : 3
MOD