Main Menu
User Menu

Správa vojenské dopravy [1951-1992]

Military Transport Main Directorate

     
Název:
Name:
Správa vojenské dopravy
Originální název:
Original Name:
Správa vojenské dopravy
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1951
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1951-01.06.1954 Generální štáb československé armády
01.06.1954-01.11.1954 Generální štáb Československé lidové armády
01.11.1954-31.12.1992 Hlavní týl
Dislokace:
Deployed:
01.10.1951-01.11.1954 Praha, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1951-31.01.1952 Petr, Josef (Plukovník)
31.01.1952-01.10.1956 Petr, Josef (Brigádní generál)
DD.09.1969-DD.08.1970 Bobor, Pavel (Generálmajor)
DD.04.1978-01.05.1981 Bečvář, František (Plukovník)
01.05.1981-DD.12.1988 Bečvář, František (Generálmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1951-01.11.1954 1. vojenský železniční sklad
01.10.1951-01.11.1954 1. železniční pluk
01.10.1951-01.11.1954 2. vojenský železniční sklad
01.10.1951-01.11.1954 8. železniční stavební prapor
01.09.1969-31.12.1992 Silniční oddělení

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Sprava-vojenske-dopravy-1951-1992-t147396#472379Verze : 2
MOD