Main Menu
User Menu
Reklama

Šalgovič, Viliam

Viliam Salgovic

     
Příjmení:
Surname:
Šalgovič
Jméno:
Given Name:
Viliam
Jméno v originále:
Original Name:
Viliam Šalgovič
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
RSDr. CSc.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
12.12.1919 Ružindol /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
06.02.1990 Bratislava /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- námestník ministra vnútra pre StB ČSR (21.06.1968-11.10.1968)
- podpredseda Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie Komunistickej strany Slovenska (1970-1975)
- predseda Slovenskej národnej rady a poslanec Snemovne národov Federálneho zhromaždenia (1975-1989)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- podieľal sa na príprave invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968
- agent NKVD, tzv. nelegál
- spáchal samovraždu
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
images.swaton.sk
URL : https://www.valka.cz/Salgovic-Viliam-t147390#472343Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Šalgovič
Jméno:
Given Name:
Viliam
Jméno v originále:
Original Name:
Viliam Šalgovič
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.05.1971 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.RRRR-DD.MM.1951 spravodajský dôstojník OBZ
DD.MM.1969-DD.MM.1969 vojenský pridelenec v Maďarsku
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1944

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

-

DD.MM.1944

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1945

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.1945

Řád Slovenského národního povstání II. třída
Order of Slovak National Uprising 2nd class
Rad Slovenského národného povstania II. trieda
-

DD.MM.1946

Řád partyzánské hvězdy 3. třídy
Order of Partisan Star 3rd Class
Orden partizanske zvezde sa puškama
-

DD.MM.1946

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1946

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.1946

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.1946

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

DD.MM.1948

Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", hvězda I. stupně
Military Order of the White Lion For Victory, 1st Degree
-

DD.MM.1948

Řád Za národní zásluhy se stříbrnými paprsky (2. st.)
Order of National Merit with Silver Rays (II. Class)
Orden zasluge za narod sa srebrnim zracima
-

04.12.1969

Řád práce
Order of the Labour
č. matriky 3940

DD.MM.1969

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

20.02.1973

Řád Vítězného února
Order of Victorious February
č. matriky 110

25.09.1979

Řád republiky
The Order of the Republic
č. matriky 730

29.09.1989

Řád Klementa Gottwalda - za budování socialistické vlasti
Order of Klement Gottwald - for Building of Socialist Homeland
Řád nebyl předán, č. matriky 180

DD.MM.RRRR

Řád 25. února III. stupeň
3rd class
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
images.swaton.sk
https://www.vyznamenani.net/?p=451
Jan Štaigl a kolektív: Generáli - slovenská vojenská generalita 1918-2012, ISBN 978-80-89169-25-2
www.prazskyhradarchiv.cz
www.prazskyhradarchiv.cz
www.prazskyhradarchiv.cz
www.prazskyhradarchiv.cz
URL : https://www.valka.cz/Salgovic-Viliam-t147390#472445Verze : 0
MOD

Viliam Šalgovič


Viliam Šalgovič sa vyučil za typografa. Po vypuknutí vojny medzi Nemeckou ríšou a ZSSR slúžil v armáde Slovenského štátu. Dňa 17. mája 1943 ako príslušník pešieho pluku 101 dezertoval v hodnosti desiatnika zo stráže č. 40 k sovietskym partizánom gen. Saburova pri bieloruskej dedine Bagutiči. Po absolvovaní vojenského učilišťa v ZSSR začal pôsobiť ako osvetový dôstojník 1. československého armádneho zboru v ZSSR. Neskôr sa stal spravodajským dôstojníkom OBZ. Spolu s Karlom Vašom sa podieľal pri násilných výsluchoch obvinených vojakov a civilných osôb. Je známy aj prípad sovietskeho staršinu, ktorého bil spolu s ďalšími vyšetrovateľmi. Vo funkcii spravodajského dôstojníka pôsobil do roku 1951, kde skončil v hodnosti plukovníka v súvislosti s pádom Bedřicha Reicina.

V roku 1946 ho už ako štábneho kapitána zvolili do Slovenskej národnej rady (SNR). Vo voľbách v roku 1948 bol zvolený do Národného zhromaždenia za KSČ za volebný kraj Bratislava. Pôsobil tam do ďalších volieb, ktoré sa konali v roku 1954. Do SNR sa vrátil v roku 1962 a svoj mandát "obhájil" aj vo voľbách v roku 1964.

V rokoch 1950-1962 a 1975-1990 bol členom Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska (KSS) a v rokoch 1958-1962 aj vedúcim oddelenia Ústredného výboru KSS (ÚV KSS). V rokoch 1962-1968 a 1970-1975 bol podpredsedom Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSS. Od roku 1975 sa stal členom predsedníctva ÚV KSS a predsedom Ústredného výboru Zväzu československo-sovietskeho priateľstva. Bol predstaviteľom prosovietskej ultraľavice v KSČ a agentom NKVD a KGB.

Počas "Pražskej jari" sa stal plk. Viliam Šalgovič CSc. 21.6.1968 námestníkom ministra vnútra pre ŠtB (minister J. Pavel). Do funkcie ho presadil kamarát Alexander Dubček. Vo funkcii zotrval do 11.10.1968. Podieľal sa na plánovaní invázie vojsk Varšavská zmluvy do Československa. Jeho podriadení sa 21.8.1968 podieľali na zatýkaní vedúcich straníckych a štátnych predstaviteľov, ako aj Alexandra Dubčeka. Na mimoriadnom zjazde KSS v auguste 1968 bol dočasne odstránený z vedúcich pozícií v KSS.

V roku 1969 sa stal československým vojenským pridelencom v Maďarsku. Rozkazom prezidenta republiky bol plk. Viliam Šalgovič vymenovaný 1.5.1971 do hodnosti generálmajor.

Po federalizácii Československa zasadol do poslaneckého kresla v Snemovni národov Federálneho zhromaždenia od 1.1.1969 do 25.11.1971. Mandát obdržal dodatočne v máji 1970. Získal ho aj vo voľbách v roku 1971 (volebný obvod Západoslovenský kraj), 1976 (volebný obvod Rimavská Sobota), 1981 (volebný obvod Banská Bystrica) a 1986. V rokoch 1975-1989 sa stal aj poslancom SNR a po úmrtí Ondreja Klokoča sa stal aj predsedom SNR. Po Nežnej revolúcii v decembri 1989 odišiel z verejných postov.

4.12.1969 mu bol udelený Řád práce (číslo v matrike 3940), 20.2.1973 Řád Vítězného února (číslo v matrike 110) a v roku 1979 Řád republiky (číslo v matrike 730).

Bol otcom dvoch oficiálnych synov - Ivana a Aľošu. V roku 1973 mu vo vydavateľstve Naše vojsko vydali knihu Kapitán Repkin odchází: Jan Nálepka - učitel, partyzán, hrdina.

Z obavy o potrestanie za svoje skutky 6. februára 1990 spáchal samovraždu.

cs.wikipedia.org
www.totalita.cz
www.upn.gov.sk
https://www.noveslovo.sk/node/694
www.psp.cz
www.vojenstvi.cz. - otázka č. 1652
www.24hod.sk
www.cibulka.net
https://www.cs-magazin.com/index.php?a=a2003081047
www.upn.gov.sk
www.prazskyhradarchiv.cz
www.upn.gov.sk
URL : https://www.valka.cz/Salgovic-Viliam-t147390#472446Verze : 4
MOD