Main Menu
User Menu

Nišio, Tošizó

Nishio Toshizo / 西尾寿造

     
Příjmení:
Surname:
Nišio
Jméno:
Given Name:
Tošizó
Jméno v originále:
Original Name:
西尾寿造 / にしお・としぞう
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
31.10.1881 ?, prefektura Tottori /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
26.10.1960 ?, Tokio
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: Čínská expediční armáda
člen Najvyššej vojnovej rady
velitel: 13. armáda
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
velitel: 2. armáda
velitel: Divize císařské gardy
zástupca náčelníka: Generálního štábu
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
ja.wikipedia.org;
www45160u.sakura.ne.jp;
URL CZ: https://www.valka.cz/Nisio-Tosizo-t147216#471933Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nishio-Toshizo-t147216#471933Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Nišio
Jméno:
Given Name:
Tošizó
Jméno v originále:
Original Name:
西尾寿造 / にしお・としぞう
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-22.11.1902 Vojenská akadémia
10.12.1907-29.11.1910 Armádne vojnové kolégium
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
26.06.1903 podporučík
DD.02.1906 poručík
DD.12.1909 kapitán
DD.11.1916 major
DD.08.1920 podplukovník
06.08.1923 plukovník
01.08.1929 generálmajor
01.08.1933 generálporučík
01.08.1939 generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.08.1929-01.08.1930 Velitel : 39. pěší brigáda
11.04.1932-01.08.1933 Velitel : 4. kancelář (historie) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
01.08.1933-05.03.1934 Velitel : 4. kancelář (historie) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
01.12.1936-01.03.1937 Velitel : Kancelář všeobecních záležitostí Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
30.04.1938-01.08.1939 Velitel : Generální inspektoriát vojenského výcviku
01.08.1939-14.10.1940 Velitel : Generální inspektoriát vojenského výcviku

Ručně vyplněné položky:
15.04.1919-07.09.1921 pridelený k Ministerstvu vojny
07.09.1921-01.04.1923 pridelený k 10. pešiemu pluku
01.04.1923-18.03.1925 inštruktor, Armádne vojnové kolégium
18.03.1925-02.03.1926 velitel 40. pešieho pluku
02.03.1926-01.08.1929 náčelník 1. sekcie, Generálneho inšpektoriátu vojneského výcviku
01.08.1929-01.08.1930 velitel 39. pešej brigády
01.08.1930-11.04.1932 náčelník vojenského výskumu, Ministerstva vojny
11.04.1932-05.03.1934 náčelník 4. kanceláře (historie) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
05.03.1934-22.03.1936 náčelník štábu Kwantungskej armády, Manchuria
22.03.1936-01.03.1937 zástupca náćelníka Generálneho štábu
01.12.1936-01.03.1937 poverený náčelník kancelárie všeobecných záležitostí, Generálneho štábu
01.03.1937-26.08.1937 velitel divízie Imperiálnej gardy
26.08.1937-30.04.1938 velitel 2. armády, Čína
30.04.1938-12.09.1939 generálny inšpektor vojenského výcviku
12.09.1939-22.09.1939 velitel 13. armády
22.09.1939-01.03.1941 velitel Čínskej expedičnej armády
01.03.1941-01.05.1943 člen Najvyššej vojnovej rady
01.05.1943-03.05.1943 rezerva
03.05.1943-DD.MM.RRRR výslužba
25.07.1944-31.08.1945 guvernér metrople Tokyo
Vyznamenání:
Awards:

04.04.1942

Řád Zlatého luňáka 1. třídy
Order of Golden Kite 1st Class
功一級金鵄勲章 / こういっきゅうきんしくんしょう
-

DD.MM.RRRR

Velkostuha řádu Vycházejícího slunce
1st Class, Grand Cordon of the Order of the Rising Sun
勲一等旭日大綬章 / くんいっとう きょくじつだいじゅしょう
-

DD.MM.RRRR

Řád Zlatého luňáka 4. třídy
Order of Golden Kite 4th Class
功四級金鵄勲章 / こうよんきゅうきんしくんしょう
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
https://ja.wikipedia.org/wiki/西尾寿造
https://www45160u.sakura.ne.jp/DB/西尾寿造

URL CZ: https://www.valka.cz/Nisio-Tosizo-t147216#472032Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nishio-Toshizo-t147216#472032Version : 0
MOD

Nišio Tošizó
Narodil sa v prefekture Tottori, roku 1902 ukončuje Vojenskú akadémiu a následne Armádne vojnové kolégium. Roku 1903, v júni sa stáva podporučíkom a účastní sa bojov Rusko-japonskej vojny, pričom sa účastní bitvy Sandepu. Vo februári 1906 sa stáva poručíkom, v decembri 1909 kapitánom, v novembri 1916 majorom a napokon v auguste 1920 podplukovníkom.
Od 1921 do 1923 je sprvu pridelený k 10. pešiemu pluku 10. divízie a 06.08.1923 sa stáva plukovníkom. Po tom, slúži ako inštruktor na Armádnom vojnovom kolégiu, do roku 1925, kedy sa stáva velitelom 40. pešieho pluku 10. divízie.
V čase od 1926 do 1929 je poverený vedením 1. sekcie Generálneho inšpektoriátu vojenského výcviku. 01.08.1929 sa stáva generálmajorom a velí 39. pešej brigáde zo sostavy 20. divízie v Korei.
V rokoch 1930 až 1932 vedie vojenský výskum Ministrestva vojny, 01.08.1933 sa stáva generálporučíkom a roku 1934 náčelníkom 4. kancelárie Generálneho štábu.


05.03.1934, je poverený ako náčelník štábu Kuantugskej armády v Mandžusku, kde zo svojho postu dohliada na reorganizáciu tamojšej cisárskej armády a pacifikáciu cisárstva Mančukuo.
V marci 1936 sa stáva zástupcom náčelníka generálneho štábu a úradujúci náčelník kancelárie vśeobecných záležitostí Generálneho štábu. Počiatkom 1937 velí Divízii císarskej gardy, po čom je prevelený do Číny aby sat u účastnil bojov Sino-japonskej vojny.
Po incidente na moste Marco Polo je Nišio vyslaný do severnej Číny, aby sat u ujal velenia 2. armády. S touto sa účastní operácii na železnici Tianjin–Pukou a postupu k Žltej rieke. Následne sa účastní bitvy Xuzhou, prekročení Žltej rieky a obklúčenia Shandong. 2. armada pod jeho velením utrpí porážku v bitve Taierzhuanga. Nišio je vo velení vystriedaný a povolaný do Japonska, aby tu zastával post Generálneho inšpektora vojenského výcviku.


01.08.1939 sa stáva generálom a vracia sa do Číny a 12.09.1939 preberá velenia 13. armády a následne 22.09. celej Čínskej expedičnej armády. Účastní sa bitvy Zaoyang-Yichang a prvej bitvy Changsha. Jeho sily vydržia Čínsku zimnú ofenzívu a na jar uskutočňuje rôzne operácie na postup. Jeho sily znovu sú zastavené v severnej Číne počas ofenzívy 100 plukov.


01.03.1941 je vymenený vo velení a stáva s členom Najvyššej vojnovej rady a tento post zastáva do roku 1943, kedy odchádza do výslužby.
Od 1944 sa stáva guvernérom metropoly Tokio a tento post zastáva až do konca vojny. Po vojne je zatknutý americkými autoritami, avšak nikdy nebol postavený pred súd a formálne obvinený a z tohto dôvodu je zakrátko prepustený.Zdroje:
www.generals.dk
https://ja.wikipedia.org/wiki/西尾寿造
https://www45160u.sakura.ne.jp/DB/西尾寿造
https://en.wikipedia.org/wiki/Toshiz%C5%8D_Nishio

URL CZ: https://www.valka.cz/Nisio-Tosizo-t147216#472034Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nishio-Toshizo-t147216#472034Version : 0
MOD