Main Menu
User Menu

Lešť (Vojenský obvod)

okr. Zvolen

     
Název:
Name:
Lešť (vojenský obvod)
Originální název:
Original Name:
Lešť (vojenský obvod)
Další názvy:
Other Names:
Lest, Leest (1573), Lestiné (1808), Lest (1920); maďarsky Lest
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Zvolen
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°21'00.00"N 19°18'59.99"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1537
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.10.1940-30.08.1944
Pěší pluk 51
51st Infantry Regiment
01.10.1940-30.08.1944
Vojenský výcvikový tábor Lešť
Military Training Camp Lešť
DD.MM.1945-01.11.1952
Vojenský výcvikový tábor Lešť
Military Training Camp Lešť
01.10.1948-21.04.1949
Ženijní prapor IV/4 /silniční/
4th Engineer Battalion /Road/ of the 4th Engineer Regiment
01.10.1948-01.09.1949
Ženijní výcvikové středisko 4
4th Engineer Training Centre
DD.MM.1951-01.11.1954
3. kárná rota
3rd Disciplinary Company
01.11.1952-31.12.1992
Vojenský výcvikový prostor Lešť
Military Training Area Lešť
01.11.1954-01.10.1957
2. kárná rota
2nd Disciplinary Company
01.06.1963-02.10.1963
13. samostatný dělostřelecký oddíl
13th Separate Artillery Division
01.05.1992-31.12.1992
Posádková správa Lešť
Military Administration Lešť
31.10.1992-31.12.1992
3. sklad učebních a výcvikových zařízení
3rd Training Devices Store
31.10.1992-31.12.1992
38. polní muniční sklad
38th Field Ammunition Store
30.11.1992-31.12.1992
602. základna ubytovací a stavební služby
602nd Accomodation and Construction Services Base
01.01.1993-01.10.1995
38. polní muniční sklad
38th Field Ammunition Store
01.01.1993-DD.MM.RRRR
Vojenský obvod Lešť
Military Department Lest
01.01.1993-01.07.2008
Vojenský výcvikový prostor Lešť
Military Training Area Lest
01.10.1995-01.10.2002
58. muniční sklad
58th Ammunition Store
01.10.2005-01.04.2015
Muniční sklad Lešť
Ammunition Depot Lest
01.10.2006-DD.MM.RRRR
Společné bojové a výcvikové centrum
Joint Combat and Training Centre
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
Obec zanikla v roku 1951 pri budovaní Vojenského obvodu Lešť.
Na mieste bývalej obce bol koncom 90-tych rokov bývalými občanmi vybudovaný pamätník.
Zdroje:
Sources:
www.e-obce.sk
URL : https://www.valka.cz/Lest-Vojensky-obvod-t146886#471245Verze : 0
MOD
Lešť
(okr. Zvolen)


V období 1.republiky součást politického a soudního okresu Modrý Kameň.


Sčítání lidu v roce 1930: 876 obyvatel (z toho 77 osob národnosti cikánské, 776 osob národnosti československé, 14 osob národnosti maďarské, 2 osoby národnosti německé a 4 osoby národnosti ruské).


Posádka byla ustanovena v červnu 1935.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
I. prapor Pěšího pluku 26


Na katastrálním území obce byl v červnu 1935 vytvořen Výcvikový tábor u Leště.


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihyEdit Janko PALIGA
URL : https://www.valka.cz/Lest-Vojensky-obvod-t146886#174505Verze : 0
Posádkové veliteľstvo Lešť


Vznik: od 1.1.1993 súčasť Armády SR


Nadriadený stupeň: Veliteľstvo posádky Bratislava
Generálny štáb OS SR


Útvary v posádke:
1993-2008 Vojenský výcvikový priestor
1993-souč. Vojenský obvod Lešť
1994-souč. Posádková správa budova (od roku 1994)
1997-souč. Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku


Zánik:

Údaje budú postupne dopĺňané....


Zdroj: archív autora, www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Lest-Vojensky-obvod-t146886#190926Verze : 0
MOD