Main Menu
User Menu
Reklama

Tanková brigáda 101 [1944-1944]

101st Tank Brigade

Panzer-Brigade 101

     
Název:
Name:
Tanková brigáda 101
Originální název:
Original Name:
Panzer-Brigade 101
Datum vzniku:
Raised/Formed:
21.07.1944
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1944
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.07.1944-DD.09.1944 Armádní oddíl Narva
DD.09.1944-DD.10.1944 I. armádní sbor
DD.10.1944-01.11.1944 Skupina armád Střed
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
21.07.1944-22.08.1944 Schmidtgen, Richard (Oberst)
22.08.1944-16.09.1944 Wartenberg, Guido von (Oberstleutnant)
16.09.1944-23.09.1944 Breidenbach, Friedrich-Wilhelm (Major)
23.09.1944-01.11.1944 Zahn, Eberhard (Oberstleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
21.07.1944-DD.10.1944 Prapor tankových granátníků 2101
21.07.1944-DD.10.1944 Tankový oddíl (Panther) 2101
03.08.1944-DD.10.1944 Tanková ženijní rota 2101

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
použita k posílení 20. tankové divize
Zdroje:
Sources:
Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und der Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
www.axishistory.com
www.lexikon-der-wehrmacht.de
www.balsi.de
URL : https://www.valka.cz/Tankova-brigada-101-1944-1944-t146769#471037Verze : 5
MOD
V reakci na sovětské úspěchy během úvodní fáze Běloruské strategické ofenzivy proti Skupině armád Střed (operace Bagration) nařídil Hitler 2.7.1944 postavit malé, vysoce mobilní obrněné bojové skupiny schopné rychle a efektivně reagovat na nepřátelské průlomy.
11.7.1944 Výzbrojní oddělení OKH a Velitelství náhradních jednotek obdržely rozkaz zformovat 10 tankových brigád číslovaných 101 až 110.


Formování Panzer-Brigade 101 bylo zahájeno 21. července 1944 ve vojenských výcvikových prostorech Mielau a Arys ve Vojenském okruhu I. Brigáda byla sestavena z přeživších příslušníků tankových a granátnických jednotek Skupiny armád Střed, zničených v úvodu operace Bagration, a příslušníků záložních a výcvikových jednotek. Štáb brigády s velitelskou četou a štábní rotou vznikl ze štábu zrušeného Pluku těžkých stíhačů tanků 656 a byl doplněn příslušníky štábu Tankové brigády 10. Jádrem brigády se stal Tankový oddíl (Panther) 2101 vyzbrojený 36 tanky Pz.Kpfw. V Panther, jeho mužstvo bylo sestaveno z příslušníků Náhradního a výcvikového oddílu stíhačů tanků 1 a 13. Podle organizačního schématu měl disponovat ještě lehkou rotou s 11 stíhači tanků Jagdpanzer IV, ale ty v době vzniku brigády nebyly k dispozici v dostatečném množství. Prapor tankových granátníků 2101 sestávající ze dvou rot na obrněných transportérech Sd.Kfz.251 a roty minometů a samohybných děl byl reorganizován ze zbylých příslušníků 36. pěší divize a doplněn mužstvem náhradních jednotek.


V polovině srpna 1944, ještě před ukončením výcviku, obdržela brigáda rozkaz k železničnímu transportu do Lotyšska. Jednotkám Armádního oddílu Narva pomohla během operace Doppelkopf otevřít zásobovací trasy z východního Pruska do obklíčené Rigy. Poté se přesunula do Estonska do oblasti jihozápadně od města Dorpat (dnešní Tartu). Od 26. srpna 1944 odrážela sovětské pokusy o průlom fronty západně od jezera Peipus.


V září 1944 byla brigáda podřízena I. armádnímu sboru. Sváděla obranné boje mezi jezerem Wirz a oblastí západně od Dorpat - Pernau. Když Rudá armáda zahájila 17. září operaci k vyčištění Estonska, brigáda kryla ústup německých jednotek směřujících k přístavnímu městu Pernau, místu evakuace pro většinu jednotek Armádního oddílu Narva. Na konci září 1944 brigáda poté ustoupila přes Livonsko do oblasti kolem Rigy a bránila pozice jihozápadně od města. Mezi 6. a 8. říjnem 1944 byla v úzké spolupráci s 5. tankovou divizí nasazována v obranných bitvách podél silnice Schaulen - Kelme - Tauroggen. Podílela se na několika protiútocích u Skaudvile a Girsdiske. Od 9. října 1944 byla brigáda nasazena v obranných bojích poblíž Kvederne, 40 kilometrů západně od Girsdiske, poté se stáhla do východního Pruska k Tilsitu. V polovině října byla brigáda zapojena do protiútoků v oblasti severně od Wirballen (Virbalis) a západně od Gumbinnen a snažila se zabránit sovětským průlomům ve směru Nemmersdorf (Majakovskoje)- Goldap.


Oslabená ztrátami během dvou měsíců nepřetržitých defenzivních operací byla na konci října 1944 brigáda převelena do zálohy Skupiny armád Střed a v polovině listopadu byl vydán rozkaz k jejímu rozpuštění. Převážná část brigády se přesunula do Vojenského výcvikového prostoru Arys, kde posloužila k doplnění 20. tankové divize, která utrpěla těžké ztráty v severním Rumunsku.


Panzer-Brigade 101 navzdory své malé síle obstála v kritické situaci během ústupových bojů v Pobaltí a obhájila koncepci nasazení malých obrněných bojových skupin proti sovětské přesile.


Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und der Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
www.lexikon-der-wehrmacht.de
https://en.wikipedia.org/wiki/101st_Panzer_Brigade
https://www.okh.it/units/5brigade/pz/0101PBd.htm
URL : https://www.valka.cz/Tankova-brigada-101-1944-1944-t146769#654042Verze : 11
MOD