Main Menu
User Menu

Kappeľ, Vladimír Oskarovič

Kappel, Vladimir Oskarovich

Владимир Оскарович Каппель

Vladimír Oskarovič Kappel
*16/4/1883
+26/11/1920


1/9/1901 ukončil polní kurs 2. kadetského sboru v Petrohradě a nastoupil do nikolajevského jezdeckého učiliště
1903 ukončil učiliště
10/8/1903 byl kornet Kappel odvelen do 54. dragounského novomirgorodského pluku
29/1/1906 povýšen na poručíka
1906 pluk převelen z Varšavské gubernie do Permské s úkolem likvidovat skupinu Lbova.
1906 škola štábních rotmistrů
1907 pluk přejmenován na 17. hulánský novomirgorodský pluk
9/11/1907 jmenován plukovním adjutantem
1907 oženil se s Olgou Sergejevnou Strolmanskou
1913 ukončil akademii generálního štábu s výborným prospěchem
1914 začátkem první světové války je převelen do nikolejenské důstojnické školy
1915 kapitán Kappel je na frontě jako starší adjutant 5. donské kozácké divize
listopad 1915 starším adjutantem štábu 14. jezdecké divize
září 1916 kpt. Kappel v oddělení generálního ubytovatele štábu velitele Jihozápadního frontu
prosinec 1916 povýšen na podplukovníka
leden 1917 jmenován zástupcem náčelníka operačního oddělení štábu JZ frontu
září 1917 zástupce náčelníka rozvědky frontu
listopad 1917 náčelník rozvědky frontu
prosinec 1917 odchází z armády. Žije v Permi
jaro 1918 slouží v Rudé armádě (Povolžský vojenský okruh)
9/5/1918 náčelník operačního oddělení Národní armády Komuče (N.A.)
10/5/1918 velitel 1. dobrovolnického samarského oddílu N.A.
22/7/1918 velí N.A. v poli
25/7/1918 velitel zvl. brigády
20/8/1918 velí kazaňské a simbirské skupině vojsk Povolžské fronty
24/8/1918 povýšen na plukovníka
24/9/1918 velí svodnému sboru
pozn.: změny jednotek, kterým Vladimír Oskarovič Kappel velel, byly dány organizačními změnami v průběhu formování N.A.
17/19/1918 povýšen na generálmajora
3/1/1919 velí I. povolžskému armádnímu sboru
Po spojení s kolčakovou armádou se z kappelova oddílu stal samostatný záložní sbor (březen-květen 1919 I. povolžský armádní sbor potom povolžská skupina-pod Ufou na jaře 1919 - 17000), Kappel povýšen na generálporučíka. Po pádu Omska v listopadu 1919 nastoupily zbytky bílých „ledový pochod“ do zabajkalska.
11/12/1918 jmenoval adm. Kolčak gen. Kappela vrchním velitelem. Během pochodu Kappel omrzl.
26/11/1920 11:50 Vladimír Oskarovič Kappel umírá nedaleko rozjezdu Utaj.
20/2/1920 pohřben v Čitě
na podzim 1920 je tělo Vladimíra Oskaroviče Kappela převezeno do Charbinu.
URL : https://www.valka.cz/Kappel-Vladimir-Oskarovic-t14675#55507Verze : 0
Po jeho smrti jej jeho vojáci během slavného "ledového pochodu" věrně vezli s sebou, nechtíce vydat jeho tělo na pospas bolševickým jednotkám, které měli v patách.
URL : https://www.valka.cz/Kappel-Vladimir-Oskarovic-t14675#55510Verze : 0
Po jeho smrti přebírá vrchní velení jeho spolubojovník, čsl. legionář a vězeň GULAGu Sergej Vojcechovskij .....
URL : https://www.valka.cz/Kappel-Vladimir-Oskarovic-t14675#55549Verze : 0