Main Menu
User Menu

1. četa 43. pozorovací letky [1939-1939]

I pluton 43 Eskadry Obserwacyjnej

     
Název:
Name
I. četa 43. pozorovací letky
Originální název:
Original Name:
I pluton 43 Eskadry Obserwacyjnej 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
I. četa doprovodné letky č. 43
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-31.08.1939 43. pozorovací letka
01.09.1939-05.09.1939 Velitelství letectva Armády „Pomořany“
06.09.1939-09.09.1939 Skupina Drapella
09.09.1939-15.09.1939 43. pozorovací letka
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-01.09.1939 Toruň/uzavřené vojenské letiště kategorie E /
01.09.1939-04.09.1939 Katarzynki/polní letiště /
04.09.1939-05.09.1939 Podgórz/polní letiště /
05.09.1939-07.09.1939 Popioły/přistávací plocha /
07.09.1939-08.09.1939 Walentynowo/polní letiště /
08.09.1939-09.09.1939 Falbórz/základní polní letiště /
09.09.1939-11.09.1939 Lubień/polní letiště /
11.09.1939-13.09.1939 Piotrów/přistávací plocha /
13.09.1939-14.09.1939 Grabów/přistávací plocha /
14.09.1939-15.09.1939 Luszyn/polní letiště /
Velitel:
Commander:
24.09.1939-25.09.1939 Pokoniewski, Tadeusz (porucznik obserwator) 3)
25.08.1939-09.09.1939 Siedlecki, Eugeniusz (porucznik obserwator) 4)
Výzbroj:
Armament:
01.09.1939:
3x Lublin R-XIIID
1x RWD-8pws
Poznámka:
Note:
1) V polské historiografii označována rovněž jako I/43 četa (I/43 pluton, I/43 Platoon).
2) V polské historiografii je záznam o ztrátě posledního stroje čety datován na 15.09.1939.
3) V rámci mobilizačního zařazení a válečné reorganizace pozorovacího letectva 4. leteckého pluku převzal velení nad 1. četou 46. pozorovací letky.
4) Do 25.09.1939 byl velitelem 1. čety 46. pozorovací letky.
Zdroje:
Sources:
Kurowski, Adam: Lotnicy w bitwie nad Bzurą, Krajowa Agentura Wydawnicza RSW „Prasa-Książka-Ruch″, Warszawa 1975
Pawlak, Jerzy: Polskie eskadry w latach 1918-1939, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1989
Pawlak, Jerzy: Polskie eskadry w wojnie obronnej wrzesień 1939, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2. rozšířené vydání, Warszawa 1991
Pawlak, Jerzy: Samotne załogi, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1992
Sławiński, Kazimierz: Lotnictwo Armii „Pomorze″, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 1992

URL : https://www.valka.cz/1-ceta-43-pozorovaci-letky-1939-1939-t146707#470863Verze : 0
MOD