Main Menu
User Menu
Reklama

Yi Un

Yi Un

의민태자, 懿愍太子, 李王 垠

     
Příjmení:
Surname:
Yi Un 1)
Jméno:
Given Name:
-
Jméno v originále:
Original Name:
의민태자, 懿愍太子, 李王 垠
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
korunný princ Korei
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
20.10.1897 Seoul /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
01.05.1970 Seoul
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Korejský cisár
čeln najvyššej vojnovej rady
velitel 1. leteckej armády
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
velitel 51. divízie
velitel 4. náhradnej divízie
velitel 2. brigády imperiálnej gardy
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Yi_Un
www.generals.dk
ja.wikipedia.org;
www45160u.sakura.ne.jp;

Yi Un - na fotke uprostred. vlavo korunný princ Yoshihito - cisár Taishō, vpravo Lee Cheok, cisár Sunjong

na fotke uprostred. vlavo korunný princ Yoshihito - cisár Taishō, vpravo Lee Cheok, cisár Sunjong
URL : https://www.valka.cz/Yi-Un-t146626#470646Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Yi Un
Jméno:
Given Name:
-
Jméno v originále:
Original Name:
의민태자, 懿愍太子, 李王 垠
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.01.1908-DD.MM.RRRR Gakushuin
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-25.05.1917 vojenská akadémia
12.07.1920-29.11.1923 armádne vojnové kolégium
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
25.12.1917 podporučík
27.04.1920 poručík
05.07.1923 kapitán
DD.08.1928 major
DD.08.1939 podplukovník
01.08.1935 plukovník
15.07.1938 generálmajor
02.12.1940 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:

10.08.1928-DD.MM.RRRR pridelený k 2. pešiemu gardovému pluku
01.08.1935-01.03.1937 velitel 59. pešieho pluku
01.03.1937-02.08.1937 inštruktor, vojenská akadémia
02.08.1937-15.12.1938 náčelník oddelenia výučby, Vojenská stredná škola
15.12.1938-01.08.1939 pridelený k Severočínskej oblastnej armáde
01.08.1939-25.05.1940 velitel 2. brigády Imperiálnej gardy
25.05.1940-01.07.1941 velitel 4. náhradnej divízie
01.07.1941-16.11.1941 velitel 51. divízie
16.11.1941-01.08.1942 pridelený ku Generálnemu inšpektoriátu vojenského výcviku
01.08.1942-20.07.1943 pridelený k veleniu 1. leteckej armáde
20.07.1943-DD.MM.1945 velitel 1. leteckej armády
01.04.1945-DD.MM.1945 člen Najvyššej vojnovej rady
Vyznamenání:
Awards:

27.04.1920

Velkostuha řádu Vycházejícího slunce
1st Class, Grand Cordon of the Order of the Rising Sun
勲一等旭日大綬章 / くんいっとう きょくじつだいじゅしょう
-

DD.MM.RRRR -

Velkostuha Řádu příznivých hvězd
Grand Cordon of Order of Auspicious Stars
길조 별 도시의 주문의 그랜드 꼬르동
-

DD.MM.RRRR

Velkostuha Řádu zlaté míry
Grand Order of the Golden Ruler
대훈위이화대수장
-

DD.MM.RRRR

Velkostuha řádu Vycházejícího slunce s květy Paulovnie
1st Class, Grand Cordon of the Order of the Rising Sun with the Paulownia Flowers
勲一等旭日桐花大綬章 / くんいっとうきょくじつとうかだいじゅしょう
-

DD.MM.RRRR

Řetěz řádu Chryzantémy
Collar of the Supreme Order of the Chrysanthemum
大勲位菊花章頸飾 / だいくんいきっかしょうけいしょく
-

DD.MM.RRRR

Řád Posvátného pokladu 1. třídy
Order of Sacred Treasure 1st Class
瑞宝大綬章 / ずいほうだいじゅしょう
-

Poznámka:
Note:
1) tiež známy pod menami Cisársky princ Yeong, korunný princ Uimin (al. Euimin), Yi Un, Yi Eun, Lee Eun, a Un Yi, Princ Ri Gin
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Yi_Un
www.generals.dk
ja.wikipedia.org;
www45160u.sakura.ne.jp;

URL : https://www.valka.cz/Yi-Un-t146626#470651Verze : 0
MOD
Narodil sa 20.10.1897 v Soule v paláci Deoksu ako 7. syn Gojong, cisára Gwangmu. Roku 1900 dostáva titul Cisársky princ Yeong a v 1907 sa stáva korunným princom.


V decembri 1907 je zobratý do Japonska, aby sa mu tu dostalo moderného vzdelania. Tu študuje na Gakushūin a na Imperiálnej vojenskej akadémii, ktorú ukončuje 25.5.1917. 25.12.1917 sa stáva podporučíkom, v apríly 1920 poručíkom, kapitánom v júly 1923 a majorom v auguste 1928.


V 1910 keď je Korea pripojená k Japonsku, je cisár Sunjong prinútený k abdikácii a dostáva sa mu tutulu jeho Královská výsosť, korunný Princ Korei. 10.6.1926 po smrti cisára Sunjong a jeho pohrebe sa stáva králom Korei Ri.


Princ Yi Eun, tiež známy v Japosnku pod menom Princ Ri Gin. V Japonsku slúžil v Japonskej armáde ako velitel 59. pešieho pluku, 4. náhradnej divízie a napokon velitel 51. divízie.


V auguste 1939 sa stáva podplukovníkom, 1.8.1935 plukovníkom, 15.7.1938 generálmajorm a 2.12.1940 generálporučíkom.


Princ taktiež slúži u Imperiálnych vzdušných síl ako generálporučík velí 1. leteckej armáde. Následne je pridelený ako inštruktor k Vojenskému štábnemu kolégiu. Po tomto období je pridelený ku Generálnemu inšpektoriátu vojenského výcviku a stáva sa členom Najvyššej vojnovej rady.


V roku 1945, ako sa stáva Korea nezávislou, požiadal prezidenta Syngman Rhee aby mu bol umožený návrat s rodinou do vlasti, avšak jeho žiadosť je zamietnutá. Princovi bola v 1960 ponúknutá funkcia Korejského velvyslanca na Britskom dvore, avšak tento post odmieta pre svoj zdravotný stav. V roku 1963 dostáva povolenie od presidenta Park Chung-hee k návratu spolu so svojou manželkou korunnou princesnou Bangja. V tom čase je už Princ v bezvedomí z dôvodu mozgovej trobózy a ošetrenia sa mu dostáva v Soulskej nemocnici St. Mary.


Posledné roky dožíva v Nakseon Hall, palace Changdeokgung, ktorý býval rezidenciou cisárskej rodiny. 7 rokov po návrate do vlasti umiera v Nakseon Hall, Changdeok Palace, Seoul.


Pochovaný je v Hongyureung v Namyangju, blízko soulu a posmrtne dostáva titul Korunný princ Euimin of Korea.

http://en.wikipedia.org/wiki/Yi_Un
www.generals.dk
http://ja.wikipedia.org/wiki/李王垠
http://www45160u.sakura.ne.jp/DB/李王垠

Yi Un - Členové japonské císařské rodiny při návštěvě svatyně Jasukuni jako důstojníci japonské armády, 1938. (Zleva doprava: Princ Takamatsu, princ Mikasa, princ Jasuhiko Asaka, princ Asaka Takahiko, princ Naruhisa Kitaširakawa, korunní princ Jü Un, princ I Geon, princ I U.)
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=126740309

Členové japonské císařské rodiny při návštěvě svatyně Jasukuni jako důstojníci japonské armády, 1938. (Zleva doprava: Princ Takamatsu, princ Mikasa, princ Jasuhiko Asaka, princ Asaka Takahiko, princ Naruhisa Kitaširakawa, korunní princ Jü Un, princ I Geon, princ I U.)
commons.wikimedia.org

URL : https://www.valka.cz/Yi-Un-t146626#470655Verze : 1
MOD