Main Menu
User Menu

Tacoma

Tacoma, Washington

     
Název:
Name:
Tacoma
Originální název:
Original Name:
Tacoma
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Okres Pierce
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
47°14'29.00"N 122°27'34.00"W
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1918-DD.MM.1919
13. divize
13th Division
DD.06.1919-27.07.1921
1. pěší pluk
1st Infantry Regiment
DD.10.1919-30.06.1919
31. těžká dělostřelecká brigáda (sbor pobřežního dělostřelectva)
31st Heavy Artillery Brigade (Coast Artillery Corps)
DD.01.1920-21.09.1921
4. divize
4th Division
02.08.1920-21.09.1921
7. pěší brigáda
7th Infantry Brigade
DD.MM.1920-DD.MM.1922
8. pěší brigáda
8th Infantry Brigade
20.09.1921-27.09.1922
5. pěší brigáda
5th Infantry Brigade
21.09.1921-09.06.1922
6. pěší brigáda
6th Infantry Brigade
10.10.1939-09.11.1939
6. divize
6th Division
05.06.1940-04.06.1941
19. letištní skupina
19th Air Base Group
05.06.1940-01.09.1940
Velitelství základny a 19. letištní letka
Base Hq & 19th Air Base Squadron (Single)
20.09.1940-14.02.1942
81. pěší brigáda
81st Infantry Brigade
24.10.1940-01.01.1941
IX. sbor
IX Corps
18.12.1940-05.01.1941
5. bombardovací křídlo
5th Bombardment Wing
18.12.1940-08.01.1941
Severozápadní letecký distrikt
Northwest Air District
15.01.1941-30.12.1941
12. bombardovací skupina, lehká
12th Bombardment Group, Light
13.09.1941-01.03.1943
70. pozorovací skupina
70th Observation Group
30.12.1941-21.02.1942
12. bombardovací skupina (střední)
12th Bombardment Group (Medium)
DD.MM.1941-16.02.1942
82. pěší brigáda
82nd Infantry Brigade
18.01.1942-15.03.1943
42. bombardovací skupina (střední)
42nd Bombardment Group (Medium)
22.07.1942-28.08.1943
55. stíhací skupina (dvoumotorových letadel)
55th Fighter Group (Twin Engine)
15.02.1943-DD.MM.RRRR
4. skupina stíhačů tanků
4th Tank Destroyer Group
17.07.1945-08.09.1945
491. bombardovací skupina (těžká)
491st Bombardment Group (Heavy)
06.09.1945-07.11.1945
1. bombardovací křídlo (těžké)
1st Bombardment Wing (Heavy)
06.09.1945-07.11.1945
14. bombardovací křídlo, těžké
14th Bombardment Wing, Heavy
06.09.1945-07.11.1945
2. bombardovací křídlo (těžké)
2nd Bombardment Wing (Heavy)
27.04.1947-12.01.1948
454. bombardovací skupina (velmi těžká)
454th Bombardment Group (Very Heavy)
21.05.1947-12.01.1948
505. skupina navádění letadel a včasné výstrahy
505th Aircraft Control and Warning Group
12.07.1947-12.01.1948
305. bombardovací křídlo, velmi těžké
305th Bombardment Wing, Very Heavy
12.07.1947-12.01.1948
445. bombardovací skupina (velmi těžká)
445th Bombardment Group (Very Heavy)
12.07.1947-12.01.1948
456. bombardovací skupina (velmi těžká)
456th Bombardment Group (Very Heavy)
15.08.1947-12.01.1948
62. křídlo pro přepravu jednotek
62nd Troop Carrier Wing
DD.08.1947-23.06.1948
62. skupina pro přepravu jednotek
62nd Troop Carrier Group
12.01.1948-16.04.1948
305. bombardovací křídlo, velmi těžké
305th Bombardment Wing, Very Heavy
12.01.1948-27.06.1949
445. bombardovací skupina (velmi těžká)
445th Bombardment Group (Very Heavy)
12.01.1948-27.06.1948
454. bombardovací skupina (velmi těžká)
454th Bombardment Group (Very Heavy)
12.01.1948-27.06.1948
456. bombardovací skupina (velmi těžká)
456th Bombardment Group (Very Heavy)
12.01.1948-26.09.1949
505. skupina navádění letadel a včasné výstrahy
505th Aircraft Control and Warning Group
12.01.1948-22.08.1948
62. křídlo pro přepravu jednotek
62nd Troop Carrier Wing
16.04.1948-27.06.1949
305. letecká divize, bombardovací
305th Air Division, Bombardment
21.06.1948-15.07.1949
531. skupina navádění letadel a včasné výstrahy
531st Aircraft Control and Warning Group
23.06.1948-01.06.1950
62. letištní skupina
62nd Air Base Group
23.06.1948-12.10.1949
62. skupina pro přepravu jednotek, střední
62nd Troop Carrier Group, Medium
23.06.1948-01.06.1950
62. skupina údržby a zásobování
62nd Maintenance and Supply Group
28.07.1948-24.08.1948
62. letištní skupina
62nd Airdrome Group
28.07.1948-24.08.1948
62. skupina údržby a zásobování
62nd Maintenance and Supply Group
22.08.1948-12.10.1949
62. křídlo pro přepravu jednotek, střední
62nd Troop Carrier Wing, Medium
27.06.1949-28.01.1950
302. křídlo pro přepravu jednotek, střední
302nd Troop Carrier Wing, Medium
27.06.1949-08.06.1951
302. skupina bojového zabezpečení
302nd Combat Support Group
27.06.1949-28.01.1950
302. skupina pro přepravu jednotek (střední)
302nd Troop Carrier Group (Medium)
27.06.1949-08.06.1951
302. skupina údržby a zásobování
302nd Maintenance and Supply Group
12.10.1949-01.06.1950
62. křídlo pro přepravu jednotek, těžké
62nd Troop Carrier Wing, Heavy
12.10.1949-09.05.1950
62. skupina pro přepravu jednotek, težká
62nd Troop Carrier Group, Heavy
28.01.1950-08.06.1951
302. křídlo pro přepravu jednotek, těžké
302nd Troop Carrier Wing, Heavy
28.01.1950-08.06.1951
302. skupina pro přepravu jednotek (těžká)
302nd Troop Carrier Group (Heavy)
20.04.1950-01.05.1951
325. stíhací křídlo pro každé počasí
325th Fighter-All Weather Wing 
23.04.1950-06.02.1952
325. letištní skupina
325th Air Base Group
23.04.1950-06.02.1952
325. skupina údržby a zásobování
325th Maintenance and Supply Group
23.04.1950-01.05.1951
325. stíhací skupina (pro každé počasí)
325th Fighter Group (All Weather)
26.07.1950-05.12.1950
61. skupina pro přepravu jednotek, težká
61st Troop Carrier Group, Heavy
27.07.1950-09.05.1952
62. skupina pro přepravu jednotek, težká
62nd Troop Carrier Group, Heavy
01.05.1951-06.02.1952
325. přepadová stíhací skupina
325th Fighter-Interceptor Group
01.05.1951-06.02.1952
325. přepadové stíhací křídlo
325th Fighter-Interceptor Wing
25.06.1951-06.02.1952
505. skupina navádění letadel a včasné výstrahy
505th Aircraft Control and Warning Group
14.09.1951-01.02.1952
25. letecká divize (obranná)
25th Air Division (Defense)
17.09.1951-21.04.1952
62. křídlo pro přepravu jednotek, těžké
62nd Troop Carrier Wing, Heavy
01.02.1952-01.03.1959
25. letecká divize (obranná)
25th Air Division (Defense)
18.08.1955-25.03.1960
325. stíhací skupina (protivzdušné obrany)
325th Fighter Group (Air Defense)
18.10.1956-01.04.1963
325. letištní skupina
325th Air Base Group
18.10.1956-01.07.1968
325. stíhací křídlo (protivzdušné obrany)
325th Fighter Wing (Air Defense)
08.07.1957-01.02.1961
325. skupina údržby a zásobování
325th Maintenance and Supply Group
01.03.1959-01.04.1966
25. letecká divize (SAGE)
25th Air Division (SAGE)
01.04.1963-01.07.1968
325. skupina bojového zabezpečení
325th Combat Support Group
01.07.1963-14.06.1966
84. stíhací skupina (protivzdušné obrany)
84th Fighter Group (Air Defense)
01.04.1966-30.09.1990
25. letecká divize
25th Air Division
DD.11.1971-19.11.1971
11. pěší brigáda (lehká)
11th Infantry Brigade (Light)
DD.11.1971-29.11.1971
23. pěší divize
23rd Infantry Division
DD.09.1993-DD.06.1994
7. pěší divize
7th Infantry Division
04.15.1996-31.10.2010
2. prapor 1. dělostřeleckého pluku protivzdušné obrany
2nd Battalion, 1st Air Defense Artillery Regiment
DD.MM.2005-DD.MM.2007
104. divize (výcviková)
104th Division (Training)
01.11.2010-DD.MM.RRRR
2. prapor 1. dělostřeleckého pluku protivzdušné obrany
2nd Battalion, 1st Air Defense Artillery Regiment
01.10.2012-DD.MM.RRRR
7. pěší divize
7th Infantry Division
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
1395. dopravní prapor
1395th Transportation Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
2. prapor rangers 75. pluku rangers
2nd Ranger Battalion, 75th Ranger Regiment
DD.MM.RRRR-27.11.1971
21. spojovací skupina
21st Signal Group
DD.MM.RRRR-26.07.1960
31. dělostřelecká brigáda
31st Artillery Brigade
DD.MM.RRRR-25.09.1966
4. pěší divize
4th Infantry Division
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
833. dopravní prapor
833rd Transportation Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
I. sbor
I Corps
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Prapor bojové logistiky 23
Combat Logistics Battalion 23
Průmyslové podniky:
Industry:
DD.MM.1916-DD.MM.1917
Gerlinger Motor Car Works
DD.MM.1917-DD.MM.1923
Gersix Motor Co.
DD.MM.1917-DD.MM.1918
Todd Dry Dock & Construction Co.
DD.MM.1918-DD.MM.1923
Todd Dry Docks Inc.
DD.MM.1940-DD.MM.1942
Seattle-Tacoma Shipbuilding Corp. Tacoma Division
DD.MM.1942-DD.MM.1945
Todd Pacific Shipyards, Inc.
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Tacoma,_Washington
URL : https://www.valka.cz/Tacoma-t146567#470469Verze : 0
MOD