Main Menu
User Menu

Vesel, Milan

     
Příjmení:
Surname:
Vesel
Jméno:
Given Name:
Milan
Jméno v originále:
Original Name:
Milan Vesel
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.05.1903 Zvolen /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
26.09.1984 Zvolen /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ posádky v Banskej Bystrici (1944, 1945)
veliteľ 11. delostreleckej brigády / 8. delostreleckej brigády (1947-1948)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
vo vyšetrovacej väzbe, neskôr uväznený (1949-1955)
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Vesel-Milan-t146367#469961Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Vesel
Jméno:
Given Name:
Milan
Jméno v originále:
Original Name:
Milan Vesel
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1913-DD.MM.1921 Osemtriedne gymnázium, Banská Bystrica
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.09.1921-DD.08.1923 Vojenská akadémia, Hranice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Aplikačná škola pre dôstojníkov delostrelectva, Olomouc
DD.MM.1923-DD.MM.1924 Aplikačná škola delostrelectva
29.04.1943-DD.MM.1943 Kurz veliteľov divíznej dopravy, Hannover
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.08.1923 poručík
01.10.1928 nadporučík
01.10.1937 kapitán
01.07.1940 major
DD.10.1946 podplukovník
DD.10.1947 plukovník
01.09.1949 postavený mimo aktívnu službu
01.05.1950 zbavený hodnosti
DD.MM.1964 rehabilitovaný
25.08.1994 generálmajor in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.08.1939-15.11.1939 Velitel : Dělostřelecký oddíl I/2
15.11.1939-DD.01.1940 Velitel : Dělostřelecký oddíl III/2
DD.04.1941-25.07.1941 Velitel : Dělostřelecký oddíl I/1
25.07.1941-01.12.1941 Velitel : Dělostřelecký oddíl I/31
01.07.1942-15.12.1942 Velitel : Dělostřelecký oddíl III/31
DD.12.1941-DD.MM.1942 Velitel : Dělostřelecký oddíl II/1
DD.04.1945-28.07.1945 Velitel : Posádkové velitelství Banská Bystrica
28.07.1945-DD.10.1946 Velitel : Velitelství dělostřelectva 10. divise
DD.10.1946-15.01.1947 Velitel : Velitelství dělostřelectva 10. divise
15.01.1947-01.10.1947 Velitel : 11. dělostřelecká brigáda
01.10.1947-01.09.1949 Velitel : 8. dělostřelecká brigáda

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1923-DD.MM.1925 dôstojník 5. batérie, Delostrelecký pluk 54
DD.03.1925-DD.MM.RRRR 2. batéria, Delostrelecký pluk 54
DD.05.1929-DD.MM.RRRR Delostrelecký pluk 10
01.12.1931-DD.MM.1933 veliteľ spojovacej čaty / spojovacej batérie / 7. batérie, Delostrelecký pluk 202
DD.12.1933-DD.MM.RRRR Delostrelecký pluk 103
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Delostrelecký pluk 102
DD.MM.1937-DD.MM.RRRR Delostrelecký pluk 84
28.02.1939-DD.MM.1939 Delostrelecký pluk 9
DD.MM.1939-DD.MM.1939 veliteľ delostrelectva, VII. zbor
11.05.1939-DD.MM.1939 veliteľ I. oddielu, Delostrelecký pluk 2
15.11.1939-DD.01.1940 veliteľ III. oddielu, Delostrelecký pluk 2
01.02.1940-DD.MM.RRRR veliteľ oddelenia, Vyššie veliteľstvo 1
DD.04.1941-DD.MM.1941 veliteľ I. oddielu, Delostrelecký pluk 1
DD.12.1941-DD.MM.1942 veliteľ II. oddielu, Delostrelecký pluk 1
DD.MM.1942-DD.MM.RRRR veliteľ III. oddielu, 31. delostrelecký pluk
DD.MM.1943-DD.04.1943 veliteľ delostreleckej strelnice, Vojenský výcvikový tábor Lešť
DD.12.1943-DD.MM.1944 veliteľ náhradného oddielu, Delostrelecký pluk 11
DD.02.1944-DD.MM.1944 oblastný veliteľ, Veliteľstvo divíznej oblasti 1
DD.MM.1944-DD.MM.1944 veliteľ povstaleckej posádky v Banskej Bystrici
DD.04.1945-DD.MM.1945 veliteľ posádky v Banskej Bystrici
28.07.1945-DD.MM.RRRR veliteľ delostrelectva 10. divízie
15.01.1947-DD.MM.1948 veliteľ 11. delostreleckej brigády / 8. delostreleckej brigády
01.09.1949-DD.MM.RRRR dovolenka
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1939

Pamětní medaile: Za obranu Slovenska v březnu 1939
Commemorative Medal for the Defence of Slovakia in March 1939
Pamätná medaila za obranu Slovenska v marci 1939
-

DD.MM.1946

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

DD.MM.1947

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.1948

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.1969

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

Poznámka:
Note:
14.09.1949-DD.MM.1951 vo vyšetrovacej väzbe
18.04.1951 odsúdený na 16, neskôr 22 rokov väzenia v Leopoldove a konfiškáciu majetku
22.07.1955 prepustený z väzenia
Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Vesel-Milan-t146367#488232Verze : 1
MOD