Main Menu
User Menu
     
Příjmení:
Surname:
Schwarz
Jméno:
Given Name:
Karol
Jméno v originále:
Original Name:
Karol Schwarz
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor vo výslužbe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.11.1920 Rudno nad Hronom /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
01.03.2014 Bratislava
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
www.pluska.sk
URL : https://www.valka.cz/Schwarz-Karol-t146321#469881Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Schwarz
Jméno:
Given Name:
Karol
Jméno v originále:
Original Name:
Karol Schwarz
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1935-DD.MM.1940 Obchodná akadémia, Banská Bystrica
DD.MM.1958-DD.MM.1960 diaľkové štúdium, Vysoká škola ekonomická, Bratislava
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.12.1941-01.05.1943 Vojenská akadémia, Bratislava
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.05.1943 poručík
14.05.1945 nadporučík
01.04.1946 kapitán
01.09.1947 štábny kapitán
31.03.1953 záloha
15.09.1953 major v zálohe
16.04.1955 podplukovník v zálohe
01.05.1995 generálmajor vo výslužbe
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.10.1940-DD.11.1941 príslušník Pešieho pluku 3
DD.05.1943-DD.06.1943 veliteľ čaty, Peší pluk 3
DD.06.1943-30.10.1943 veliteľ čaty, Rýchla divízia / 1. pešia divízia
30.10.1943-DD.MM.RRRR v zajatí Červenej armády
DD.11.1943-DD.12.1943 pluk slovenských dobrovoľníkov, Usman
DD.01.1944-DD.07.1944 veliteľ roty, 2. československá samostatná paradesentná brigáda
DD.07.1944-DD.09.1944 náhradný pluk, 1. československý armádny zbor
DD.09.1944-DD.MM.RRRR veliteľ práporu, 3. československá pešia brigáda
DD.01.1945-DD.MM.1945 veliteľ výcvikovej roty náhradného pluku, 1. československý armádny zbor
DD.07.1945-DD.MM.1947 dôstojník veliteľstva VIII. zbor
DD.12.1947-DD.MM.1949 dôstojník veliteľstva 2. brigády
DD.04.1949-DD.MM.RRRR zástupca náčelníka štábu Pešieho pluku 7
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1944

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

so štítkom "SSSR" / with clasp "SSSR"

DD.MM.1945

Československý válečný kříž 1939
Czechoslovak War Cross 1939
-

DD.MM.1945

Medaile za zásluhy II. stupeň
Medal for Merit 2nd Class
-
-

DD.MM.1946

Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem
Czechoslovak medal "For Gallantry"
-

DD.MM.1992

Řád Milana Rastislava Štefánika, 2. třída
Order of Milan Rastislau Stefanik, 2nd Class
-

DD.MM.2003

Medaile prezidenta Slovenské republiky (3. stupeň)
Medal of the President of the Slovak Republic
Medaila prezidenta Slovenskej republiky (3. stupeň)
-

07.04.2010

Řád přátelství
Order of Friendship
Орден Дружбы
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile 50. výročí SNP
Commemorative Medal for the 50th anniversary of the Slovak National Uprising
Pamätná medaila 50. výročia SNP
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile při 50. výročí osvobození Slovenska a konce 2. světové války
Commemorative Medal for the 50th anniversary of the liberation of Slovakia and the end of the World War II
Pamätná medaila 50. výročia oslobodenia Slovenska a konca 2. svetovej vojny
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 15. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 15th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání
-
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.RRRR

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

Poznámka:
Note:
DD.MM.RRRR-DD.08.2003 predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Schwarz-Karol-t146321#471011Verze : 1
MOD
ďalšia fotografia:Generálmajor vo výslužbe Karol Schwarz sa narodil 28.11.1920 v Rudne nad Hronom.


V roku 1940 zmaturoval na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici. Na výkon vojenskej prezenčnej služby nastúpil 21.10.1940. Absolvoval Vojenskú akadémiu v Bratislave období od 1.11.1941 do 1.5.1943. V júli 1943 bol v hodnosti poručíka pechoty odoslaný na nemecko-sovietsky front vo funkcii veliteľa čaty Pešieho pluku 3. Už 30.10.1943 prešiel pri meste Askanija Nova dobrovoľne aj s jednotkou na stranu Červenej armády a prihlásil sa do československej armády v ZSSR.


Bol zaradený do pluku „Slovenských dobrovoľníkov“ vo funkcii veliteľa roty. Od 1.1.1944 sa stal veliteľom 2. roty 2. práporu 2. československej samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR. Neskôr sa stal veliteľom práporu samopalníkov v 3. československej pešej brigáde. Zúčastnil sa bojov v Karpatsko-duklianskej operácii a bojovej činnosti 1. československého armádneho zboru v ZSSR na území Československa až do skončenia vojny. Počas bojov bol dvakrát ranený.


Po skončení vojny zostal v československej armáde na rôznych funkciách. V roku 1950 ho v dôsledku vykonštruovaných obvinení prepustili z armády. V rokoch 1958-1960 absolvoval diaľkovo štúdium na vysokej škole ekonomickej s obhajobou diplomovej práce. V rokoch 1964-1968 sa podieľal na rehabilitáciách nevinne odsúdených účastníkov odboja.


Karol Schwarz bol plne rehabilitovaný ministrom obrany Československej federatívnej republiky 12.3.1992. Zapájal sa do činnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) a v rokoch 2000-2003 vykonával aj funkciu jeho predsedu. Po skončení jeho funkčného obdobia ho zvolili za jeho čestného predsedu. Naďalej sa aktívne zapájal do činnosti zväzu. Bol aj predsedom Historickej odbojovej skupiny vojakov zahraničných a spojeneckých armád pri Ústrednej rade SZPB.


Generálmajor v.v. Karol Schwarz bol vyznamenaný viacerými radmi a vyznamenaniami, napríklad aj Radom Veľkej vlasteneckej vojny a Poľským vojnový krížom. Z rúk prezidenta RF Dmitrija Medvedeva spolu s Antonom Droppom a Jánom Minárikom dňa 7.4.2010 obdržal Rad priateľstva.


Karol Schwarz zomrel 1.3.2014 v Bratislave.


Zdroj:
www.sme.sk
www.sme.sk
URL : https://www.valka.cz/Schwarz-Karol-t146321#508285Verze : 1
MOD