Main Menu
User Menu

Dubany, kasárny

Dubany, Barracks

     
Název:
Name:
Dubany, kasárny
Originální název:
Original Name:
Kasárny Dubany
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Dubany č. 4 (fara)
Obec:
Municipality:
Dubany
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°30'56.691"N, 17°11'23.617"E
Vznik:
Established:
01.11.1952
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:

01.11.1952-15.02.1956

01.11.1952-15.02.1956
Zánik:
Cancelled:
15.02.1956
Poznámka:
Note:
Radiolokační stanoviště na blateckém kopci
156. hlásný prapor
156. hlásný pluk
156. radiotechnický pluk
Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
www.mapy.cz
URL : https://www.valka.cz/Dubany-kasarny-t146181#469570Verze : 0
Objekt fary s čp. 4 v Dubanech sloužil od r. 1952 do r. 1956 jako "kasárna" čs. armády.
Byli zde vojáci zabezpečující Radiolokační hlásky Dubany a ještě po letech byly v podkroví nalezeny jmenovky ..

Zdroj: Kronika obce.
Dubany, kasárny - Dubany na Hané, čp. 4 Fara *  Foto Lubomír Kaprál
https://www.vrbatky.cz/pamatky_v_obcich
Nejstarší objekt je farní budova v Dubanech. Fara byla k svému účelu používána do října roku 1952. 1. listopadu 1952 byla na dobu neurčitou fara předána Československému státu – vojenské správě. Tato ji využívala do 15. 2. 1956, kdy objekt znovu předala k užívání vlastníku tj. ř. k. církvi ...

Dubany na Hané, čp. 4 "Fara" * Foto Lubomír Kaprál
https://www.vrbatky.cz/pamatky_v_obcich
Nejstarší objekt je farní budova v Dubanech. Fara byla k svému účelu používána do října roku 1952. 1. listopadu 1952 byla na dobu neurčitou fara předána Československému státu – vojenské správě. Tato ji využívala do 15. 2. 1956, kdy objekt znovu předala k užívání vlastníku tj. ř. k. církvi ..."

URL : https://www.valka.cz/Dubany-kasarny-t146181#637718Verze : 3