Main Menu
User Menu

63. pěší pluk [1905-1945]

歩兵第63連隊 / 63rd Infantry Regiment

     
Název:
Name:
63. pěší pluk
Originální název:
Original Name:
歩兵第63連隊
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1905
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.08.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.07.1905-DD.11.1908 16. divize
DD.11.1908-01.05.1925 34. pěší brigáda
01.05.1925-DD.08.1945 10. divize
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1905-DD.11.1908 Hiroshima
DD.11.1908-DD.MM.1931 Matsue
DD.MM.1931-DD.MM.RRRR ?, Manchuria /
DD.MM.1937-DD.MM.RRRR ?, severná Čína /
DD.08.1940-DD.MM.RRRR Zhenxing /
DD.MM.1944-DD.MM.RRRR ?, Taiwan /
DD.12.1944-DD.08.1945 ?, Luzon /

Velitel:
Commander:
12.07.1905-30.11.1909 Ishiguro, Kyunosuke 1) (Rikugun Čúsa / Rikugun Chusa)
30.11.1909-10.12.1912 Shirakawa, Kenjiro (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
10.12.1912-14.02.1913 Ariyoshi, Masakazu (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
14.02.1913-06.08.1917 Moribe, Shizuo (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
06.08.1917-20.07.1921 Katsugoro, Machida (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
20.07.1921-15.08.1922 Toyozou, Toyama (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
15.08.1922-06.08.1923 Sataro, Torii (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
06.08.1923-04.02.1924 Tokusuke, Machida (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
04.02.1924-08.03.1928 Santaro, Matsumoto (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
08.03.1928-01.08.1929 Tanifuji, Choei (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
01.08.1929-01.08.1931 Ida, Tsunesaburou (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
01.08.1931-07.12.1932 Nakamura, Otokichi (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
07.12.1932-10.03.1934 Iizuka, Asakichi (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
10.03.1934-23.03.1934 neobsadené, vacant ( )
23.03.1934-07.03.1936 Yoichi,Hitomi (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
07.03.1936-05.10.1937 Nakai, Shigeyoshi (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
05.10.1937-09.03.1939 Fukei, Shinpei (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
09.03.1939-01.03.1941 Mikio, Tsutsumi (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
01.03.1941-DD.MM.1945 Hayashi, Kayaichi (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.1905-DD.08.1945 velenie
DD.MM.1905-DD.08.1945 ?
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Kódové označení: Železo 5447 / 鉄5447
1) meno v orginále 石黒千久之助
Zdroje:
Sources:
ja.wikipedia.org;
URL : https://www.valka.cz/63-pesi-pluk-1905-1945-t146175#469546Verze : 0
MOD
dôležité udalosti v histórii pluku:


• 7.1905 pluk je podriadený 16. divizii
• 8.8.1905 pluk dostáva zástavu
• 11.1908 zmena sídla do Matsue a zmena podriadenosti z 16. na 17. divíziu
• 1.5.1925 po rozpustení 17. divízie pluk prechádza pod 10. divíziu
• 1931 účasť na Manchurijskom incidente
• 1937 Sino Japonská vojna, boje v severnej Číne
• 8.1940 pohorie Zhenxing, Manchuria
• 1944 ústup z Ichu na Taiwan
• 12.1944 presun na ostrov Luzon, transportná loď Kenzui Maru pred príchodom do zálivu San Fernando dostáva zásah torpédom z ponorky, 3/2 príslušníkov z 3. Praporu zahynulo
• 1.1945 intenzívne boje proti jednotkám armády USA
• 14.6.1945 pluk je prakticky zničený
• 5.8.1945 preživší prichádzajú do Pinapagan ? ピナパガンdôležité bitvy na ktorých sa pluk zúčastnil:
• Sino Japonska vojna
• Rusko Japonska vojna
• Manchurijsky incident
• Oprácie na Filipínach


ja.wikipedia.org;
URL : https://www.valka.cz/63-pesi-pluk-1905-1945-t146175#469547Verze : 0
MOD