Main Menu
User Menu

SOV - 9M714U - raketa

9М714У - ракета

Operačně-taktická raketa 9M714U [operation-tactical missile 9M714U]
Оперативно-тактическая ракета 9М714У




Operačně-taktická raketa 9M714U byla vyvíjena pro operačně-taktický raketový komplex 9K714U Oka-U [kód NATO: SS-23 Spider].


Na rozdíl od raket řady 9M714** pro OTRK 9K714 Oka měla mít samonaváděcí hlavici 9N714U, jejíž let byl po oddělení hlavice od těla rakety řízen aerodynamickými kormidly. Řízený let byl tedy po celé dráze až do posledního okamžiku, takže kruhová odchylka od cíle byla do 30 m.


Vzhledem k podespání smlouvy o likvidaci balistických raket středního a malého dosahu v roce 1987 byly práce na vývoji této rakety ukončeny a neprošla ani základními letovými zkouškami.


Předpokládám, že bojové nálože (dále BN) by byly obdobné jako raket komplexu 9K714 Oka, tedy jaderná (pravděpodobně s modernější jadernou BN a konvenční tříštivo-trhavou BN a kazetovou BN.



Zdroje informace:
Military Russia
Military Paritet
Raketnaja Technika
Kapustin Jar
Wikipedia Rus
Wikipedia Eng
Russkaja sila
URL : https://www.valka.cz/SOV-9M714U-raketa-t146171#469539Verze : 0

Operačně-taktická raketa 9M714U [operation-tactical missile 9M714U]
Оперативно-тактическая ракета 9М714У




Zdroj fotografie:
Military Russia

SOV - 9M714U - raketa - Experimentální tryska raketového motoru na pevné palivo rakety 9M714U

Experimentální tryska raketového motoru na pevné palivo rakety 9M714U
URL : https://www.valka.cz/SOV-9M714U-raketa-t146171#469540Verze : 0