Main Menu
User Menu

Velitelské stanoviště 22. letecké stíhací divize [1952-1954]

Command Post of 22nd Air Fighter Division

     
Název:
Name:
Velitelské stanoviště 22. letecké stíhací divize
Originální název:
Original Name:
Divizní velitelské stanoviště 22. letecké stíhací divize
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.05.1952
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelské stanoviště
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1954
Nástupce:
Successor:
Velitelské stanoviště 22. stíhací letecké divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.05.1952-01.11.1954 22. letecká stíhací divize
01.05.1952-01.01.1953 Ústřední velitelské stanoviště letectva vzdušné obrany
01.01.1953-01.11.1954 Ústřední velitelské stanoviště
Dislokace:
Deployed:
01.05.1952-01.11.1954 Plzeň-Bory, letiště /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-01.11.1954 Růžička, Václav (Nadporučík)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.06.1954-01.11.1954 Radiotechnická stanice Třebosice

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
a) Divizní velitelské stanoviště (DVS) Loc.: 49°43'56.489"N, 13°20'6.302"E
b) RTS = Radiotechnické stanoviště P-3A Loc.:49°43´42.782"N, 13°19'9.622"E (V západní části leteiště, "U Nové Hospody")
Zdroje:
Sources:
www.vojenstvi.cz www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Velitelske-stanoviste-22-letecke-stihaci-divize-1952-1954-t145988#469208Verze : 0
22. letecká stíhací divize (s přívlastkem “vrtulová“) byla zřízena k 01.06.1951. Měla v době přeškolování a přezbrojování 3. letecké stíhací divize v Mladé na proudovou techniku. Sestavou 4. a 18. letecký pluk Plzeň-Bory, 3. letecký stíhací pluk Brno spolu 51. leteckým stíhacím plukem Plzeň-Bory zabezpečovat vzdušnou obranu hranic.


Pro zvýšení akceschopnosti a úrovně velení hotovostním silám při zásazích proti ne-přátelským vzdušným cílům bylo rozhodnuto i zde vybudovat “divizní“ velitelské sta-noviště.
Bylo budováno od 01.05.1952 v budově štábu divize na letišti Plzeň-Bory. (Loc.: 49°43'56.489"N, 13°20'6.302"E).


1. náčelníkem "Divizního" velitelského stanoviště 22. letecké stíhací divize (DVS 22. LSD) byl kpt. Václav Růžička. DVS bylo budováno “z ničeho“ trojicí šturmanů=letovodů z čety N-3 Leteckého spojovacího učiliště (LSU) Chrudim.
Byli to frekventanti Antonín Kuchař, Jan Švec a Oldřich Zatloukal (všichni od 29.6.1952 v hodnosti poručík).


Významné bylo personální doplnění frekventanty Šturmanského a spojovacího učiliště (ŠSU) Chrudim z ročníku 1953 na místa letovodů a návodčíků. Postupem ale i zde došlo k řadě změn v kádrovém obsazení.


Zdroj: Vojenský ústřední archiv Praha Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/Velitelske-stanoviste-22-letecke-stihaci-divize-1952-1954-t145988#496427Verze : 0
Vedle personální výstavby bylo nezbytné technické zabezpečení, zejména spojovací a radiolokační zabezpečení.


Pro navádění letounů bylo využíváno “divizní“ radiotechnické stanoviště (RTS) “U Nové Hospody“ s radiolokátorem P-3A, podřízené velitelskému stanovišti 3. letecké stíhací divize.
(Bylo umístěno v západní části letiště Plzeň-Bory (Loc.: 49°43'42.782"N, 13°19'9.622"E)


Spojovací a radiotechnické zabezpečení:
- Letecká spojovací rota Velitelství 22. letecké stíhací divize (*01.06.1951) 01.05.1952-31.12.1952
- 22. letecká spojovací rota Plzeň (VÚ 5941) 01.01.1953-31.10.1954
- 158. hlásný pluk Praha (VÚ 3273) 01.09.1952-31.10.1954)

V říjnu 1954 bylo velitelství divize a jeho součásti (včetně divizního velietlského stanoviště) nedislokovány do Chrudimi.
Stalo se tak v souvislosti s dislokací leteckých stíhacích pluků (4. a 18.) v Pardubicích a jejich přezbrojením na S-102 a zároveň se z “pístové“ stala “proudová“ a k 01.11.1954 byla přejmenována na 22. stíhací leteckou divizi (22. sld).


Velitelské stanoviště 22. stíhací letecké divize ChrudimZdroj: Vojenský ústřední archiv Praha
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/Velitelske-stanoviste-22-letecke-stihaci-divize-1952-1954-t145988#496430Verze : 0
.
Velitelské stanoviště 22. letecké stíhací divize [1952-1954] - Zákres umístění RTS a Divizního velitelského stanoviště 22. letecké stíhací divize Plzeň * Zdroj:
BEZ NICH BY NEPŘISTÁLI * Svět křídel Cheb * (Svět křídel Cheb 2013)

Zákres umístění RTS a Divizního velitelského stanoviště 22. letecké stíhací divize Plzeň * Zdroj:
BEZ NICH BY NEPŘISTÁLI * Svět křídel Cheb * (Svět křídel Cheb 2013)

URL : https://www.valka.cz/Velitelske-stanoviste-22-letecke-stihaci-divize-1952-1954-t145988#605796Verze : 0
Diskuse
Okolnosti zřízení "divizních" velitelských stanovišť na jaře roku 1952 jsou zmíněny zde:


forum.valka.cz


Zdroj: www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Velitelske-stanoviste-22-letecke-stihaci-divize-1952-1954-t145988#496426Verze : 0