Main Menu
User Menu

Krakovská peruť [1939-1939]

Dywizjon Krakowski

     
Název:
Name:
Krakovská peruť
Originální název:
Original Name:
Dywizjon Krakowski
Datum vzniku:
Raised/Formed:
16.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
17.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
16.09.1939-17.09.1939 Stíhací brigáda
Dislokace:
Deployed:
16.09.1939-17.09.1939 Petlikowice Stare/polní letiště /
Velitel:
Commander:
16.09.1939-17.09.1939 Jasionowski, Walerian (kapitan pilot) 3)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
16.09.1939-17.09.1939 1.(?) letka Krakovské perutě
16.09.1939-17.09.1939 2.(?) letka Krakovské perutě

Ručně vyplněné položky:

Poznámka:
Note:
1) Vytvořena v rámci reorganizace Stíhací brigády.
2) Na rozkaz Vrchního velitele letectva a protiletecké obrany byly všechny letouny evakuovány do Rumunska.
3) Do 16.09.1939 velitel III/2 stíhací perutě.
Zdroje:
Sources:
Cynk, Jerzy B.: Polskie lotnictwo myśliwskie w boju wrześniowym, AJ-Press, Gdańsk 2000
Łydźba, Łukasz: Krakowski III/6 Dywizjon Myśliwski, Vesper, Poznań 2012
Pawlak, Jerzy: Polskie eskadry w wojnie obronnej wrzesień 1939, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2. rozšířené vydání, Warszawa 1991
Pawlak, Jerzy: Samotne załogi, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1992

URL : https://www.valka.cz/Krakovska-perut-1939-1939-t145897#469075Verze : 0
MOD