Main Menu
User Menu

Kokava nad Rimavicou

okr. Poltár

     
Název:
Name:
Kokava nad Rimavicou
Originální název:
Original Name:
Kokava nad Rimavicou
Další názvy:
Other Names:
(1481) Kokaua, (1515) Kokawa, (1927) Kokava nad Rimavicou; maďarsky Kokova, Kokava, Rimakokava.
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Poltár
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°34'12.95"N 19°50'29.45"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1481
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
- Kostol evanjelický renesančný z roku 1560 so zvyškami gotickej veže, niekoľkokrát prestavaný a v roku 1912 rozšírený
- Kaštieľ klasicistický zo začiatku 19. storočia, prestavaný v roku 1952
- Kostol rímsko-katolícky klasicistický zo začiatku 19. storočia oltárny obraz od J. Hanulu
- Kaplnka neskoroklasicistická z 1847
- Synagóga v historizujúcom slohu z konca 19. storočia
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Michal Bakuliny (1819-1892) – pedagóg – pôsobil tu v rokoch 1842-1848
Štefan Šovánka (1858-1944) – sklársky umelec, rezbár – pôsobil v Utekáči v rokoch 1902-1905
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:

Počas SNP tu sídlilo tu veliteľstvo vojenskej jednotky Narcis.
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.kokava.sk
URL : https://www.valka.cz/Kokava-nad-Rimavicou-t145849#468984Verze : 0
MOD