Main Menu
User Menu

České Brezovo

okr. Poltár

     
Název:
Name:
České Brezovo
Originální název:
Original Name:
České Brezovo
Další názvy:
Other Names:
Brezow, Bryzow (1435), Cžeska Brezowa (1773), Cžeské Brezowo (1808) ; maďarsky Csehbrezó, Csehberek
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Poltár
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°28'56.73"N 19°48'18.30"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1435
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
- Kostol evanjelický postavený v roku 1922 podľa projektu M. M. Harminca (renesančný relief Poslednej večere zo starého kostola je v zbierkach SNM v Martine)
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
01.01.1972 bola k obci pričlenená obec Vaľkovo. Okrem toho pod obec České Brezovo patrili aj Salajka a Zlatno. Obec Zlatno sa 01.03.1998 odčlenila od obce České Brezovo.
Zdroje:
Sources:
www.ceskebrezovo.sk
URL : https://www.valka.cz/Ceske-Brezovo-t145841#468974Verze : 0
MOD