Main Menu
User Menu

Ičinohe, Hjóe

Hyoe Ichinohe / 一戸兵衛

     
Příjmení:
Surname:
Ičinohe
Jméno:
Given Name:
Hjóe
Jméno v originále:
Original Name:
一戸兵衛 / いちのへ・ひょうえ
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
02.08.1855 ?, prefektura Aomori /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
02.09.1931 Tokio /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
člen najvyššej vojnovej rady
velitel: 1. divize
velitel: 4. divize
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
velitel: 17. divize
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
ja.wikipedia.org;
hiroseorth.blogspot.com.es
https://en.wikipedia.org/wiki/Ichinohe_Hyoe

URL : https://www.valka.cz/Icinohe-Hjoe-t145816#468937Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Ičinohe
Jméno:
Given Name:
Hjóe
Jméno v originále:
Original Name:
一戸兵衛 / いちのへ・ひょうえ
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.10.1874-DD.03.1876 vojenská akadémia
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.03.1876 podporučík
DD.05.1877 poručík
DD.02.1887 major
DD.MM.1894 podplukovník
DD.10.1897 plukovník
DD.05.1901 generálmajor
DD.11.1907 generálporučík
DD.08.1915 generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
19.03.1895-31.07.1895 Velitel : 21. pěší pluk
30.11.1907-06.09.1911 Velitel : 17. divize
17.12.1915-26.08.1919 Velitel : Generální inspektoriát vojenského výcviku

Ručně vyplněné položky:
DD.03.1876-DD.02.1878 2. peší pluk
DD.02.1878-DD.06.1883 1. peší pluk
DD.06.1883-DD.MM.RRRR 8. peší pluk
DD.05.1885-DD.11.1887 štáb 10. pešej brigády
DD.11.1887-DD.03.1889 12. peší pluk
DD.03.1889-DD.08.1895 11. peší pluk
19.03.1895-31.07.1895 velitel 21. pešieho pluku
DD.08.1895-DD.MM.RRRR velitel ? praporu 5. divízie
DD.06.1894-DD.07.1895 prvá Sino Japonská vojna
DD.MM.1895-DD.MM.RRRR štáb 4. divízie
DD.10.1897-DD.MM.1898 velitel 4. gardového pluku
DD.MM.1898-DD.05.1901 náčelník štábu 6. divízie
DD.05.1901-DD.MM.RRRR velitel 6. divízie
DD.06.1904-DD.01.1906 Rusko Japonská vojna
DD.MM.1904-DD.MM.RRRR štáb 1. armády
DD.03.1905-DD.MM.1905 štáb 3. armády
DD.MM.1905-DD.MM.1907 velitel 1. divízie
30.11.1907-06.09.1911 velitel 17. divízie
DD.09.1911-DD.12.1912 velitel 4. divízie
DD.12.1912-DD.02.1915 velitel 1. divízie
DD.02.1915-DD.MM.RRRR člen Najvyššej vojnovej rady
17.12.1915-26.08.1919 Generálny inšpektor vojenského výcviku
DD.06.1920-DD.MM.RRRR rezerva
DD.05.1921-DD.MM.1923 riaditel školy Gakushuin
DD.02.1926-DD.MM.RRRR prezident asociácie veteránov
Vyznamenání:
Awards:

28.11.1913

Řád Posvátného pokladu 1. třídy
Order of Sacred Treasure 1st Class
瑞宝大綬章 / ずいほうだいじゅしょう
-

02.09.1931

Velkostuha řádu Vycházejícího slunce s květy Paulovnie
1st Class, Grand Cordon of the Order of the Rising Sun with the Paulownia Flowers
勲一等旭日桐花大綬章 / くんいっとうきょくじつとうかだいじゅしょう
-

DD.MM.RRRR

Válečná medaile 1894-1895
War Medal 1894-1895
明治二十七八年従軍記章 / めいじにじゅうななはちねんじゅうぐんきしょう
-

DD.MM.RRRR

Válečná medaile 1904-1905
War Medal 1904-1905
明治三十七八年従軍記章 / めいじさんじゅうななはちねんじゅうぐんきしょう
-

DD.MM.RRRR

Řád Zlatého luňáka 2. třídy
Order of Golden Kite 2nd Class
功二級金鵄勲章 / こうにきゅうきんしくんしょう
-

DD.MM.RRRR

Řád Zlatého luňáka 3. třídy
Order of Golden Kite 3rd Class
功三級金鵄勲章 / こうさんきゅうきんしくんしょう
-

DD.MM.RRRR

Řád Zlatého luňáka 4. třídy
Order of Golden Kite 4th Class
功四級金鵄勲章 / こうよんきゅうきんしくんしょう
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ja.wikipedia.org;
hiroseorth.blogspot.com.es
https://en.wikipedia.org/wiki/Ichinohe_Hyoe
URL : https://www.valka.cz/Icinohe-Hjoe-t145816#468938Verze : 0
MOD

Ičinohe, Hjóe
Narodil sa v panství Cugaru (dnešná prefektura Aomori). V mladosti vstupuje do císařskej armády a v roke 1876 sa stáva podporučíkom 2. pešieho pluku, Počas rebélie Sacuma v mesiacoch február až september 1877 bojuje na rôznych miestach a je zranený. V máji 1877 je poručíkom a vo februári 1878 je presunutý k 1. pešiemu pluku.


Počas prvej Sino-japonskej vojny sa vyznamenáva 29.07.1984 počas bitvy Seonghwan, neskôr ako podplukovník velí praporu 5. divízie a účastní sa 15.09.1894 bitvy Pyongyang. V 1897 sa stáva plukovníkom a je mu zverené velenie 4. gardového pluku a nasledovného roku je velitelom štábu 6. divízie.


Ičinohe je menovaný v máji 1901 generálmajorom a je poverený velením 6. divízie. Počas Rusko-japonskej vojny slúži v štábe 3. armády a účastní sa dôležitej bitvy o Mukden. Po vojne sa Ičinohe stáva velitelom 1. divízie a v novembri 1907 je generálporučíkom. V septembri 1911 je na čas preložený ako velitel novej 17. divízie aby sa následne v janári 1912 vrátil znovu k 1. divízie.


Vo februari 1915 sa stáva členom Najvyššej vojnovej rady a v aguste sa stáva generálom. V decembri 1915 je poverený aby sa stal Generelánym inšpektorom vojenského výcviku, pričom tento post zastáva až do odchodu do rezervy v júny 1920.


Po odchode do výslužby sa od mája 1920 stáva riaditelom Gakushuin školy a od 8.1924 šintó kňazom v svätini Meidži. Vo februári 1926 je zvolený ako president Asiciácie veteránovn. Jeho hrob sa nachádza na ciintoríne Tama ve mestě Fučú, metropoli Tokio.
https://ja.wikipedia.org/wiki/一戸兵衛
hiroseorth.blogspot.com.es
https://en.wikipedia.org/wiki/Ichinohe_Hyoe

URL : https://www.valka.cz/Icinohe-Hjoe-t145816#468939Verze : 1
MOD