Main Menu
User Menu

Sano, Tadajoši

佐野忠義 / さの・ただよし

     
Příjmení:
Surname:
Sano
Jméno:
Given Name:
Tadajoši
Jméno v originále:
Original Name:
佐野忠義 / さの・ただよし
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
07.03.1889 ?, prefektura Šizuoka
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
03.07.1945 ? /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel 34. armády
náčelník štábu velitelstva Generálnej obrany
velitel 38. divízie
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
velitel 14. brigády ťažkého polného delostrelectva
náčelník štábu 14. divízie
velitel 25. pluku polného delostrelectva
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
ja.wikipedia.org;
www.generals.dk
https://en.wikipedia.org/wiki/Tadayoshi_Sano
URL : https://www.valka.cz/Sano-Tadajosi-t145801#468888Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Sano
Jméno:
Given Name:
Tadajoši
Jméno v originále:
Original Name:
佐野忠義 / さの・ただよし
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.05.1911 vojenská akadémia
DD.MM.1913-DD.11.1914 vojenská ženijná a delostrelecká škola
DD.MM.RRRR-DD.11.1922 armádne vojnové kolégium
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.12.1911 podporučík
DD.MM.1926 major
DD.MM.1935 plukovník
DD.07.1938 generálmajor
DD.03.1941 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
20.06.1941-10.06.1943 Velitel : 38. divize

Ručně vyplněné položky:
DD.12.1911-DD.MM.RRRR 16. pluk polného delostrelectva
DD.MM.1927-DD.MM.1928 vojenský atašé v Spojenom královstve
DD.MM.1931-DD.MM.1933 pridelený 4. delostreleckému pluku
DD.MM.1933-DD.MM.1935 pridelený k 5. divízii
DD.MM.1935-DD.MM.1935 velitel 25. pluku polného delostrelectva
DD.MM.1935-DD.MM.1936 pridelený k 12. divízii
DD.MM.1936-DD.MM.1937 velitel 25. pluku polného delostrelectva
DD.MM.1937-DD.MM.1938 náčelník štábu 14. divízie
DD.07.1938-DD.MM.1940 velitel 4. brigády ťažkého polného delostrelectva
DD.MM.1940-DD.MM.1941 velitel školy polného delostrelectva
20.06.1941-10.06.1943 velitel 38. divízie, Hong Kong, New Britain, Šalamúnove ostrovy
DD.MM.1943-DD.MM.1944 náčelník štábu Generálneho obranného velitelstva
DD.MM.1944-DD.MM.RRRR pridelenený ku generálnemu štábu
DD.MM.1944-DD.MM.1945 velitel 34. armády, Čína, Manchuria
DD.MM.1945-03.07.1945 pridelený k Čínskej expedićnej armáde
03.07.1945-DD.MM.RRRR umiera na nemoc
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ja.wikipedia.org;
www.generals.dk
https://en.wikipedia.org/wiki/Tadayoshi_Sano
URL : https://www.valka.cz/Sano-Tadajosi-t145801#468893Verze : 0
MOD
Narodil sa v prefekturře Šizuoka a roku 1911 ukončuje vojenskú akadémiu. V 1913 študuje na vojenskej škole ženistov a delostrelectva a štúdium ukončuje v roce 1914, a roku 1922 ukončuje aj Armádne vojnové kolégium. V 1926 sa stáva majorom a je vyslaný do Velkej Británie ako vojenský atašé v rokoch 1927-1928.

Po návrate v rokoch 1931-1933 je pridelený k 4. pluku delostrelectva a následné dva roky slúži u 5. divízie, prićom nejaký čas velí 25. pluku polného delostrelectva.

Roku 1935 sa stáva plukovníkom a toho istého roku je pridelený k 12. divízii u ktorej znovu velí 25. pluku polného delostrelectva do roku 1937. V rokoch 1937-1938 je náčelníkom štábu 14. divízie a následne je mu zvelené velenie 4. brigády ťažkého polného delostrelectva.

Roku 1938 sa stáva generál majorom a nasledovného roku velí škole polného delostrelectva. Roku 1941 sa stáva generálporučíkom.

Vojna v Pacifiku a Číne

V 1941 dostáva Sano velenie 38. divízie, s ktorou sa účastní bojov o Hong Kong, ktorý ostrov obsadzuje 18.12.1941. Britská posádka sa vzdáva 25.12.1941, následne príslušníci divízie pod jeho velením začali páchať zločiny voći civilnému obyvatelstvu ako aj voči vojnovým zajatcom. Po vojne za tieto činy boli viacerý príslušníci jeho jednotiek súdený ako napr. Gen. mjr. Takeo Itō, velitel skupiny pechoty 38. divízie. Následne je divízia presunutá aby sa podieľala na kampani v Holandských východných Indiách, na Sumatre.

Následne je divízia v spetembri 1942 pod jeho velením presunutá do Rabaul, New Britain aby sa tu podielala na pokuse o znovuobsadenie ostrova Guadalcanal. Dva prapory z divízie boli prepravené na Guadalcanal v októbry 1942 pomocou Tokyo Express a podieľali san a bojoch o Henderson Field, ktoré sa ukázali ako rozhodujúca porážka Japonských sil.
V novembri 1942 je na ostrov presunutý 228. peší pluk a spolu s nima aj sám Sano so svojim štábom. Následný Japonský úmysel o prepravenie zvyšku 7.000 mužov na ostrov pomocou pomalej námornej prepravy bol zmarený v námornej bitve o Guadalcanal 12.11-15.11.1942.

Na ostrove sa nachádzalo iba 3.000 mužov, pričom večśina ich zásob, výstroje boli nenávratne stratené. Po ťažkých stratách počas bojov o Munt Austen, Galloping Horse, a the Sea Horse, je Sano a zvyšok jeho jednotiek cca 2.316 mužov 2.2.1943 evakuovaný počas operácie Ke a ostrov tak padá úplne do spojeneckých rúk.

Po svojom návrate do Rabaul je poverený aby sa ujal postu náčelníka štábu Hlavného obranného velitelstva (GDC). GDC riadilo a cvičilo všetky jednotky na domácich ostrovoch a v Korei. Následne je prevelý ku Generálnemu štábu a to do roku 1944.

V júly 1944 je poverený velením 34. Armády v Číne V máji 1945 je presunutý s armádou do Manchukuo a severnej Korei pod velenie Kwantungskej armády. Sano tu ochorie a ochoreniu 3.7.1945 podĺahne.


ja.wikipedia.org;
www.generals.dk
https://en.wikipedia.org/wiki/Tadayoshi_Sano
URL : https://www.valka.cz/Sano-Tadajosi-t145801#468894Verze : 0
MOD