Main Menu
User Menu

I. sbor [1927-1941]

I Corps

     
Název:
Name:
I. sbor
Originální název:
Original Name:
I Corps
Datum vzniku:
Raised/Formed:
13.10.1927
Předchůdce:
Predecessor:
XX. sbor
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1941
Nástupce:
Successor:
I. armádní sbor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
13.10.1927-DD.MM.RRRR 1. armáda
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 6. armáda
Dislokace:
Deployed:
13.10.1927-01.10.1933 not organized
01.10.1933-01.11.1940 Boston, ?
01.11.1940-01.01.1941 Columbia, ?

Velitel:
Commander:
01.11.1940-26.12.1940 Short, Walter (Major General)
26.12.1940-01.01.1941 Peyton, Philip (Major General)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Wilson, John B.: Armies, Corps, Divisions, and Separate Brigades, Center of Military History, United States Army, Washington, 1999
www.history.army.mil
Clay, Steven E.: U.S. Army Order of Battle 1919-1941. Volume 1. The Arms: Major Commands and Infantry Organizations, Combat Studies Institute Press, US Army Combined Arms Center, Fort Leavenworth, KS, 2010
en.wikipedia.org
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/I-sbor-1927-1941-t145768#468796Verze : 3
MOD
Předchůdcem I. sboru byl XX. sbor. Jeho velitelství a velitelská rota byly zřízeny v Pravidelné armádě k 15. srpnu 1927, alokovány do 1. sborové oblasti a přiřazeny k 7. armádě. Nicméně již 13. října 1927 byly přejmenovány na velitelství a velitelskou rotu I. sboru, přičemž byly současně přiřazeny k 1. armádě. Až 1. října 1933 bylo velitelství sboru částečně aktivováno v Bostonu, k čemuž posloužili příslušníci Pravidelné armády z velitelství 1. sborové oblasti a záložní personál z 1. sborové oblasti. V období let 1933 až 1940 byl sbor součástí neaktivních jednotek Pravidelné armády a byl příležitostně formován na krátké časové úseky, k čemuž byli využíváni záložní a štábní důstojníci přiřazení z velitelství 1. sborové oblasti. Důvodem bývala účast na různých cvičeních 1. sborové oblasti či 1. armády a na manévrech 1. armády v New Yorku v letech 1935, 1939 a 1940. Velitelství I. sboru bylo plně aktivováno, ač bez záložního personálu, k 1. listopadu 1940 v jihokarolínské Columbii a převzalo velení nad 8., 9. a 30. divizí. K 20. únoru 1941 se velitelství přesunulo do Fort Jackson. K 1. lednu 1941 byl I. sbor přejmenován na I. armádní sbor.
Zdroje:
Wilson, John B.: Armies, Corps, Divisions, and Separate Brigades, Center of Military History, United States Army, Washington, 1999
www.history.army.mil
Clay, Steven E.: U.S. Army Order of Battle 1919-1941. Volume 1. The Arms: Major Commands and Infantry Organizations, Combat Studies Institute Press, US Army Combined Arms Center, Fort Leavenworth, KS, 2010
URL : https://www.valka.cz/I-sbor-1927-1941-t145768#550613Verze : 1
MOD