Main Menu
User Menu

Gerinec, Bohumír

     
Příjmení:
Surname:
Gerinec
Jméno:
Given Name:
Bohumír
Jméno v originále:
Original Name:
Bohumír Gerinec
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
12.10.1941 Jablonica /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
15.06.1994 Bratislava
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
náčelník krajskej vojenskej správy Bratislava (1982-1988)
riaditeľ odboru obrany a bezpečnosti Úradu vlády SR (1993-1994)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Gerinec-Bohumir-t145668#468546Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Gerinec
Jméno:
Given Name:
Bohumír
Jméno v originále:
Original Name:
Bohumír Gerinec
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1953-DD.MM.1959 Vojenská škola J. Žižku, Bratislava
01.10.1960-DD.MM.RRRR Vojenské učilište, Vyškov
DD.08.1971-DD.07.1975 smer veliteľsko-štábny, Vojenská akadémia A. Zápotockého, Brno
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
29.07.1962 poručík
01.05.1964 nadporučík
01.05.1968 kapitán
01.10.1972 major
01.10.1977 podplukovník
01.10.1982 plukovník
17.06.1994 generálmajor in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.1975-DD.MM.1978 Velitel : 10. tankový pluk

Ručně vyplněné položky:
29.07.1962-DD.08.1964 veliteľ čaty, 16. tankový pluk
DD.MM.1966-DD.MM.1969 veliteľ roty, 64. tankový pluk
DD.03.1969-DD.MM.RRRR veliteľ práporu, 64. tankový pluk
DD.11.1975-DD.MM.1978 veliteľ 10. tankového pluku
DD.11.1978-DD.MM.1982 zástupca veliteľa pre bojovú prípravu, 13. tanková divízia
19.10.1982-DD.11.1988 náčelník krajskej vojenskej správy Bratislava
01.01.1989-DD.MM.RRRR riaditeľ odboru obrany a bezpečnosti Úradu vlády Slovenskej socialistickej republiky
15.02.1993-15.06.1994 riaditeľ odboru obrany a bezpečnosti Úradu vlády SR
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1972

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1975

Pamětní medaile k 30. výročí národně osvobozeneckého boje našeho lidu a osvobození Československa Sovětskou armádou
Commemorative Medal of the 30th Anniversary of the National Liberation Struggle of Our People and the Liberation of Czechoslovakia by the Soviet Army
-

DD.MM.1976

Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - 3. stupeň
Medal for Strengthening Friendship in Arms
Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - bronzová medaile
-

DD.MM.1980

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

DD.MM.1985

Pamětní medaile k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
Commemorative Medal for 40th Anniversary of Liberation of Czechoslovakia by Soviet Army
-

DD.MM.1989

Medaile za zásluhy o ČSLA - 1. stupeň
Medal of Merit for Czechoslovak People´s Army - 1st Class
-


DD.MM.1986 Medaila za zásluhy o Ľudové milície
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
www.zvazvojakov.sk
URL : https://www.valka.cz/Gerinec-Bohumir-t145668#468558Verze : 2
MOD