Main Menu
User Menu
     
Příjmení:
Surname:
Gajdoš
Jméno:
Given Name:
Pavol
Jméno v originále:
Original Name:
Pavol Gajdoš
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.03.1914 Veľká Maňa /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
24.10.1994 Bratislava
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
František Cséfalvay a kol. - Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945, VHÚ Bratislava, e-ISBN 978–80–89523–27-6
URL : https://www.valka.cz/Gajdos-Pavol-t145640#468502Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Gajdoš
Jméno:
Given Name:
Pavol
Jméno v originále:
Original Name:
Pavol Gajdoš
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1934-DD.MM.1935 Pedagogická akadémia, Bratislava
Vojenské vzdělání:
Military Education:
28.04.1939-DD.MM.RRRR Škola pre dôstojníkov delostrelectva v zálohe, Žilina
07.01.1941-DD.MM.RRRR Vojenská akadémia, Bratislava
28.03.1947-DD.06.1949 Vysoké učení vojenské
DD.09.1949-DD.05.1950 Kurz dôstojníkov generálneho štábu pre vyššie vojenské železničné veliteľstvo
DD.10.1950-DD.08.1951 Zdokonaľovací kurz dôstojníkov železničnej dopravy, Leningrad
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1941 poručík
15.09.1944 nadporučík
07.03.1945 kapitán
01.09.1945 štábny kapitán
06.02.1947 major
01.10.1948 podplukovník
28.03.1953 plukovník
DD.MM.1969 záloha
01.05.1995 generálmajor in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:

03.07.1941-DD.MM.1941 veliteľ čaty / dôstojník batérie, Delostrelecký pluk 1
DD.08.1941-13.05.1942 príslušník Delostreleckého pluku 31
13.05.1942-DD.MM.RRRR v zajatí Červenej armády
17.01.1944-DD.MM.1945 veliteľ delostreleckej batérie, 2. československá samostatná paradesantná brigáda
DD.03.1945-DD.MM.1945 dôstojník 1. československého armádneho zboru
DD.06.1945-DD.MM.1947 Hlavná správa výchovy a osvety, Ministerstvo národnej obrany
01.07.1949-DD.MM.1949 referent, 7. oddelenie Hlavného štábu
03.09.1951-DD.MM.1952 zástupca veliteľa pre výcvik a školenie, Železničné učilište, Pardubice
DD.08.1952-DD.MM.1953 náčelník Železničného učilišťa, Pardubice
DD.08.1953-DD.08.1954 náčelník správy vojenskej dopravy GŠ ČSA
DD.08.1954-DD.MM.1955 učiteľ skupiny prípravy vojsk, Vojenská akadémia K. Gottwalda, Praha
DD.11.1955-DD.MM.1968 náčelník správy prepravy vojsk / Krajskej správy vojenskej dopravy, Bratislava
DD.07.1968 zástupca náčelníka kádrovej správy MNO
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1944

Československý válečný kříž 1939
Czechoslovak War Cross 1939
-

DD.MM.1944

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

-

DD.MM.1945

Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem
Czechoslovak medal "For Gallantry"
-

DD.MM.1946

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.1946

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

DD.MM.1948

Československý řád Bílého lva vojenská skupina I. třída (velkokříž) [1922]
Czechoslovak Order of White Lion Military Division 1st class
-

DD.MM.1959

Řád rudé hvězdy
Order of Red Star
-

DD.MM.1969

Řád vlastenecké války 2. stupně /1943-1985/
Order of the Patriotic War, 2nd Class /1943-1985/
Орден Отечественной войны 2-й степени
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Gajdos-Pavol-t145640#468535Verze : 1
MOD
ďalšia fotografia:
URL : https://www.valka.cz/Gajdos-Pavol-t145640#537521Verze : 0
MOD