Main Menu
User Menu
Reklama

Imamura, Hitoši

Hitoshi Imamura

今村均

     
Příjmení:
Surname:
Imamura
Jméno:
Given Name:
Hitoši
Jméno v originále:
Original Name:
今村均 / いまむら・ひとし
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.07.1886 Sendai /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
04.10.1968 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: 8. oblastní armáda
velitel: 16. armáda
velitel: 23. armáda
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
velitel: 5. divize
velitel: 40. pěší brigáda
velitel: 57. pěší pluk
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www45160u.sakura.ne.jp;
ja.wikipedia.org;
http://en.wikipedia.org/wiki/Hitoshi_Imamura
www.generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Imamura-Hitosi-t145591#468389Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Imamura
Jméno:
Given Name:
Hitoši
Jméno v originále:
Original Name:
今村均 / いまむら・ひとし
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR stredná škola Kofu
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR prefekturná stredná škola Niigata
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-31.05.1907 vojenská akdémia
13.12.1912-11.12.1915 armádne vojnové kolégium
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
26.12.1907 podporučík
DD.11.1910 poručík
DD.08.1922 major
DD.08.1926 podplukovník
11.04.1932 plukovník
15.03.1935 generálmajor
01.03.1938 generálporučík
01.05.1943 generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.08.1931-10.02.1932 Velitel : 2. sekce (operace a válečné plány) 1. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
15.03.1935-23.03.1936 Velitel : 40. pěší brigáda
16.11.1942-02.09.1945 Velitel : 8. oblastní armáda

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1905-DD.MM.RRRR kadet
26.12.1907-DD.MM.RRRR 4. náhradný peší pluk
DD.08.1916-DD.05.1917 kancelária doplňujúcej služby, Ministerstva vojny
DD.05.1917-DD.04.1918 štábna sekcia, Ministerstva vojny
DD.04.1918-DD.08.1921 vojenský atašé v Spojenom královstve
DD.08.1926-DD.MM.RRRR 74. náhradný peší pluk
09.04.1927-15.11.1927 vojenský atašé v Britskej Indii
15.11.1927-DD.MM.RRRR oddelenie vojenských povinností, Generálneho štábu
01.08.1930-01.08.1931 náčelník sekcie náboru, kancelárie vojenských záležitostí, Ministerstva vojny
01.08.1931-10.02.1932 náčelník 2. sekcie (Manoeuvers), 1. kancelárie, Generálneho štábu
10.02.1932-11.04.1932 pridelený ku Generálnemu štábu
11.04.1932-01.08.1933 velitel 57. pešieho pluku
01.08.1933-15.03.1935 velitel vojenskej školy Narashino
15.03.1935-23.03.1936 velitel 40. pešej brigády
23.03.1936-02.08.1937 zástupca náčelníka štábu Kwantungskej armády, Manchuria
02.08.1937-27.01.1938 riaditeľ Vojenskej školy pechoty Toyama
27.01.1938-21.11.1938 náčelník kancelárie vojenskej administrácie, Ministretva vojny, náčelník pre ludské zdroje
21.11.1938-09.03.1940 velitel 5. divízie, Čína
09.03.1940-28.06.1941 zástupca Generálneho inšpektora pre vojenský výcvik
28.06.1941-06.11.1941 velitel 23. armády
06.11.1941-09.11.1942 velitel 16. armády, Holandské východné indie
09.11.1942-DD.08.1945 velitel 8. oblastnej armády Commander, Nová Guinea, Šalamúnove ostrovy
DD.04.1946-DD.MM.RRRR zatknutý pre podozrenie z vojnových zločinov, Rabaul
DD.05.1947-DD.MM.RRRR súdený a právoplatne odsúdený australským vojnovým tribunalom k 10 rokom väzenia
DD.12.1949-DD.MM.RRRR súdený Indickým a Holandským vojnovým tribunálom a zhliadnutý nevinným
DD.03.1950-DD.MM.RRRR preložený do väznice na ostrove Manus
DD.08.1953-DD.MM.RRRR preložený do väznice Sugamo, Tokyo, po uzavretí väznice na ostrove Manu
DD.11.1954-DD.MM.RRRR prepustený po vykonaní trestu
Vyznamenání:
Awards:

15.01.1940

Řád Posvátného pokladu 1. třídy
Order of Sacred Treasure 1st Class
瑞宝大綬章 / ずいほうだいじゅしょう
-

29.04.1940

Velkostuha řádu Vycházejícího slunce
1st Class, Grand Cordon of the Order of the Rising Sun
勲一等旭日大綬章 / くんいっとう きょくじつだいじゅしょう
-

29.04.1940

Řád Zlatého luňáka 1. třídy
Order of Golden Kite 1st Class
功一級金鵄勲章 / こういっきゅうきんしくんしょう
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www45160u.sakura.ne.jp;
ja.wikipedia.org;
http://en.wikipedia.org/wiki/Hitoshi_Imamura
www.generals.dk

URL : https://www.valka.cz/Imamura-Hitosi-t145591#468408Verze : 0
MOD

Imamura Hitoši
Narodil sa ve městě Sendai ako syn sudcu. V 1907 ukončuje vojenskú akadémiu a roku 1915 armádne vojnové kolégium. V 1917 sa stáva kapitánom a nasledovného roku je vojenským atašé v Anglii. V roku 1927 zastáva rovnaký post v Britskej Indii. Po tom ako sa stáva plukovníkom, zastáva rôzne śtábne pozície v rámci operačnej sekcie Generálneho štábu.
Po incidente 28.01.1932 preberá velenie 57. pešieho pluku v Číne a v rokoch 1932-1935 velí Vojenskej škole Narashino.
V marci 1935 sa stáva generálmajorom a dostáva velenie 40. pešej brigády až do marca 1936 kedy sa stáva zástupcom náčelníka štábu Kuantungskej armády v Mančukuo. Po svojom návrate do Japonska v 1937 velí Tojamske škole pechoty a to do roku 1938.
V marci 1938 sa stáva generálporučíkom a je mu zverené velenie 5. divízie v Číne, ktorej velí počas počiatočných bojov druhej Sino-japonskej vojny do roku 1940.
V rokoch 1940-1941 je zástupcom Generálneho inšpektora pre vojenský výcvik a následne sa stáva velitelom 23. armády.


Vojna v Pacifiku
V novembri 1941 dostáva velenie 16. armády a je poverený vedením invázie do holandských východných Indií. Keď sa jeho transportné plavidlo Ryujo-maru, približovalo k Jave, bolo zasiahnuté torpedo, počas bitvy o úžinu Sunda, pravdepodobne japonským, a bol tak nútený doplávať k pobrežiu.
Koncom roku 1942 preberá velenie 8. oblastnej armády so sídlom v Rabaul, pod ktorú podliehajú 17. armada, ktorá sá účastní kampane na Šalamúnových ostrovoch a 18. armáda ktorá bojuje v kampani na Novej Guinei.
Imamura sa dostáva do častých sporov s nadriadeními v štábe Južnej armády a v Císařskom generálnom štábe, pre svoj mierny postoj k miestnemu obyvatelstvu. Avšak vďaka tomu si získal čiastočnú podporu u domácich obyvatelov čo uľahčovalo okupáciu obsadených území a ich správu.
V roku 1945 sa stáva generálom a spolu s vice admirálom Jinichi Kusaka, v septembri 1945, sa vzdáva Austrálskym jednotkám, ktoré reprezentujú spojenecké sily a podpisuje kapituláciu jednotiek na Novej Guinei a juhopacifických ostrovoch.


Povojnové obdobie
Imamura je v Rabaule zatknutý australskými jednotkami, nakolko jeho jednotky sú podozrivé zo spáchania vojnových zločinov, ktoré spáchali v čase keď týmto velil, zahrňujúc popravu spojeneckých vojnových zajatcov. Pre tieto skutočnosti je postavený pre vojenský tribunál.
V apríly 1946, Imamura napísal australskému velitelovi v Rabaule, aby sa jeho process urýchlil a týmto spôsobom bolo možné stíhať skutočných zodpovedních za vojnové zločiny, ktoré spáchali jeho jednotky. Imamura bolo dané za vinu, že z nedbanlivosti sa zbavil svojich povinností kontroly nad svojimi podriadenými a tý následne spáchali brutálne činy a ďalšie ťažké zločiny. Bol súdený a právoplatne odsúdený na 10 rokov žalára australským vojenským súdom v Rabaule 1-16. mája 1947. Imamura vykonal svoj trest vo väznici na ostrove Manu a po jej zatvorení v Sugamo, Tokio a bol prepustený v roku 1954.http://www45160u.sakura.ne.jp/DB/今村均
http://ja.wikipedia.org/wiki/今村均
http://en.wikipedia.org/wiki/Hitoshi_Imamura
www.generals.dk

URL : https://www.valka.cz/Imamura-Hitosi-t145591#468410Verze : 1
MOD