Kuantungská armáda [1919-1945]

Kwantung Army / 関東軍
Rozložení jednotek v květnu 1939
URL : https://www.valka.cz/Kuantungska-armada-1919-1945-t14547#54873 Verze : 0
19. září 1931 zahajují japonské posádky v Mandžusku bojové operace.
Kuantungská armáda má v té době 6 praporů, divizní velitelství a oddíl pevnostního velitelství - celkem 11 500 mužů.
21. září 1931 překračuje Chósen gun (japonská Korejská armáda) - konkrétně 39. pěší brigáda řeku Ja-lu-tiang
URL : https://www.valka.cz/Kuantungska-armada-1919-1945-t14547#54972 Verze : 0
Kantó gun


Po válce 1904-5 připadl japoncům kuantungský poloostrov. Již od roku 1906 zde byly dislokovány armádní jednotky - šest samostatných strážních praporů cca 10 400 mužů (velitelství měly v Mukdenu). Jejich úkolem byla obrana kuantungského poloostrovu a jihomandžuské železnice. Kuantungská armáda byla vytvořena v roce 1923. K šesti strážním praporům se přidala 12. pěší divize, která od roku 1918 operovala na Dálném východě.
URL : https://www.valka.cz/Kuantungska-armada-1919-1945-t14547#54973 Verze : 0
... jo a jestli někdo nerozumí azbuce, tak si může počíst v této mapě:
URL : https://www.valka.cz/Kuantungska-armada-1919-1945-t14547#54974 Verze : 0
Já si myslím, že to co je v příloze znamená Kantó gun, ale úplně jistý si nejsem. Může někdo moje podezření potvrdit, nebo vyvrátit? Very Happy
URL : https://www.valka.cz/Kuantungska-armada-1919-1945-t14547#54978 Verze : 0
Lehký tak Ha-Go 4. tankového pluku Kuatungské armády byl ukořistěn 3.července četou por. Alymova (2.rota 24.tank. prapor 11. tank brigáda)
1939-1940 zkoušen na polygonu v Kubince
URL : https://www.valka.cz/Kuantungska-armada-1919-1945-t14547#55014 Verze : 0
Kuantungská armáda oficiálně vznikla v roce 1923. Ovšem její skutečné základy byly položeny již v roce 1905 po skončení rusko-japonské války. Tehdy carské rusko předalo vítěznému Japonsku jako válečnou reparaci poloostrov Liao-tung, na němž se nacházely dvě významné ruské námořní základny. Port Arthur, Japonci přejmenovaný na Rjódžun (čínsky Lü-ta) a Dalnyj, přejmenovaný na Dairen (čínksy Ta-lien). Jižní část tohoto poloostrova tvoří další poloostrov, Kuang-tung, což v překladu znamená „hráz“, nebo také „závora východu“. Do jisté míry tak uzavírá z východu vjezd do zálivu Pei-chai, čímž blokuje jakékoliv proniknutí na čínské území, aniž by to věděl držitel poloostrova. Proto japonské jednotky, které sem byly přemístěny, tvořili jeden ze základů budoucí Kuantungské armády. Tyto útvary byly vlastně pohraničními bojovníky bránícími Japonsko jako kdysi Ainové. Tito praobyvatelé Japonska chránili hranice oblasti Jamato, centrum vzniku japonského císařství. Tyto mýtická podobnost v japonské vojenské romantice velice živá, byly dalším, a velice důležitým aspektem v ideologii budoucí Kuantungské armády. Její příslušníci pod tímto vlivem vytvořili slogan, že jsou ostřím japonského meče, který ochrání a rozšíří sílu a slávu Japonska, po celé Asii. Především však zničí odvěkého nepřítele Japonska carské Rusko, a později i jeho nástupce SSSR. Ten si samozřejmě činil nároky na Dálný východ a Sibiř stejně jako Japonsko.
Prvními japonskými útvary, které nastoupily službu na poloostrově Kuan-tung, byly jednotky ochrany námořních základen Rjódžun a Dairen. Byly to pluky námořní pěchoty o pěti až šesti praporech, takže šlo vlastně o brigády zvané rikusentai neboli „oddíly pro boj na souši“. Vojáci sloužící v těchto jednotkách patřili k těm nejhouževnatějším a nejtvrdším v japonské armádě. Důstojnický sbor prošel speciálním výcvikem v armádním pěchotním učilišti, což se odrazilo v kvalitě výcviku, který patřil k nejobtížnějším. To byl další aspekt charakteristický pro Kuantungskou armádu.
V roce 1905 získalo Japonsko správu nad jihomandžuskou železnicí vedoucí z Rjódžunu do Mukdenu. Východomandžuská železnice, vedoucí ze stanice Man-čchou-li do Vladivostoku byly ve správě carského Ruska. V rámci bilaterálních smluv mohlo Japonsko držet podél jím spravované železnice strážní jednotky v počtu 17 mužů na jeden kilometr jako ochranu proti místním banditům – chunchuzům, zaplavujícím celou oblast. Tyto útvary, vznikající v průběhu let 1910-1920, byly nazývány samostatnými strážními prapory (dokuritsu šúbitai) a slučovaly se postupně do brigád. Velení těchto šesti praporů (dokuritsu šúbitai hombu) bylo v Mukdenu.
Dále pod velitelství spadalo opevněné pásmo Rjódžun s oddílem těžkého dělostřelectva. Celkem to představovalo 10 400 mužů. Takový byl stav k roku 1923, kdy byly japonským generálním štábem ustavena oficiálně Kuantungská armáda.
Její základ tvořila někdejší 12. pěší divize, která se vylodila ve Vladivostoku 30. května 1918, když československé legie během 48 hodin zlikvidovaly místní sovětskou moc. Ta totiž bránila odjezdu Čechoslováků do vlasti. Spolu se 42 000 Japonci se vylodilo 6 000 Kanaďanů, 2 100 Američanů a 3 000 Francouzů. 12. pěší divize bojovala do 16. června 1920 v Zabajkalí, než se na příkaz vlády stáhla. Po opuštění Zabajkalí spolu s 3., 5. a 7. samostatnou pěší brigádou bojovaly v Přímoří.
Mezinárodní mínění a hospodářská situace Japonska je nakonec přinutila Přímoří opustit a stáhnout vojska i z Koreje a Mandžuska na poloostrov Kuan-tung. Zde byla okamžitě zahájena reorganizace těchto jednotek. Díky pochopení a zájmu japonských vojenských kruhů, byly ze zkušených sibiřských jednotek vytvořeno v březnu 1923 čtvrté vojenské uskupení japonské armády působící mimo Japonsko – Kuantungská armáda. Tím prvním byla Formoská armáda založená v roce 1910, následovaná Korejskou armádou a Čínskou armádou, vzniklou po porážce německých vojsk v provincii Šan-tung a Kiau-čau a posádkami v Tchien-sinu.
URL : https://www.valka.cz/Kuantungska-armada-1919-1945-t14547#76192 Verze : 0
Velitel:
General Ichiro Tachibara (12 duben 1919 - 6 leden 1921)
General Misao Kawai (6 leden 1921 - 10 květen 1922)
General Shinobu Ono (10 květen 1922 - 10 říjen 1923)
General Yoshinori Shirakawa (10 říjen 1923 - 28 červenec 1926)
polní maršál Baron Nobuyoshi Muto (28 červenec 1926 - 26 srpen 1927)
General Chotaro Muraoka (26 srpen 1927 - 1 červenec 1929)
General Eitaro Hata (1 červenec 1929 - 31 květen 1930)
General Takashi Hishikari (3 červen 1930 - 1 srpen 1931)
General Baron Shigeru Honjo (1 srpen 1931 - 8 srpen 1932)
polní maršál Baron Nobuyoshi Muto (8 srpen 1932 - 27 červenec 1933)
General Takashi Hishikari (29 červenec 1933 - 10 prosinec 1934)
General Jiro Minami (10 prosinec 1934 - 6 březen 1936)
General Kenkichi Ueda (6 březen 1936 - 7 září 1939)
General Yoshijiro Umezu (7 září 1939 - 18 červenec 1944)
General Otozo Yamada (18 červenec 1944 - 11 srpen 1945)


Náčelník štábu:
genmjr. Matasuke Hamamo (12 duben 1919 - 11 březen 1921)
genmjr. Kaya Fukuhara (11 březen 1921 - 6 srpen 1923)
genmjr. Kawada Akiji (6 srpen 1923 - 2 prosinec 1925)
genmjr. Tsune Saito (2 prosinec 1925 - 10 srpen 1928)
genpor. Koji Miyake (10 srpen 1928 - 8 srpen 1932)
General Kuniaki Koiso (8 srpen 1932 - 5 březen 1934)
General Juzo Nishio (5 březen 1934 - 23 březen 1936)
General Seishiro Itagaki (23 březen 1936 - 1 březen 1937)
General Hideki Tojo (1 březen 1937 - 30 květen 1938)
genpor. Rensuke Isogaya (18 červen 1938 - 7 září 1939)
genpor. Jo Iimura (7 září 1939 - 22 říjen 1940)
General Heitaro Kimura (22 říjen 1940 - 10 duben 1941)
General Teiichi Yoshimoto (10 duben 1941 - 1 srpen 1942)
genpor. Yukio Kasahara (1 srpen 1942 - 7 duben 1945)
genpor. Hikosaburo Hata (7 duben 1945 - 11 srpen 1945)
URL : https://www.valka.cz/Kuantungska-armada-1919-1945-t14547#114678 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více