Sowrey, Frederick

     
Příjmení:
Surname:
Sowrey Sowrey
Jméno:
Given Name:
Frederick Frederick
Jméno v originále:
Original Name:
Frederick Sowrey
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník Group Captain
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
bakalář vědBachelor of Science
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.08.1893 Twigworth, Gloucestershire /
25.08.1893 Twigworth, Gloucestershire /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
21.10.1968 Eastbourne /
21.10.1968 Eastbourne /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel letky 37. a 39. (domobranné) perutě RFC
- velitel 8., 41., 100. a 143. perutě RFC/RAF
- velitel RAF Northolt
- flight commander of No. 37 and No. 39 (Home Defence) Squadron RFC
- commander of No. 8, No. 41, No. 100 and No. 143 Squadron RFC/RAF
- commander of RAF Northolt
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- anglické letecké eso a ničitel Zeppelinu 1. sv. v. se 13 sestřely [6 zničených (4 sám, 2 sdílel), 6 sražených do neřízeného pádu (3 sám, 3 sdílel) a 1 zničený v plamenech (sám)], z toho 1 Zeppelin [sám (zničen)]
- 24. září 1916 sestřelil jako svůj první sestřel Zeppelin L32, za což byl vyznamenán Řádem za vynikající službu - DSO
- otec leteckého maršála Sira Fredericka Beresforda Sowreye, vysoce postaveného příslušníka RAF
- english flying ace and Zeppelin buster of WW1 with 13 claims [6 destroyed (4 solo, 2 shared), 6 driven out of control (3 solo, 3 shared) and 1 destroyed in flames (solo)], thereof 1 Zeppelin [destroyed (solo)]
- on 24 September 1916 shot down as his first claim Zeppelin L32, for which was awarded by Distinguished Service Order - DSO
- father of air marshal Sir Frederick Beresford Sowrey, high ranking member of RAF
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Sowrey
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Sowrey-Frederick-t145450#662445 Verze : 3
     
Příjmení:
Surname:
Sowrey Sowrey
Jméno:
Given Name:
Frederick Frederick
Jméno v originále:
Original Name:
Frederick Sowrey
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR King's College School (Bachelor of Science)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR King's College School (Bachelor of Science)
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1916-23.04.1916 vojenská škola, Thetford
DD.MM.1916-23.04.1916 military School, Thetford
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
31.08.1914 poručík
01.12.1916 kapitán (dočas.)
01.01.1918 major (dočas.)
04.04.1918 nadporučík
01.08.1919 major
01.07.1928 podplukovník
DD.MM.RRRR plukovník
31.08.1914 2nd Lieutenant
01.12.1916 Captain (temp.)
01.01.1918 Major (temp.)
04.04.1918 Lieutenant
01.08.1919 Squadron Leader
01.07.1928 Wing Commander
DD.MM.RRRR Group Captain
Průběh vojenské služby:
Military Career:
31.08.1914-DD.MM.1915 Královští střelci
DD.MM.1915-DD.MM.1915 hospitalizace
DD.12.1915-DD.MM.RRRR Královský letecký sbor
17.06.1916-01.12.1916 39. (domobranná) peruť RFC (pilot)
01.12.1916-DD.12.1916 39. (domobranná) peruť RFC (velitel letky)
DD.12.1916-14.06.1917 37. (domobranná) peruť RFC (velitel letky)
14.06.1917-14.02.1918 19. peruť RFC (velitel letky)
14.02.1918-DD.MM.1919 143. peruť RFC/RAF (velitel)
19.02.1921-10.08.1922 100. peruť RAF (velitel)
05.02.1924-27.10.1924 8. peruť RAF (velitel)
02.02.1926-31.08.1928 41. peruť RAF (velitel)
06.01.1928-15.05.1928 RAF Northolt (velitel)
26.05.1940-DD.MM.RRRR odchod do výslužby
31.08.1914-DD.MM.1915 Royal Fusiliers
DD.MM.1915-DD.MM.1915 hospitalisation
DD.12.1915-DD.MM.RRRR Royal Flying Corps
17.06.1916-01.12.1916 No. 39 (Home Defence) Squadron RFC (pilot)
01.12.1916-DD.12.1916 No. 39 (Home Defence) Squadron RFC (flight commander)
DD.12.1916-14.06.1917 No. 37 (Home Defence) Squadron RFC (flight commander)
14.06.1917-14.02.1918 No. 19 Squadron RFC (flight commander)
14.02.1918-DD.MM.1919 No. 143 Squadron RFC/RAF (commander)
19.02.1921-10.08.1922 No. 100 Squadron RAF (commander)
05.02.1924-27.10.1924 No. 8 Squadron RAF (commander)
02.02.1926-31.08.1928 No. 41 Squadron RAF (commander)
06.01.1928-15.05.1928 RAF Northolt (commander)
26.05.1940-DD.MM.RRRR retired
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- letecký certifikát Královského aeroklubu č. 2838 (23.04.1916) - Royal Aero Club Aviators' Certificates No. 2838 (23.04.1916)
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Sowrey
www.theaerodrome.com
www.rafweb.org
www.rafweb.org
www.rafweb.org
www.rafweb.org
URL : https://www.valka.cz/Sowrey-Frederick-t145450#662452 Verze : 0

Frederick Sowreyse narodil 25. 8. 1893 jako jeden ze tří synů Johna Sowreyho, zástupce šéf-inspektora berního úřadu. Mladý Frederick nechodil do školy, učil se doma až do třinácti let. Potom získal stipendium na King's College School ve Wimbledonu, kde získal titul bakaláře a pokračoval v postgraduálním studiu, které však přerušilo vypuknutí první světové války.

Sovwrey se ihned přihlásil jako dobrovolník a 31. srpna 1914 byl zařazen v hodnosti Second Lieutenant (podporučík) k pluku Královských střelců (Royal Fusiliers). Pluk byl nasazen ve Francii a Sowrey utrpěl těžké zranění v bitvě u Loos roku 1915. Po třech měsících v nemocnici byl prohlášen za neschopného další služby u pěchoty. Avšak jeho zdravotní stav mu paradoxně umožňoval sloužit u letectva, takže se přihlásil v prosinci 1915 k Královskému leteckému sboru (Royal Flying Corps).

Výcvik absolvoval v Thetfordu, kde na dvouplošníku Maurice Farman složil dne 23. dubna 1916 závěrečnou zkoušku a byl mu udělen pilotní certifikát číslo 2838. Dne 17. června 1916 byl pak Sowrey odeslán k 39. peruti Home Defence (určené k obraně vzdušného prostoru britských ostrovů). Peruť byla zformována 15. 4. 1916 a zodpovídala za obranu Londýna. Její výzbroj tvořily letouny B.E. 2c. Stroje byly upraveny k nočnímu stíhání - měly zakapotován prostor pozorovatele a před pilotem byl umístěn kulomet Lewis pro střelbu šikmo vzhůru. Noční létání bylo tehdy ještě v plenkách a považovalo se obecně za hazard se životem, avšak Anglie byla tou dobou sužována nočními nájezdy německých vzducholodí. Obyvatelstvo poprvé zažilo pocit hrůzné bezmoci, když se na ně z temné oblohy řítily bomby a piloti Home Defence měli těmto útokům učinit přítrž.

A skutečně v noci z 2. na 3. září 1916 se první takový úspěch podařil kolegovi Freda Sowreye od 39. perutě Lt. Leefe Robinsonovi, jenž sestřelil vzducholoď SL 11. Koncem téhož měsíce Němci plánovali další hromadný nálet. V noci z 23. na 24. září 1916 z německých základen vzlétlo 12 vzducholodí a zamířilo k britským ostrovům. 8 z těchto vzducholodí byly starší typy, avšak 4 lodi (L.30, L.31, L.32, L.33) byly nejnovější zepelíny řady r - obrovské dvousetmetrové vzducholodi se šesti motory a nosností 32,5 tun pum. Dvě z těchto vzducholodí (L.31 a L.32) měly prozkoumat novou, méně bráněnou trasu nad Londýn od jihu přes Kent a Surrey. Jako první nad Anglii pronikla L.30, která ve 22.40 hod. přeletěla pobřeží. Ihned byla zpozorována rozsáhlou sítí hlásek, které zburcovaly poplach. Do vzduchu se začaly zvedat stíhací letouny Home Defence. V kokpitu jednoho z nich seděl také 2nd Lt. Sowrey.

Sowrey odstartoval ve 23.30 hod. z letiště Sutton´s Farm v letounu B.E. 2c sériového čísla 4112 a zahájil hlídkování ve svěřeném prostoru mezi mateřským letištěm a Joyce Green ve výšce asi 4000 metrů. Asi v 00.45 hod. náhle zpozoroval vzducholoď na jih od Temže. Byl to "Super-Zeppelin" L.32.

Oberleutnant zur-See (nadporučík námořnictva) Werner Peterson, velící důstojník L.32, se podle plánu přiblížil ke kentskému pobřeží společně s L.31, avšak potom jeho loď postihly problémy s motory. Zatímco L.31 dále pokračovala do vnitrozemí, L.32 zůstala nad pobřežím, kde pomalu kroužila asi hodinu. Nakonec, asi v 23.45 hod., Peterson také zamířil do vnitrozemí. L.32 byla poprvé zpozorována u Tunbridge Wells v 00.10 hod. Asi o 20 minut později L.32 shodila jedinou zápalnou bombu na Ide Hill blízko Sevenoaks. Nicméně, jak se Peterson přiblížil ke Swanley, reflektory protivzdušné obrany zachytily jeho loď. Aby postrašil obsluhy světlometů, Peterson shodil sedm tříštivých pum, které však pouze vyrazily mnoho oken ve městě. Potom se L.32 podařilo skrýt v oparu na jih od Temže a řeku tak přeletěla východně od Purfleet asi v 01.00 hod. nezpozorována.

Severně od Temže se však obloha vyčistila a L.32 byla znovu zachycena světlomety v Beacon Hills a Belhus Park. Jako první začala vetřelce ostřelovat protiletadlová děla v Tunnel Farm v 01.03 hod., pak, jakmile L.32 shodila pět tříštivých a šest zápalných bomb na vesnici Aveley, se přidala také děla v Belhus Park. V 01.08 hod., nad South Ockendon, Peterson shodil 10 tříštivých a 19 zápalných bomb, ale škody způsobil nepatrné. Ve stejnou dobu jej zachytilo dalších pět světlometů a další baterie zahájily palbu. Nevyhnutelně pak všechny tyto akce přitáhly pozornost stíhačů Home Defence.

L.32 ozářenou světlomety protivzdušné obrany spatřili nezávisle na sobě hned tři z nich. Podporučíci A. Brandon a J. I. MacKay, oba taktéž od 39. perutě, obrátili své B.E. 2c k vzducholodi, avšak jako první se k útoku dostal právě Sowrey, který usilovně pátral po vzducholodi, která se mu nakrátko skryla v oparu.

V 01.10 hod., ve chvíli, kdy Oblt. Peterson zamířil domů, se Sowreyho letoun vynořil z temnoty do záře světlometů v pozici pod zádí vzducholodi. Sowrey přiškrtil motor, aby srovnal rychlost se vzducholodí a zahájil palbu ze svého Lewisu. Směs výbušných střel Brock a Pomeroy kropila po celé délce spodní stranu tělesa vzducholodi, avšak bez výsledku. Sowrey vyprázdnil celý bubnový zásobník Lewisu a začal zbraň přebíjet. V tu chvíli se sám ocitl v palbě kulometů L.32. Nezastrašený Sowrey provedl několik obratů a vrátil se zpět pod břicho vzducholodi. Vystřílel druhý buben, ale znovu bezúspěšně.

Second Lieutenant Brandon, který se blížil k L.32, uvedl v jeho zprávě, že "mohl vidět praskání kulek Brock. Vypadalo to, jako kdyby byl Zepp zalitý proudem ohně." MacKay se blížil také. Viděl Sowreye vystřílet jeho první dva bubny a, ačkoli byl hodně daleko, vystřelil sám několik ran. Pak uviděl, jak Sowrey střílí potřetí.

Tentokrát Sowrey koncentroval svoji palbu do jediného místa vzducholodi a uvnitř tělesa náhle začal zářit oheň. Sowrey patrně zasáhl palivou nádrž, neboť ve vraku byla později jedna nalezena prostřílená. Plameny se rychle rozšiřovaly, na několika místech propálily vnější potah tělesa vzducholodi. Jeden očitý svědek vzpomínal, že "plameny se plazily podél zadní části Zeppelinu, až se zdálo, že se rozsvěcí po sekcích... dokud nehořel od přídě k zádi."

Zničení L.32 pozorovali i někteří Němci. Signální poddůstojník Emmerlich, jenž sloužil na L.33 jako obsluha výškového kormidla, vzpomínal: "Náhle bylo tak jasno, až nám to bylo nepříjemné. Přirozeně po nás ze země začali okamžitě pátrat, všude kolem šátraly bílé prsty světlometů, zachytily vzducholoď a už ji nepustily. Ale když začali ti dole střílet, nebyla cílem L.33. Protiletadlová palba se zaměřila na vzducholoď L.32. Na její palubě byl můj přítel Mahnke, který měl, jako já, na starosti obsluhu výškového kormidla. Věděl jsem, že v této chvíli se mu v hlavě honí asi tytéž myšlenky jako mně. A právě ve chvíli, kdy jsem se díval na L.32, vyšlehl příšerný modrý plamen, který v následujících okamžicích nelítostně zahubil celou posádku vzducholodi. Hořící L.32 se z výšky 5000 metrů zřítila na zem, kde z její konstrukce zbyly jen poloroztavené trosky".

Pád samozřejmě pozorovaly tisíce lidí dole na zemi. Jeden ze svědků uvedl, že "plameny vybuchly ze stran a zezadu a, jak plynový vak stále padal, táhl se za ním dlouhý jazyk plamenů, který se stával stále více fantastickým, jak padající monstrum získávalo pohybovou energii."

Všude vypuklo ohromné nadšení, jehož svědkem na zemi byl i Leefe Robinson, první přemožitel zepelínu nad britským územím před třemi týdny: "Říkají, že to bylo nádherné, jak celý Londýn jásal - lidé, kteří slyšeli, jak ohromné tisícihlavé davy provolávají slávu, říkají, že nikdy nic takového předtím neslyšeli. Když Sowrey a Tempest sestřelili své zepelíny, měl jsem příležitost slyšet něco podobného, i když říkají, že to nebylo takové, jako když jsem dostal já toho svého, bylo to slyšet dvacet, dokonce třicet mil za Londýnem. Sílilo to a pak sláblo, přelévalo se to z jedné čtvrti Londýna do druhé. Tisíce, možná miliony hrdel vyjádřily tisíce pocitů. (...) Všechny ty sirény, klaksony, pískot parních motorů, lodí na řece, převoz válečného materiálu a další činnosti, to vše se spojilo a doslova naplnilo vzduch..."

Do běla rozžhavená masa kovu nakonec narazila do země u Snail´s Hall Farm v Great Burstead, jižně od Billericay. Celá posádka zahynula. Ostatky jejích příslušníků byly uloženy v blízké stodole. Většina byla příšerně ohořelá, někteří však dali přednost smrtícímu skoku z výšky než uhoření zaživa, Oblt. Peterson byl mezi nimi.

Tisíce lidí navštívily místo havárie, aby na vlastní oči viděly konec nenáviděného zepelínu. Jejich radost byla o to větší, že téže noci protiletadlové dělostřelectvo, ve spolupráci s 2/Lt. Brandonem, sestřelilo také L.33. Ta po ztrátě nosného plynu z perforovaných plynových oddílů nouzově přistála v Anglii, posádka pak loď zapálila a vzdala se do zajetí.

Dalšího dne po celé Anglii vycházely noviny s obrovskými titulky "Dva Zepeliny zničeny!". Podobně jako Leefe Robinson i Sowrey se stal miláčkem britské veřejnosti a celebritou. Za svůj výkon byl on i 2nd Lt. Brandon vyznamenán Řádem za vynikající službu (DSO). Citace byla uveřejněna 4. října 1916 v London Gazette:

"Jeho Veličenstvo KRÁL byl milostivě potěšen jmenovat níže uvedené důstojníky rytíři Řádu za vynikající služby, v uznání jejich statečnosti a výtečnou službu v souvislosti s úspěšným útokem na nepřátelské vzducholodi: - 2nd Lt Frederick Sowrey, R. Fus., Attd.
R.F.C. 2nd Lt Alfred de Bath Brandon, M.C., R.F.C, Spec. Res."


Ještě před koncem roku byl nakrátko převelen k 37. peruti Home Defence, avšak v roce 1917 RFC utrpěl ohromné ztráty během tzv. "Krvavého dubna". Velitel RFC generál Trenchard razil kvůli upevnění morálky zásadu, že "u večeře nemají být prázdné židle". Zacelování těchto ztrát však sáhlo hluboko do rezerv vycvičených letců. Také s každým postradatelným pilotem Home Defence se proto počítalo pro nasazení ve Francii. Sowrey byl proto 14. 6. 1917 převelen do Francie k 19. peruti RFC jako velitel jedné z jejích letek. Tato peruť byla jedna ze dvou britských stíhacích jednotek, které tehdy měly ve výzbroji francouzské stíhačky SPAD.

Sowrey byl platnou posilou, neboť hned tři dny po svém příchodu sestřelil Albatros D.III. V úspěších pokračoval i nadále a 17. srpna dosáhl svého pátého vítězství u nové jednotky (a šesté celkově i se zničením L.32) a stal se tak prvním esem perutě. Do poloviny října pak zvýšil počet sestřelů na SPADech na 12 a byl vyznamenán Military Cross. Citace byla uveřejněna v London Gazette 6. dubna 1918:

"Za zjevnou statečnost a oddanost službě při sestřelení za méně než dva měsíce dvou stíhacích Albatrosů, dvoumístného Rumpleru a stíhacího Fokkeru, a také ve dvou střetnutích letíce velmi nízko napadl a rozprášil nepřátelskou pěchotu."

Sowrey potom byl stažen zpět do Anglie, kde byl pověřen velením nově formované 143. perutě Home Defence vyzbrojené stroji Sopwith Camel. Peruť se stala operační v únoru 1918. Sowrey ve funkci velitele jednotky setrval až do konce války. Po jejím ukončení byl roku 1919 za válečné zásluhy vyznamenán také Air Force Cross (AFC).

Sowrey zůstal v RAF ještě dlouhou dobu. Ve 20. letech velel 100. peruti v Irsku, později 8. peruti v Iráku a 41. peruti v Northoltu v Anglii. Dosáhl hodnosti Group Captain a z aktivní služby odešel v květnu 1940. Frederick Sowrey žil v Eastbourne v Sussexu, kde také roku 1969 zemřel.

Jeho syn, Frederick Bereford Sowrey KCB, CBE, AFC, šel ve šlépějích svého otce, dosáhl v RAF hodnosti Air-Vice Marshall, byl také prezidentem Cross and Cocade International (časopis o letectví v době 1. sv. války) a horlivým organizátorem výzkumu letecké historie za 1. sv. války.

Zdroje:
Jon Guttman: SPAD VII Aces of World War 1, Osprey Publishing, Oxford 2001, ISBN 1 84176 222 9
Ch. Shores, N. Franks, R. Guest: Above the Trenches, Grub Street, London 1990, ISBN 0-948817-19-4
Ian Castle: London 1914-17 - The Zeppelin Menace, Osprey Publishing, Oxford 2008, ISBN 978 184603 245 5
www.theaerodrome.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Sowrey
www.rafhornchurch.thehumanjourney.net
URL : https://www.valka.cz/Sowrey-Frederick-t145450#468008 Verze : 6

Tabulka sestřelů F. Sowreye:Pořadí DatumČas /
Místo
Letoun /
Jednotka
ProtivníkKlasifikace /
Poznámka
1.24.09.191601.10 /
Billericay
B.E.2c (4112) /
39 sqn
Zeppelin L.32Zničen
2.17.06.191718.45 /
jihovýchodně od Houthoulstského lesa
SPAD (B1660) / 19 sqnAlbatros D.IIIZničen
3.13.07.191713.38-15.15 /
-
SPAD XIII (B3479) /
19 sqn
dvoumístný strojSražen do neřízeného pádu
4.20.07.191706.25 /
Housthoulstský les
SPAD (B3616) /
19 sqn
dvoumístný strojSražen do neřízeného pádu /
ve spolupráci
5.21.07.191719.30 /
severovýchodně od Ypres
SPAD XIII(B3479) /
19 sqn
Albatros D.IIISražen do neřízeného pádu
6.17.08.191706.30 /
západně od Roulers
SPAD (B3620 /
19 sqn
Albatros D.IIIZničen
7.20.08.191706.25 /
jihovýchodně od Houthoulstského lesa
SPAD (B3616) /
19 sqn
Albatros CSražen do neřízeného pádu /
ve spolupráci
8.11.09.191713.20 /
východně od Quesnoy
SPAD (B3616) /
19 sqn
Rumpler CZničen /
ve spolupráci
9.20.09.191718.20 /
severně od Menin
SPAD (B3520) /
19 sqn
Albatros D.VSražen do neřízeného pádu
10.30.09.191709.00 /
Gheluwe
SPAD (A6777) /
19 sqn
Albatros CSražen do neřízeného pádu /
ve spolupráci
11.07.10.191710.05 /
východně od Gheluwe
SPAD (A6777) /
19 sqn
Fokker D.VZničen
12.09.10.191710.40 /
Moorslede - Passchendaele
SPAD (A6667) /
19 sqn
Albatros CSražen do neřízeného pádu /
ve spolupráci
13.15.10.191716.45 /
severovýchodně od Moorslede
SPAD (A6709) /
19 sqn
Albatros CZničen v plamenech
URL : https://www.valka.cz/Sowrey-Frederick-t145450#468109 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více