Main Menu
User Menu

Brezno, Kasárny Jána Švermu [RRRR-2013]

Barrack of Jan Sverma / Kasárne Jána Švermu

     
Název:
Name:
Kasárny Jána Švermu
Originální název:
Original Name:
Kasárne Jána Švermu
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.1937-DD.MM.RRRR Dělostřelecké kasárny
Obec:
Municipality:
Brezno
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°48'31.14"N 19°37'50.21"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR ?
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.01.1938-24.09.1938
Dělostřelecký oddíl I/101
1st Artillery Battalion
DD.01.1938-24.09.1938
Dělostřelecký oddíl II/101
2nd Artillery Battalion
DD.01.1938-24.09.1938
Dělostřelecký pluk 101
101st Artillery Regiment
DD.01.1938-24.09.1938
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 101
Replacement Battalion of the 101st Artillery Regiment
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecká baterie 10/1
10th Artillery Battery
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecká baterie 11/1
11th Artillery Battery
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecká baterie 12/1
12th Artillery Battery
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecká baterie 9/1
9th Artillery Battery
01.08.1939-28.08.1939
Dělostřelecký oddíl III/1
3rd Artillery Battalion
30.09.1939-01.10.1940
Dělostřelecká baterie 10/1
10th Artillery Battery
30.09.1939-01.10.1940
Dělostřelecká baterie 11/1
11th Artillery Battery
30.09.1939-01.10.1940
Dělostřelecká baterie 12/1
12th Artillery Battery
30.09.1939-01.10.1940
Dělostřelecká baterie 9/1
9th Artillery Battery
30.09.1939-22.06.1941
Dělostřelecký oddíl III/1
3rd Artillery Battalion
01.10.1940-22.06.1941
Dělostřelecká baterie 7/1
7th Artillery Battery
01.10.1940-22.06.1941
Dělostřelecká baterie 8/1
8th Artillery Battery
01.10.1940-22.06.1941
Dělostřelecká baterie 9/1
9th Artillery Battery
25.07.1941-18.05.1944
Dělostřelecká baterie 7/1
7th Artillery Battery
25.07.1941-18.05.1944
Dělostřelecká baterie 8/1
8th Artillery Battery
25.07.1941-18.05.1944
Dělostřelecká baterie 9/1
9th Artillery Battery
25.07.1941-18.05.1944
Dělostřelecký oddíl III/1
3rd Artillery Battalion
24.06.1945-01.10.1945
Dělostřelecký oddíl I/2
1st Artillery Battalion
24.06.1945-01.10.1945
Dělostřelecký oddíl III/2
3rd Artillery Battalion
24.06.1945-01.10.1947
Dělostřelecký pluk 2
2nd Artillery Regiment
01.09.1945-01.10.1947
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 2
Replacement Battalion of 2nd Artillery Regiment
10.10.1945-01.10.1947
Náhradní prapor pěšího pluku 26
Replacement Battalion of 26th Infantry Regiment
01.09.1946-01.10.1947
Dělostřelecký oddíl III/2
3rd Artillery Battalion
01.10.1947-DD.05.1948
Dělostřelecký pluk 10
10th Artillery Regiment
01.10.1947-DD.MM.1949
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 10
Replacement Battalion of 10th Artillery Regiment
01.09.1948-01.12.1950
Dělostřelecký oddíl II/56
2nd Artillery Battalion
01.10.1949-01.12.1950
Dělostřelecký oddíl I/56
1st Artillery Battalion
01.10.1949-01.12.1950
Dělostřelecký pluk 56
56th Artillery Regiment
01.10.1949-01.12.1950
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 56
Replacement Battalion of the 56th Artillery Regiment
01.12.1950-01.10.1956
41. dělostřelecký pluk
41st Artillery Regiment
20.09.1956-01.10.1956
44. dělostřelecký pluk
44th Artillery Regiment
01.10.1956-01.10.1958
31. těžká dělostřelecká brigáda
31st Heavy Artillery Brigade
01.10.1958-31.10.1991
49. dělostřelecký pluk
49th Artillery Regiment
01.09.1961-01.04.1992
72. automobilní prapor
72nd Automobile Battalion
01.09.1966-31.12.1984
21. samostatný dělostřelecký oddíl
21st Separate Artillery Division
31.12.1984-31.12.1989
21. samostatný raketometný oddíl
21st Separate Rocket Launcher Division
31.10.1991-31.12.1992
14. dělostřelecký pluk
14th Artillery Regiment
31.10.1991-31.12.1992
14. protitankový oddíl
14th Anti-Tank Battalion
01.01.1993-01.10.1995
14. dělostřelecký pluk
14th Artillery Regiment
01.01.1993-01.10.1995
14. protitankový oddíl
14th Anti-Tank Battalion
01.10.1995-01.07.2001
2. dělostřelecká brigáda
2nd Artillery Brigade
01.07.2001-01.07.2004
3. mobilizační základna
3rd Mobilization Base
01.07.2002-01.05.2010
Sklad nadpočetní techniky Brezno
Excess and Useless Material Store Brezno


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
26.11.2013 zrušené a odpredané
Poznámka:
Note:
Od 01.05.2010 prebytočné a postupne scivilňované. Cca 10% plochy prevedené na mesto, 1 budova zostala vo vlastníctve štátu a zvyšok objektov a pozemkov ku dňu 26.11.2013 odkúpila spoločnosť ISTROFINAL a.s. za 1,305 milióna € (zmluva č. BB10/4-40/2013/0902001-Kzp).
Zdroje:
Sources:
archív autora
URL : https://www.valka.cz/Brezno-Kasarny-Jana-Svermu-RRRR-2013-t145043#466963Verze : 0
MOD
Spoločnosť Istrofinal objekt odkúpila s cieľom "realizácie investičného zámeru spočívajúcom prevažne vo výstavbe obchodných jednotiek, bytových a nebytových jednotiek a súvisiacej infraštruktúry, ako aj za účelom realizácie svojich ďalších podnikateľských zámerov.". Postupne časť pozemkov a budov predala ďalším zaujemcom a v novembri 2014 sa v odpredaných prietoroch začali búracie práce, po ktorých nasledovala v roku 2015 výstavba najmä nových obchodných jednotiek, ale v pláne sú aj bytové domy.


V areáli bývalých kasárni sa nachádza pamätník plukovníka Samuela Sekurisa (odhalený v roku 1969), veliteľa Delostreleckého oddielu III/1 a aktívneho účastníka SNP, ktorý zohral významnú úlohu pri vzniku a počas Slovenského národného povstania.
Mesto sa so spoločnosťou dohodlo o zachovaní pamätníka aj v budúcnosti - buď na pôvodnom mieste, alebo v prípade, že by prekážal pri výstavbe na inom vhodnom mieste v areáli bývalých kasárni. Mesto Brezno má v bývalom areále v úmysle v zriadiť aj ďalší pamätník, ktorý ma pripomínať bývalú vojenskú posádku a kasárne - húfnicu.


Zdroj: Dagmar Teliščáková: Z kasární sa má stať nová mestská štvrť; Pravda 26.4.2016
www.brezno.dnes24.sk
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1151232
URL : https://www.valka.cz/Brezno-Kasarny-Jana-Svermu-RRRR-2013-t145043#551516Verze : 3
MOD