Main Menu
User Menu

VK 36.01

     
Název:
Name:
VK 36.01
Originální název:
Original Name:
VK 36.01
Kategorie:
Category:
těžký tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1942-DD.MM.1942 Henschel & Sohn GmbH, Kassel /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1942
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1 kompletný podvozok (1 complete chassis) + 7 dodaných korieb (7 hulls)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.03.1942
Osádka:
Crew:
5
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
cca 40000 kg
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
? mm
Délka korby:
Hull Length:
6050 mm
Celková šířka:
Overall Width:
3140 mm
Celková výška:
Overall Height:
2700 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
450 mm
Šířka pásu:
Track Width:
520 mm
Měrný tlak:
Ground Pressure:
? MPa
Pancéřování:
Armour:
Korba:
čelo - 80 mm
boky - 50 mm
zadok - 50 mm
strop - 25 mm
dno - 25 mm

Veža:
čelo - 100 mm
štít kanóna - 80 mm
boky - 60 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Maybach HL 174 (vodou chladený zážihový 12-valec)
Výkon:
Power:
331 kW při 3000 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
Maybach Olvar 40 12 16 (8+R)
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
50 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
? km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
? °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
? m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
? m
Brodivost:
Fording Depth:
? m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
Počiatočný návrh:
10,5 cm Kw.K. L/28

Neskorší návrh:
7,5 cm Waffe 0725 (kónická hlaveň 75/50mm)
Vedlejší:
Secondary:
2x guľomet MG 34 kalibru 7,92 mm
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
TTD sú zväčša vykalkulované.

Pásy:
Kgs 63/520/130 (94 článkov v jednom páse)
Zdroje:
Sources:
Thomas L. Jentz, Hilary L. Doyle - Germany´s Tiger tanks D.W. to Tiger I Design, production & modifications, rok vydania 2000, Shiffer Military History, ISBN 0-7643-1038-0
URL : https://www.valka.cz/VK-36-01-t144893#466473Verze : 0
MOD
Program vývoja nového tanku označovaného ako A.W. (Artilleriewagen) začala v roku 1939. Malo ísť o ťažký tank s hmotnosťou okolo 80 ton, na ktorom mala byť umiestnená nová veža firmy Krupp. Veža bola cylindrického tvaru. Kanón mal chrániť silný čelný štít. Lafetovaná zbraň mala byť kalibru 10,5 cm s dĺžkou hlavne L/20 - L/28.

Koncepčný návrh veže vyhotovila firma Krupp 20.10.1939. Išlo o 2,7 m širokú vežu s lafetovanou 10,5 cm L/25 zbraňou (húfnica ?). Pancierovanie malo dosahovať hrúbku až 100 mm, obežný priemer veže bol 1,75 m a hmotnosť veže mala byť 8,4 tony. Dňa 5.7.1940 však bolo po skúsenostiach pri západnom ťažení namietané, že pre tak ťažký tank neboli stavané mostné komunikácie, a preto bolo nariadené zredukovať hmotnosť budúceho tanku. Projekt veže sa mal prispôsobiť podvozku D.W. (Durchbruchswagen) alebo sa mala prispôsobiť veža A.W. pre lafetáciu 10,5 cm le.F.H.18. Firma Krupp následne dostala povolenie zastaviť práce na projekte tejto veže a bola poverená prácou na veži s inými špecifikáciami. Obežný priemer mal byť 1,7 m, čelný pancier mal byť hrubý 80 mm, bočný pancier mal mať hrúbku 50 mm. Povolený bol i možný mnohouholníkový dizajn veže namiesto cylindrického. 7.11.1940 bola požadovaná montáž dvojice vežových pozorovacích periskopov T.B.R.1 (Turmbeobachtunsrohr) pre strelca a nabíjača.

Na stretnutí zástupcov firmy Krupp a predstaviteľov WaPrüf 6 dňa 21.11.1940 bol stanovený dátum dodania prototypovej veže a dvoch štítov kanóna (jeden valcovaný a druhý odlievaný s hrúbkou 80 mm) do 1.7.1941.

18.1.1941 bol podpísaný kontrakt na dodanie prototypu veže s hydraulickým ovládaním. Rovnako v 1/1941 bola zrevidovaná zmluva zo 16.9.1940 medzi firmou Krupp a WaPruf 4 na dodanie dizajnu veže pre A.W. s 10,5cm L/28. Firma Krupp sa zaviazala dodať návrh novej veže pre D.W. s touto zbraňou v 6/1941.

19.3.1941 bola firma Krupp požiadaná o zaslanie výkresovej dokumentácie firme Henschel, ktorá mala na starosti projektovanie a dodanie podvozkov. Dňa 6.3.1941 bolo oznámené, že budú dodané štyri korby prototypovej série VK 36.01. Dve korby sa mali vyrobiť v 1/1942 a dve v 2/1942. Firma Krupp podpísala kontrakt na dodávku štyroch kompletných veží i s výzbrojov 5.5.1941. Následne sa však zmenili požiadavky na primárnu zbraň, kedy sa začal preferovať výkonný protitankový kanón Waffe 0725 s kónickou hlavňou kalibru 7,5/5,0 cm. Kontrakt bol teda zmenený a navýšený na dodanie šiestich veží. Kanón využíval systém meniaceho sa kalibru granátu počas jeho putovania v hlavni. Dosiahlo sa tak vyšších úsťových rýchlostí a v spojení s konštrukciou granátu, ktorý využíval volfrámové jadro, mal kanón zaujímavé prierazné charakteristiky. Kanón mal mať hlaveň dlhú 3770 mm (75,5 ráží) a mal vážiť 720 kilogramov. Nemala sa montovať úsťová brzda. S kanónom mal byť koaxiálne lafetovaný guľomet MG 34. Štít mal mať hrúbku 80 mm, boky a zadok veže hrúbku 60 mm. Na bokoch veže boli obdĺžníkové pozorovacie priezory, v zadnom pancieri boli dve strelecké otvory. Na strope veže sa nachádzali poklopy strelca a nabíjača, veliteľ mal mať k dispozícii veliteľskú vežičku so siedmimi pozorovacími periskopmi. Nabíjač mal mať k dispozícii pozorovací periskop, strelec mal k zameriavaniu kanóna a guľometu binokulárny zameriavač Turmzielfernrohr 9a.

V polovici roka 1940 objednalo WaPrüf 6 u firmy Henschel prekonštruovanie platformy D.W., aby bola možná montáž novej veže s 10,5 cm kanónom. Prvotné označenie tohoto tanku bolo D.W. (VK 36.01) a označovalo tank hmotnostnej kategórie 36 ton. Korba mal mať čelné pancierovanie hrubé 80 mm, boky a zadok mali byť hrubé 50 mm, strop a dno mali mať 25 mm. Tank mal poháňať 12 valcový motor Maybach HL 174. Prevodovka mal byť osemrýchlostná Maybach Olvar 40 12 16, riadiace ústrojenstvo bolo Henschel L 600 C. Tank mal dosahovať maximálnu rýchloasť 50,5 km/hod. Osem prekladaných pojazdových kolies bolo odpružených torznými tyčami. Pásy boli široké 520 mm. Dňa 26.5.1941 bola so zmenou výzbroje a veže zmenená i hrúbka pancierovania. Čelné pancierovanie malo byť hrubé 100 mm, boky 60 mm. Celková hmotnosť tanku i s posádkou mala dosahovať 40 ton.

Firma Henschel obržala kontrakt na výrobu jedného prototypu a šiestich platforiem (pravdepodobne overovacia 0.séria). Podľa interného prípisu firmy Henschel mal projekt i napriek prácam na jeho nasledovníkovi VK 45.01 (budúci sériový Tiger I) vysokú prioritu a termíny dodávok mali byť za každých okolností splnené.

V 7/1941 bolo zistené, že zásoby volfrámu by nepostačovali na dostatočnú produkciu munície pre väčšiu produkciu kanónov Waffe 0725. Bolo teda rozhodnuté, že sa má vyrobiť len overovacia séria šiestich objednaných VK 36.01 a program nemal ďalej pokračovať. Objednávky boli zredukované a práce na výrobe korieb a veží prebiehali už len pozvoľným tempom a plány na počty dodaných súčastí tankov sa neustále znižovali. Podľa hlásení výrobcov tak boli v roku 1942 vyrobené dva motory Maybach HL 174. Firma Krupp hlásila dokončenie jednej korby z materiálu FY 41 a siedmych korieb z FY 42. Žiadna veža z FY 42 nebola v období 1.10.1941 - 30.9.1942 dokončená. Žiadny zo zameriavačov firmy Leitz nebol dokončený a dodaný.

Dokončený bol len jeden podvozok dodaný v 3/1942, ktorý sa zúčastnil testovania na polygóne firmy Maybach vo Friedrichshafene, neskôr v 11/1942 sa zúčastnil porovnávacích testov na polygóne v Berka. Neexistujú ďalšie dokumenty o tom, že by bol postavený ďalší exemplár VK 36.01.

Dokončená platforma sa mala prebudovať na vyprosťovacie vozidlo Bergepanzer VK 36.01(H) (VKz 35.01). Veže sa mali využiť ako stále palebné posty na Atlantickom vale (Bauform 247 Stand für Pz.Kpfw. Turm VK 36.01). Existoval i projekčný zámer VK 35.02, čo mal byť VK 36.01 vyzbrojený tankovým kanónom 7,5cm Kw.K. 42 L/70, rovnakým aký mal stredný tank Panther.

Thomas L. Jentz, Hilary L. Doyle- Germany´s Tiger tanks D.W. to Tiger I Design, production & modifications, rok vydania 2000, Shiffer Military History, ISBN 0-7643-1038-0
URL : https://www.valka.cz/VK-36-01-t144893#494103Verze : 2
MOD
https://tiif.de/
periodikum Signal 1942/1943 (?)
VK 36.01 -


VK 36.01 -


VK 36.01 -


VK 36.01 - Porovnávacie testy nových prototypov tankov, polygón Berka 8.-14.11.1942. Prototyp VK 36.01 riadi minister priemyslu Albert Speer.

Porovnávacie testy nových prototypov tankov, polygón Berka 8.-14.11.1942. Prototyp VK 36.01 riadi minister priemyslu Albert Speer.
URL : https://www.valka.cz/VK-36-01-t144893#466476Verze : 0
MOD