Main Menu
User Menu

95. pěší divize [1944-1945]

95th Infantry Division / 95. Infanterie-Division

     
Název:
Name:
95. pěší divize
Originální název:
Original Name:
95. Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.09.1944
Předchůdce:
Predecessor:
Sborový oddíl H
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.09.1944-DD.11.1944 IX. armádní sbor
DD.11.1944-20.11.1944 3. tanková armáda
20.11.1944-08.02.1945 XXVIII. armádní sbor
08.02.1945-08.05.1945 IX. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

10.09.1944-08.05.1945 Divizní jednotky 195
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/95-pesi-divize-1944-1945-t144694#466041Verze : 0
MOD