Main Menu
User Menu

387. pěší divize [1943-1944]

387th Infantry Division / 387. Infanterie-Division

     
Název:
Name:
387. pěší divize
Originální název:
Original Name:
387. Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.03.1943
Předchůdce:
Predecessor:
387. pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
13.03.1944
Nástupce:
Successor:
98. pěší divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.03.1943-DD.05.1943 Skupina armád Jih
DD.05.1943-DD.08.1943 XXX. armádní sbor
DD.08.1943-DD.10.1943 XXXX. tankový sbor
DD.10.1943-DD.02.1944 XXX. armádní sbor
DD.02.1944-13.03.1944 XVII. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
25.03.1943-06.05.1943 Schuckmann, Eberhard von (Generalmajor)
06.05.1943-10.07.1943 Menny, Erwin (Generalleutnant)
10.07.1943-12.10.1943 Schuckmann, Eberhard von (Generalmajor)
12.10.1943-24.12.1943 Eichstedt, Werner von (Generalmajor)
21.12.1943-13.03.1944 Schuckmann von, Eberhard von (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

25.03.1943-13.03.1944 Divizní jednotky 387
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
Působila jako Regiments-Gruppe 387 až do 05.06.1944, kdy došlo ke sloučení s 98. pěší divizí.
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/387-pesi-divize-1943-1944-t144685#466027Verze : 1
MOD