Main Menu
User Menu

Velitelství letectva Jižního frontu [1939-1939]

Dowództwo Lotnictwa Frontu Południowego/Aviation Command of the South Front

     
Název:
Name:
Velitelství letectva Jižního frontu
Originální název:
Original Name:
Dowództwo Lotnictwa Frontu Południowego 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
12.09.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství letectva Armády „Malopolsko“
Datum zániku:
Disbanded:
17.09.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
12.09.1939-13.09.1939 Jižní front
14.09.1939-17.09.1939 Vrchní velitelství letectva a protiletecké obrany 2)
Dislokace:
Deployed:
12.09.1939-13(?).09.1939 Lvov/? /
14.09.1939-17.09.1939 Stanisławów/? /

Velitel:
Commander:
12.09.1939-17.09.1939 Tuskiewicz, Olgierd (podpułkownik dyplomowany pilot, mgr)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
12.09.1939-17.09.1939 Zaniewski, Witold (major obserwator)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
12.09.1939-17.09.1939 23. pozorovací letka
12.09.1939-17.09.1939 26. pozorovací letka
12.09.1939-17.09.1939 56 pozorovací letka
13.09.1939-17.09.1939 31. průzkumná letka

Ručně vyplněné položky:
-
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Autoři některých publikací používají v období po 12.09.1939 název armádní letectvo i přes zánik armád „Karpaty„ a „Malopolsko“. Plné znění názvu je Velitelství letectva a protiletecké obrany Jižního frontu (Dowództwo Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej Frontu Południowego, Aviation and Anti Aircraft Command of the South Front).
2) Vzhledem k tomu, že velitelství ztratilo kontakt s velitelstvím Jižního frontu, které se přesunulo ze Lvova k odříznutým bojujícím jednotkám u Přemyslu, pplk Tuskiewicz navázal kontakt s Vrchním velitelstvím letectva a protiletecké obrany a plnil jeho rozkazy.
Zdroje:
Sources:
Dalecki, Ryszard: Armia "Karpaty" w wojnie 1939 roku, WIH, LIBRA, Rzeszów 2009
Kurowski, Adam: Lotnictwo polskie w 1939 roku, MON, Warszawa 1962
Olejko, Andrzej: 31. Eskadra Rozpoznawcza, ZP Grupa Sp. z o. o., Pekary Śląskie 2008
Pawlak, Jerzy: Samotne załogi, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1992
Zaczkiewicz, Władysław: Lotnictwo polskie w kampanii wrześniowej 1939 roku, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy 1947

URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-letectva-Jizniho-frontu-1939-1939-t144488#465709Verze : 0
MOD