Main Menu
User Menu

Okres Garza

Garza County, Texas

     
Název:
Name:
okres Garza
Originální název:
Original Name:
Garza County
Vyšší územní celek:
Upper Territorial Unit:
Texas
Sídlo:
Capital:
Post
Počet měst a obcí:
Density of Cities and Municipalities:
-
Rozloha:
Area:
2320.63 km2
Sousední územní celky:
Neighbouring Territorial Units:
okres Crosby
okres Kent
okres Scurry
okres Borden
okres Lynn
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Garza_County,_Texas
Mapa:
Map:
URL : https://www.valka.cz/Okres-Garza-t144473#465691Verze : 0
MOD