Main Menu
User Menu

Zkratky a pojmy - Z

Zkratky a pojmy zacinajici na pismeno Z
URL : https://www.valka.cz/Zkratky-a-pojmy-Z-t14446#54486Verze : 0
MOD
Z Greenwich Mean Time greenwichský střední čas
z zero nula
z zone pásmo, prostor
Z/F zone of fire palebný úsek
ZB Zbrojovka Brno
ZdÚ zdravotnický ústav správy SNB
ZFR Zielfernrohr teleskopický zaměřovač
ZG Zerstörergeschwader eskadra těžkých stíhaček
ZGV Zapadnaja Gruppa Vojsk západní skupina (sovětských) vojsk v NDR
ZH zero hour čas Č.
ZHN Zbraně hromadného ničení všechny zbraně, které mohou způsobit hromadné škody na životech a amjetku. V užším slova smyslu sem patří zejména jaderné a zápalné zbraně. V trošku širším záběru je sem možno řadit i biologické a chemické zbraně. Ty však nepoškozují majetek a proto pro ně byl vytvořen nový pojem:
ZHZ Zbraně hromadného zabíjení-Sem tedy řadíme pouze biologické a chemické zbraně.
ZI zone of interior vnitřní zóna, zázemí
ZL zero line hlavní směr
ZNO zástupce náčelníka odboru správy SNB
ZNS zástupce náčelníka správy SNB
ZP zero point hlavní bod
ZR rigid airship.
ZR Zeppelin Rigid Zeppelin tuhé konstrukce (vzducholoď)
ZRP Zenitno-Raketnyj Polk protiletadlový raketový pluk
ZRS rigid airship (scouting).
ZS GŠ MNO Zpravodajská správa Generálního štábu Ministerstva národní obrany
ZS HS PS OSH Zpravodajská správa Hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany státních hranic
ZSS země socialistického společenství
ZSU ZENITNAJA SAMOCHODNAJA USTANOVKA samohybný protiletadlový kanón či kulomet (např. ZSU-57-2 = ráže 57mm, dvouhlavňový, samohybný nebo ZSU-23-4 = ráže 23mm, čtyřhlavňový, samohybný/ŠILKA)
zt zone time pásmový čas
ZTO zone transportation office dopravní ústředí zóny
ZTÚ zvláštní technický úkon
ZU ZENITNAJA USTANOVKA protiletadlový kanón či kulomet (např. ZU-23-2 = ráže 23mm, dvouhlavňový, tažený)
zastupitelský úřad
ZUR ZENITNAJA UPRAVLJAJEMAJA RAKETA protiletadlová střela
Zwilling dvojitý, zdvojený, dvojče

URL : https://www.valka.cz/Zkratky-a-pojmy-Z-t14446#209079Verze : 0
Zahákování – zachycení nepřátelské lodi pomocí háků (často ve tvaru trojramenné kotvičky) uvázaných na laně a vrhaných k nepřátelské lodi. Kotvičky se zahákly za lanoví nebo zasekly do obrubnice paluby a pak bylo možno nepřátelskou loď lany přitáhnout blíž. Na kratší vzdálenost se pak používaly také háky nasazené na dřevěných bidlech, k snazšímu přechodu abordážního oddílu z jedné lodi na druhou se někdy používaly také různé druhy můstků a prken.
URL : https://www.valka.cz/Zkratky-a-pojmy-Z-t14446#220415Verze : 0
MOD
Zrcadlo - část zádi lodního trupu tvořící stěnu kolmou k lodním bokům. Uprostřed zrcadla je umístěno kormidlo
URL : https://www.valka.cz/Zkratky-a-pojmy-Z-t14446#242644Verze : 0
MOD