Main Menu
User Menu

Zkratky a pojmy - S

Zkratky a pojmy zacinajici na pismeno S
URL : https://www.valka.cz/Zkratky-a-pojmy-S-t14439#54479Verze : 0
MOD
S&D search and destroy vyhledej a znič
S.r. Sawyer rifle
S1/c Seaman 1st Class
sa. semiautomatic
SACEUR Supreme Allied Commander, Europe
SACLANT Supreme Allied Commander, Atlantic
SACMED Supreme Allied Commander, Mediterranea
SAM Surface to Air Missile
SAR Search and Rescue, sea air rescue
SAS Special air service speciální jednotky britské armády
SASC Small Arms School Corps (UK Army)
sat. saturated
SAW Squad Automatic Weapon
sb. smooth bore
sbold stíhací bombardovací letecká divize
sbolp stíhací bombardovací letecký pluk
SC submarine chaser (110')
SC submarine cruiser
Sc screw
SCAJAP Shipping Control Administrator, Japan.
SCC control submarine chaser (110')
ScFr screw frigate
ScGbt screw gunboat
SCOTCH Scotch fire tube boiler (All others are water tube)
ScSlp screw sloop-of-war
ScStr screw steamer
ScTug screw tug
SE Servicing Echelon jednotka pre údržbu a obsluhu (RAF)
seabee construction battalion
SEAL Sea Air and Land (Naval Special Forces)
SEATO Southeast Asia Treaty Organization
sect aircraft section roj letadel
SenOff Senior Officer
SF Koku Sentai letecká flotila IJNAF
SF Squadron Flagship
SF submarine fleet
SF special forces
SFTS Service Flying Training School pokračovacia letecká výcviková škola (RAF)
SG Schlachtgeschwader bitevná eskadra (Luftwaffe)
s-g single & double reduction gears
Sg. shell gun
sgl. single
Sgt Sergeant četař IJAAF
SgtMaj Sergeant Major rotný IJAAF
SGV Severnaja Gruppa Vojsk severní skupina (sovětských vojsk v Polské lidové republice
SHAA Service Historique de L`Armée de l`Air Historická služba francúzskeho armádneho letectva (L`Armée de l`Air)
SHAEF Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces Nejvyší velitelství expedičních vojsk
SHAPE Supreme Headquarters Allied Powers, Europe Nejvyší velitelství spojeneckých vojsk v Evropě (NATO)
shp. shaft horsepower
Sch schooner
SchBg schooner barge
SINS Ships Inertial Navigational System
SL ship-of-the-line
SLB Start- und Landebahn startovní a přistávací dráha
sld stíhací letecká divize
Slp sloop
slp stíhací letecký pluk
SlpW sloop of war
SlvBg salvage barge
SM mine laying submarine
SM Soldiers Manual
SMCT Soldier's Manual of Common Tasks
SMeM Ships Messman
SNAP anti-snooper air patrol
SNASP Search Navigational Anti-Submarine Patrol
SOP Standard Operating Procedure
SoPaArea South Pacific Area
SOS Special Operations Squadron
SOW Special Operations Wing
SoWePaArea South West Pacific Area
SP motor patrol boat hlídkový člun
sp self-propelled
SPARTAN Special Proficiency at Rugged Training and Nationbuilding (Green Berets)
Sq. Squadron peruť
SQT Skill Qualification Test
sr single reduction gears
SS Silver Star
SS ship submersible
SS merchant steamship
SS school squadron školní peruť
SSB ship submersible ballistic (missiles)
SSBN ship submersible ballistic(missiles) nuclear(powered)
SSC ship submersible cruiser
SSG ship submersible guided (missiles)
SSGN ship submersible guided (missiles) nuclear (powered)
SSK antisubmarine submarine
sslt samostatná stíhací letka
SSN submarine (nuclear powered) nukleární ponorka
SSO submarine oiler ponorka-tanker
SSP submarine transport
SSR radar picket submarine
SSRN radar picket submarine (nuclear powered)
SSS strike support ship
SST target and training submarine (sp.)
St steam
St. Stormo pluk (Regia Aeronautica)
stbd. starboard
StBrig steam brig
StBt steamboat
StFr. steam frigate
Str steamer
StRam steam ram
StratAirFor Strategic Air Force
StTBt steam torpedo boat
StTug steam tug
Stw stern wheel
StwGbt stern wheel gunboat
StwRam stern wheel ram
StwStr stern wheel steamer
SubBase Submarine Base
SubDiv submarine division
SubFlot submarine flotilla ponorková flotila
subm submerged
SUBROC submarine rocket
SubRon submarine squadron
sufizmus islamský mýtický smer hlásajúci pôvodne myšlienku úplného zrieknutia sa individuálnej vôle
Sun Sun Shipbuilding and Dry Dock Co., Chester, Pa.
Sun Tsu čínský spis Válečné umění je připisován autorovi jménem Sun Tsu a jedná se o nejstarší dochovaný spis o vojenské strategii. Pochází z 5 století př. Kr.
Sup Superior Marine Manufacturing Co., Milwaukee, Wis.
surf. surface
SVZ Slovenské vzdušné zbrane
Sw side wheel
SwGbt side wheel gunboat
SwRam side wheel ram
SwStr side wheel steamer
SwTug side wheel tug
Syd shipyard
S OSH správa ochrany státních hranic
S StB správa Státní bezpečnosti
SAGr Seeaflklärungsgruppe námořní průzkumná skupina
SC Sprengbombe Cylindrisch trhavá (válcová) puma
SD Sprengbombe Dickwand tříštivá puma (se zesílenou stěnou)
Sd. Kdo. Sonder
Seenotdienst námořní záchranná služba
Seenotstaffel námořní záchranná letka
Seilschlepp vlečení na laně
SEO statisticko evidenční odbor
SEO FMV Statisticko evidenční odbor Federálního ministerstva vnitra
SEZO sjednocená evidence zájmových osob
SG Schlachtgeschwader nebo Sondergerät bitevní eskadra nebo zvláštní zařízení
SchG Schlachtgeschwader bitevní eskadar (dřívější označení
SKG Schnellkampfgeschwader eskadra rychlých bombardérů
Sonder zvláštní, speciální
Spanner Anlage zařízení používané v nočních stíhačkách, které identifikovalo cíle emitující infračervené záření
SSEP systém sjednocené evidence poznatků o nepříteli
Stab štáb
Stabsschwarm štábní roj
Staffel letka
Staffelkapitän velitel letky
Starrschlepp vlečení na tyči
StG Sturzkampfgeschwader eskadra střemhlavých bombardérů
Störkampfstaffel Letka lehkých nočních bombardérů
Stuka Sturzkampfflugzeug Střemhlavý bombardér
Stuvi Sturzkampfvisier zaměřovač pro střemhlavé bombardování
sunna súbor výrokov a činov proroka Mohameda. U ortodoxných vyznávačov islamu - sunnitmi - pokladané popri koráne základ islamu.

URL : https://www.valka.cz/Zkratky-a-pojmy-S-t14439#207728Verze : 0
Škuner – druh plachetnice vzniklý v 17. století. Rychle se rozšířil, ačkoli šlo na tehdejší dobu o poměrně neobvyklé plavidlo. Vyráběl se v širokém rozpětí velikostí od 15 do 100 metrů, se dvěma až sedmi stěžni. Čím větší byla délka trupu, tím menší byla šířka. Jejich vzájemný poměr tak dosahoval až 7:1. Plavební vlastnosti škuneru byly vynikající a měl vysokou rychlost. Charakterizovalo jej především zvláštní oplachtění. Jeho stěžně byly zpravidla dvoudílné a převažovaly na nich podélné plachty, především vratiplachty. Příčné ráhnové plachty bývaly někdy použity jako vrcholové plachty na čnělkách předních stěžňů. Škunery se stavěly, už jako celokovové plachetnice, ještě počátkem 20. století.
URL : https://www.valka.cz/Zkratky-a-pojmy-S-t14439#220412Verze : 0
MOD
Šalupa – dnes má toto označení celou řadu významů: 1. velký člun; 2. moderní jednostěžňová sportovní plachetnice se specifickým oplachtěním; 3. v 17. – 19. stol. byly pod tímto názvem v anglickém námořnictvu zahrnuty všechny malé a pomocné válečné lodi, vyzbrojené většinou max. 20 děly, jimž velel důstojník v hodnosti poručíka. Přitom bylo lhostejné, jak bylo plavidlo otakelováno, mohlo tedy jít o dvoj i trojstěžník, patřily sem škunery, korvety, brigy, dělové čluny apod.; 4. v období I. svět. války byl takto označován nově vzniklý druh malých protiponorkových plavidel
URL : https://www.valka.cz/Zkratky-a-pojmy-S-t14439#220423Verze : 0
MOD
Šógun - vojenský vládce ( regent císaře )


V překladu : generál


Význam : vojenský vládce ( regent císaře )


Šógun je zkratka pro titul Sei-i Taišógun, kterým byl míněn tzv. vojevůdce / generál, který bojuje proti barbarům. Šógunové byli vojenští vládci, kteří v Japonsku představovali výkonnou moc (od roku 1192 do roku 1867 – mimo období Sengoku). V průběhu času se faktická moc šógunů měnila. Někteří byli jen loutkami, které ovládal například silný daimjó nebo skupina šlechticů, ale někteří vládli pevnou rukou a měli téměř absolutní moc. Jedním z nejslavnějších šógunů byl např. Iejasu Tokugawa.
URL : https://www.valka.cz/Zkratky-a-pojmy-S-t14439#283230Verze : 0
Stofl - Stabsoffizier der Flieger (štábní důstojník letectva)


Důstojník přidělovaný během 1. sv. války ke štábům německých pozemních armád. Jeho úkolem bylo koordinovat letecké operace podřízených leteckých jednotek (stíhacích, průzkumných, bombardovacích atd.) s pozemními operacemi dané armády.
URL : https://www.valka.cz/Zkratky-a-pojmy-S-t14439#336478Verze : 0
MOD
SNOWTAM - kvazi-akronym pro anglické slovní spojení "Snow To Airmen" = "poznámka pro letce" o problémech na letišti způsobené sněhem, ledem nebo přívalovými srážkami


Je to někdy používaná specikace kvazi-akronyma NOTAM
URL : https://www.valka.cz/Zkratky-a-pojmy-S-t14439#344674Verze : 0