Main Menu
User Menu

Zkratky a pojmy - P

Zkratky a pojmy zacinajici na pismeno P
URL : https://www.valka.cz/Zkratky-a-pojmy-P-t14436#54476Verze : 0
MOD
P.I. Philippine Islands.
P.Q. Province of Quebec.
P.R. Puerto Rico.
P.r. Parrott rifle.
PA contraction of APA (attack transport).
PACV patrol air cushion vehicle.
Palm N. F. Palmer, Jr., and Co., New York, N.Y.
PARPRO Peacetime Aerial Reconnaissance Program.
PBM twin-engine patrol bomber seaplane, known as "Mariner"
PBR river patrol boat.
PBY twin-engine patrol bomber seaplane, known as "Catalina"
PC submarine chaser (173').
PCC control submarine chaser (173').
PCE patrol escort
PCEC control escort (180').
PCER patrol rescue escort.
PCF patrol craft, inshore.
PCO Predestined Commanding Officer předurčený velící důstojník
PCS patrol craft, submarine.
PCSC control submarine chaser (136').
PDF Principle Direction of Fire
pdr. pounder.
PE eagle boat.
PEWS Platoon Early Warning System
PF patrol escort; or frigate.
PG patrol gunboat.
PGH patrol gunboat (hydrofoil).
PGM motor gunboat.
PH Purple Heart purpurove srdce-vyzn. za zranění v boji
Phib amphibious.
PHIBCB Amphibious Construction Battalions spec. ženijní jednotky USN
PhibRon amphibious squadron.
PhiNY Philadelphia Naval Shipyard
PhM Pharmacist´s Mate poddůstojník zravotní služby
PHNY Pearl Harbor Naval Shipyard
PhoM Photographists Mate
PCH patrol craft (hydrofoil).
PIAT Projector, Infantry, Anti Tank
PIRAZ positive identification and radar advisory zone.
PLA People´s Liberation Army (ang.) ľudová oslobodzovacia (označenie námorníctva Čínskych ozbrojených síl)
PLA AF People´s Liberation Army - Air Force (ang.) ľudová oslobodzovacia armáda-letectvo (označenie námorníctva Čínskych ozbrojených síl)
PLAN People´s Liberation Army - Navy(ang.) ľudová oslobodzovacia armáda-námorníctvo (označenie námorníctva Čínskych ozbrojených síl)
PLDC Primary Leadership development Course
PLŘS protiletadlová řízená střela
PMW Polska marynarka wojenna polské válečné námořnictvo
Pnl Pnlri misile system.
POA Pacific Ocean Area
POHG Pohotovostný oddiel Hlinkovej gardy slovenské protipartizánske jednotky
posth posthumously posmrtně, in memoriam
POW Prisoner of War válečný zajatec
PR river gunboat.
PR Parachute Rigger balič padáků
PSNY Puget Sound Naval Shipyard
PSP Polskie Siły Powietrzne polské vzdušné síly
PT motor torpedo boat.
PTC motor boat subchaser.
PTF fast patrol craft
PTO Pacific Theatre of Operation
PTŘS protitanková řízená střela
PTUR PROTIVOTANKOVAJA UPRAVLJAJEMAJA RAKETA protitanková řízená raketa
PTURS PROTIVOTANKOVYJ UPRAVLJAJEMYJ SNARJAD protitanková řízená střela
PU PUSKOVAJA USTANOVKA odpalovací zařízení nebo
PU PULT UPRAVLJENIJA řídící pult nebo
PU PUNKT UPRAVLJENIJA velitelské/řídící stanoviště
PUC Presidential Unit Citation
Pusey Pusey & Jones, Wilmington, Del.
PVOS protivzdušná obrana státu
PVOV protivzdušná obrana vojsk
PWRR The Prince of Wales`s Own Royal Regiment
PY patrol vessel converted yacht.
PYc. patrol vessel converted yacht (coastal).
PZŘS protizemní řízená střelaPátá kolona - pojem byl poprvé použit za španělské občanské války (1936 - 39) frankistickým generálem postupujícím na Madrid se čtyřmi pochodovými proudy, který podle vlastního vyjádření hodně spoléhal na "pátou kolonu" uvnitř města. Od té doby se tohoto pojmu užívá pro označení všech spolupracovníků a vyzvědačů, vojáků i civilistů, pracujícícch tajně v nepřátelském zázemí.
URL : https://www.valka.cz/Zkratky-a-pojmy-P-t14436#186564Verze : 0
Parasol - lietadlo s nadsadeným krídlom (krídlo je umiestnené na vzperách nad trupom), bežne sa v češtine (slovenčine) používa aj výraz parasol.
URL : https://www.valka.cz/Zkratky-a-pojmy-P-t14436#189036Verze : 0
MOD
PR - politická rozvědka
PS - předávací schůzka
PVO - preventivně-výchovné opatření
PZP - písemnosti závadové povahy

plank owner - člen posádky lodi/ponorky při jejím převzetí do služby
URL : https://www.valka.cz/Zkratky-a-pojmy-P-t14436#207725Verze : 0
PLRK – Protiletadlový raketový komplex


Souprava funkčně spjatých palebných a technických prostředků zabezpečujících autonomní plnění bojového úkolu protiletadlovými raketami. Skládá se ze zařízení pro vyhledávání a identifikaci cílů, PL raket, vypouštěcích zařízení raket, výpočetních a řídících systémů a dalších technických prostředků.


Z hlediska mobility se dělí na stacionární (např. S-200), polostacionární (např. S-75), mobilní (např. 2K12) a přenosné (např. S-2M).


Podle svého dosahu se dělí na:


PLRK blízkého dosahu - max. dálkový dosah do 10 km, max. výškový dosah do 6 km. V klasifikaci NATO jsou tyto komplexy označovány jako VSHORAD (zbraňové systémy velmi krátkého dosahu, ang. very short range air defence), s max. šikmou dálkou účinné střelby do 3500 až 5000 m, do výšek cca 3500 m (event. až 5000 m).


PLRK malého dosahu – max. d. d. do 20 km, max. v. d. do 10 km, v kl. NATO SHORAD (zbraňové systémy krátkého dosahu, ang. short range air defence), s max. šikmou dálkou účinné střelby 10 000 až 12 000 m, do výšek 6000-7000 m.


PLRK středního dosahu – max. d. d. do 100 km, max. v. d. do 25 km, v kl. NATO MEADS (zbraňové systémy středního dosahu, ang. medium extended air defence systém), s max. šikmou dálkou účinné střelby 30 až 60 km, do výšek až 30km.


PLRK velkého dosahu – max. d. d. nad 100 km, max. v. d. nad 25 km, v kl. NATO LRSAM (zbraňové systémy dalekého dosahu, z ang. long range surface to air missile system, s max. šikmou dálkou účinné střelby 150-400 km, do výšek až 30km.Z hlediska použité technologie hl. systémů navedení raket se PLRK dělí:
autonomní (nezávislé) systémy navedení
neautonomní systémy navedení - systémy dálkového navedení - povelové systémy
- dálkové navedení po paprsku
- systémy samonavedení - aktivní
- poloaktivní
- pasivní


V současné době je možné v odborné literatuře narazit též na termín protiletadlový raketový komplet (zkratka také PLRK), který dnes víceméně převládá. Kdysi vládl nesmiřitelný spor mezi oběma hlavními složkami protivzdušné obrany (PVO) a to protivzdušnou obranou státu
(PVOS – vyzbrojena stacionárními či polostacionárními PLRK) a protivzdušnou obranou vojsk (PVOV – vyzbrojena mobilními PLRK). U PVOS se vyprávěla historka o dvou rozčilených generálech, kteří se nakonec dohodli na tom, že systémy používané u PVOS se budou nazývat komplexy, zatímco systémy patřící PVOV budou komplety.


Já sám jsem se ještě učil, že komplet je systém, jenž má všechny své součásti (vyhledávací, sledovací i odpalovací zařízení) spojené do jednoho nezávislého celku a je tedy schopen samostatně plnit bojový úkol (typický příklad je 9K33 OSA, kde každé jednotlivé vozidlo baterie může samostatně vést bojovou činnost). Oproti tomu komplex využívá ke své činnosti propojení několika menších celků (typický příklad je 2K12 Kub, kde jsou některá vozidla baterie určená k vyhledání a sledování cílů a jiná slouží jako odpalovací zařízení). Zdá se však, že toto rozdělení nikdy nebylo oficiální.


Podle Slovníku cizích slov je komplex (technicky) 1. souhrn, soubor; 2. skupina předmětů tvořících celek. Komplet je potom souprava, sada; souhrn částí určitého celku.


V současné době se na Univerzitě obrany (na Fakultě vojenských technologií) používá termín "Systémy protivzdušné obrany", přičemž příslušný předmět se jmenuje "Zbraňové systémy PVO".


V zásadě tedy lze prohlásit, že slova komplet, komplex a zbraňový systém jsou v oblasti PVO víceméně rovnocenná. Na druhou stranu označení komplex (kompleks) používá i původní sovětská (ruská) terminologie.


Zdroje:
Oldřich Svoboda a kolektiv: Stručný slovník vojenství, nakl. Naše vojsko, Praha 1984, 28 - 271 - 84
Ing. Petr Všetečka, Ing. Pavel Šimon, CSc., Doc. Ing. Jaromír Mlýnek, CSc.: S-300PMU1, časopis České letectvo a PVO č. 10/94.
URL : https://www.valka.cz/Zkratky-a-pojmy-P-t14436#294007Verze : 1
MOD