Main Menu
User Menu

Mírov

věznice pro politické vězně

     
Název:
Name:
Mírov
Další názvy:
Other Names:
-
Určení:
Camp Purpose:
nápravně pracovní tábor
Doba existence:
Operational (since - to):
xx.xx.1945-xx.xx.1989 věznice pro politické vězně
xx.xx.1989-xx.xx.xxxx věznice pro osoby odsouzené na doživotí (současnost)
xx.xx.1300-xx.xx.1850 vězení pro osoby duchovního stavu
xx.xx.1855-xx.xx.1939 civilní trestnice
xx.xx.1939-xx.xx.1945 nacistická věznice
Odhadovaný celkový počet vězňů:
Estimated Total Number of Prisoners:
2150 vězňů (1952)
Odhadovaný počet obětí:
Estimated Casualty Toll:
-
Stát odpovědný za existenci:
State Responsible for Camp Founding:
vícero států v existenci vězení
Nadřízený stupeň:
Upper Authority:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Pobočky:
Subsidiaries of Camp:
-
Velitelé:
Commanders:
12.09.1949-31.12.1950 Kohlíček, Ondřej ( )
Stát, kde se tábor nachází:
Camp Location (State):
Česká republika
Obec:
Camp Location (Town, Village):
Mírov
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
0°00'00.00"S 0°00'00.00"W
Přístupnost:
Accessibility:
nepřístupno
Památky a muzea v okolí:
Places of Interest and Museums in the Vicinity:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.totalita.cz
URL CZ: https://www.valka.cz/Mirov-t144258#465230Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/veznice-pro-politicke-vezne-t144258#465230Version : 0