Main Menu
User Menu

Zkratky a pojmy - D

Zkratky a pojmy zacinajici na pismeno D
URL : https://www.valka.cz/Zkratky-a-pojmy-D-t14423#54463Verze : 0
MOD
D IJN Carrier Bombing Plane
D USN Plane from Douglas; McDonnell
D IJNAF Plane from Showa Comp
D důvěrník
D.r. Dahlgren rifle
D.sb. Dahlgren smoothbore
d/d diesel direct
d/e diesel electric
DA Department of the Army
DAK Deutsches Afrikakorps
DANFS Dictionary of American Naval Fighting Ships
DAP Decontaminating Apparatus, Portable
DASH drone antisubmarine helicopter
DB Depth Bomb hlubinná nálož
DB Daimler-Benz výrobce motorů
DBLE Demi-brigade de Légion étrangère půlbrigáda cizinecké legie
dc. depth charge hlubinná nálož
DCO Damage control officer
dcp. depth charge projector
dcp. (hh.) depth charge projector (hedgehog-type)
DCR Division Cuirassée obrnená (tanková) divízia
dct. depth charge track
DD destroyer
dd. dry dock suchý dok
DDC corvette
ddd. diesel direct drive
DDE antisubmarine destroyer
DDG guided missile destroyer
DDR radar picket destroyer
DE Destroyer Escort
de/r diesel-electric reduction
DEC control escort vessel
ded. diesel electric drive
DEG guided missile escort ship
DEGESCH Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung Německá společnost pro boj proti škůdcům
DeL De Laval Steam Turbine Co., Trenton, N.J.
DeL-Falk De Laval & Falk.
DeL-FB De Laval & Farrel-Birmingham
DeL-GE De Laval & General Electric
DeL-Wes De Laval & Westinghouse
DEPSACEUR Deputy Supreme Allied Commander Europe Zástupce vrchního velitele spojeneckých sil v Evropě
DER radar picket escort ship
derd. diesel electric reduction drive
Des destroyer
des. design
DesDiv Destroyer Division
DesRon Destroyer Squadron
det. diesel electric tandem motor drive
DEW Distant Early Warning System (a radar network across upper North America)
DF Division Flagship
DFC Distinguished Flying Cross
DFS Deutsches Forschungsinstitut für Segelflug Německý výzkumný ústav bezmotorového létání
dgd. diesel geared drive
DIA Defense Intelligence Agency tajná služba armády USA, obdoba CIA
DIC Division d´Infanterie Coloniale koloniálna pešia divízia
Diehl Diehl Manufacturing Co., Bridgeport, N.Y.
DIMS Director of International Military Staff Ředitel Mezinárodního vojenského štábu
div. division
DivOf Diving Officer
DL frigate
DLC Division Légère de Cavalerie ľahká jazdecká divízia
DLG guided missile frigate
DLGN uided missile frigate (nuclear propulsion)
DLH Deutsche Lufthansa Německé aerolinie
DLM Division Légère Mechanique ľahká mechanizovaná divízia
dlt. double reduction-locked train
DLV Deutscher Luftsport Verband Německý sportovní letecký svaz. založen 1933, sdružil"pod svá křídla" všechny civilní letecké kluby a jejich letiště. Dělil se na tři sekce, vzducholodi, bezmotorová letadla a motorová letadla. Ve znaku měl okřídlenou dvoulistou vrtuli překrytou svastikou. Zrušen v r. 1936 a v r. 1937 jej nahradil - NSFK
DM destroyer minelayer; or light minelayer (now MMD)
DMS high-speed minesweeper; or destroyer minesweeper
DMZ Demiltarized Zone
dp. displacement; or dual purpose (guns)
DPCU Disruptive Pattern Combat Uniform
dph. depth of hold
dr. draft
drd. diesel reduction drive
DRK Deutsches Rotes Kreuz Německý Červený kříž
DS důvěrný styk
DSC Distinguished Service Cross australské vyznamenání za zásluhy
DSF Distinguished Flying Cross Záslužný letecký kříž (britské vyznamenání)
DSM Distinguished Service Medal australské vyznamenání za zásluhy
DSO Distinguished Service Order Řád za vynikající službu (britské vyznamenání)
DSV Deutsche Schiffsbau-Versuchsanstalt Německý zkušební ústav stavby lodí
DSYG Deputy Secretary General Zástupce generálního tajemníka NATO
DTG Date-Time Group
DVL Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt Německý zkušební letecký ústav
DVS Deutsche Verkehrsfliegerschule Německá škola dopravních pilotů
VC Victoria Cross Viktoriin kříž (nejvyšší britské vyznamenání za statečnost v boji)

Dragouni


Zvláštní druh vojska, jenž vznikl ve Francii v 16. století. Jejich název je odvozen buď od francouzského slova "dragon", označujícího krátkou mušketu nebo od latinského "draco",tedy drak, jenž byl často užíván jako znak dragounských pluků.


Šlo v podstatě o pěchotu, která se však do boje přesouvala na koních. Před bojem dragouni ale sesedali a zúčastnili se bitvy jako normální pěšáci. V průběhu třicetileté války se jejich úloha postupně změnila, začali být do boje nasazování také jako jízda, přičemž tvořili jakýsi přechod mezi jízdou lehkou a těžkou. V 18. - 19. století byli stále častěji počítáni k jezdectvu těžkému. Podle potřeby však mohli kdykoliv měnit sestavu k vedení bojové činnosti z pěší na jezdeckou a naopak.


Ačkoli nebyli zpočátku oblíbeni, byli koneckonců něco mezi jízdou a pěchotou (proto se jim také přezdívalo "napůl lidé, napůl zvířata"), v bojích tak osvědčili svoji univerzálnost, že počty jejich pluků stále rostly až do 19. století, mnohdy na úkor jiných druhů jezdectva a v určitých obdobích tvořili až 1/3 veškerého jezdectva. V některých armádách dokonce došlo ke reorganizaci všech ostatních druhů jezdectva na dragouny. Poslední dragounské pluky zanikly až ve 20. století.


Dělová paluba - část lodní konstrukce v 15. - 19. století. Dělovou palubou se rozumí pouze paluba krytá, na níž je umístěna baterie děl. Dále se děla umísťovala na palubu horní, ta se však už k dělovým palubám nepočítá. Proto loď se třemi dělovými palubami má ve skutečnosti děla umístěná ve čtyřech řadách nad sebou.


Dělový člun - malé plavidlo jehož určení se za staletí příliš nezměnilo. Jeho úkolem je vést bojovou činnost v pobřežních vodách, na řekách a jezerech.


Až do počátku 19. stol. se pod tímto označením rozuměla malá loď s nekrytou palubou nesoucí jedno nebo několik děl velké ráže. Míval jeden až dva stěžně nebo mohl být poháněn pouze vesly. V nejobvyklejší konfiguraci šlo o člun s jedním stěžněm, s trupem dlouhým asi 15 metrů, vyzbrojený jedním 32 liberním dělem na přídi. Časté bylo také provedení se dvěma děly, či několika lehčími otočnými děly na obrubnici trupu.


V období americké občanské války (1861-1865) se název dělový člun používal pro malé kolesové parníčky ozbrojené několika děly. Některé mohly být pancéřovány.


Počátkem 20. století začala U.S. Navy používat pro tuto třídu lodí označení "PG" (Patrol Gunboat), které jim pak zůstalo i během II. světové války. Šlo o malá plavidla o výtlaku asi 2000 tun, délce asi 60 metrů, vyzbrojené několika děly ráže 105 - 125 mm.


V současnosti se dělovým člunem rozumí malé plavidlo s výtlakem 200 - 600 tun a výzbrojí tvořenou 1 - 2 automatickými kanóny ráže 76 - 120 mm, 2 - 4 protiletadlovými kanóny a kulomety, které je určeno k hlídkové a strážní službě, ničení malých plavidel (člunů), námořním výsadkům a jejich podpoře, též ke kladení min, zjišťování ponorek a boj proti nim.
URL : https://www.valka.cz/Zkratky-a-pojmy-D-t14423#230733Verze : 0
DWA - Deutsche Werke AG. Berlín, Německo - zbrojovka a muniční továrna r.1921
URL : https://www.valka.cz/Zkratky-a-pojmy-D-t14423#232629Verze : 0
DWM - Deutsche Waffen-und Munitionsfabriken AG. Berlín a Karlsruhe, Německo - zbrojovka a muniční továrna - akciová společnost ( Aktien der Gesellschaft)
URL : https://www.valka.cz/Zkratky-a-pojmy-D-t14423#232631Verze : 0
Daimjó - titul japonského feudálního šlechtice


V překladu : velké a slavné jméno.


Význam : titul feudálního šlechtice


Daimjó byl šlechtic formálně podřízený japonskému císaři. V podstatě to byl nezávislý pán, který vládl několika provinciím, několika okresům, v některých případech několika vesnicím. Dle některých pramenů bylo celkem 262 daimjó. Od 17. století se neoficiálně dělily na dvě třídy : fudai (uváděno 176 daimjó) a tozama (86 daimjó). V roce 1868 byl tento titul zrušen.


Mezi nejznámnější daimjó patřili např. Nobunaga Oda, Iejasu Tokugawa, Hidejoši Tojotomi, Šingen Takeda, Kenšin Uesugi, Sóun Hódžó, Moričika Čósokabe, Kacujori Takeda a další.
URL : https://www.valka.cz/Zkratky-a-pojmy-D-t14423#283227Verze : 0