Main Menu
User Menu

Pravidla pro psaní do sekce - LODĚ

Pravidla pro zápis do sekce Lodě
(Edit: Tars a Kwango Mbwana)


Prosíme uživatele, aby se při vkládání nových témat v sekci Lodě řídili níže uvedenými pravidly:

1) v případě jakýchkoliv nejasností nebo pochybností neváhejte a kontaktujte Moderátory této sekce: Tars, Kwango Mbwana nebo samotného administrátora (Admin) www.valka.cz

2) tato sekce je faktografická, pokud se chcete o dané lodi něco dozvědět nebo podebatovat, založte diskusní téma v jiné části fóra.

3) při vkládání jednotlivých plavidel dodržujte prosím následující body:
a) platí že pro každé jednotlivé plavidlo existuje jedno téma, nevkládejte prosím pod jeden název údaje pro více lodí stejného jména

b) pro nadpis tématu (kolonka Předmět / Název česky (slovensky)) použijte název plavidla v následující formě: kód státu – kód typu – prefix_název lodě (pennant number / rok spuštění)
- kód státu: v případě, že vkládáte plavidla státu, který nemá vlastní sekci, vložte ho do sekce Nezařazeno a před jménem plavidla uveďte ISO kód daného státu. V případě, že vkládáte plavidlo do jedné z „národních“ sekcí, kód státu se neuvádí.
- kód typu: identifikační zkratka daného typu lodi, kterou naleznete zde. Pokud vkládáte plavidlo, u kterého nemůžete potřebnou zkratku nalézt, kontaktujte příslušného moderátora. Netvořte žádné vlastní zkratky!
- prefix označující příslušnost k válečnému loďstvu daného státu (USS, HMS, ORP, KNM, Hr.Ms.,HMAS apod.). Pokud nějaký stát u svých lodí prefix nepoužívá, nevkládejte nic.
- název lodě samotné jméno plavidla (u plavidel píšících azbukou uvádějte, prosím, český přepis názvu (pravidla pro přepis z azbuky do češtiny najdete v Radově čestinářském okénku), u ostatních států nepoužívajících latinku uveďte nejlépe anglický přepis).
- v závorce za názvem uvádíme tzv.pennant number (identifikační nebo kódové označení plavidla). Pokud "pennant number" lodi neznáte nebo jí nebyl přidělen, vložte rok spuštění na vodu. Dodržujte, prosím, striktně toto pravidlo, uvedení pennantu / roku spuštění je velmi důležité z důvodu rozlišení plavidel o stejných názvech.
- pro představu, jak má správný zápis vypadat, uvádíme několik příkladů:

BB - USS Alabama (BB-60)
DD - HMS Amazon (D39)
CA - Colbert (1931)
CZK - RM - President Masaryk (1932)


c) Pro vkládání nových plavidel byly vytvořeny tzv.šablony, které na stránce vytvoří jednotnou tabulku. Prosíme všechny uživatele o používání těchto šablon bez jakýchkoliv změn jejich vzhledu (vybarvování, změna velikosti písma, doplňování nebo umazávání řádků apod. Pokud máte k dispozici údaje, pro které nenajdete příslušnou kolonku, vkládejte je do kolonky Poznámka, nebo jakoukoliv jinou vhodnou formou do nového příspěvku. Nad tabulku už nevkládejte název lodi - je umístěn v tabulce. Šablonu vložíte pomocí roletky Nahrát šablonu vpravo od pracovního pole. Existují 2.šablony:
- tpl_lode_ships.txt - použijte pro všechny lodě kromě plachetnic a plachetních parníků
- tpl_plachetni_lode_sailing_ships.txt - použijte pro plachetnice a plachetní parníky

Pokud si myslíte, že vkládání pomocí šablon nejste schopni sami zvládnout, vložte všechny technické údaje (TTD) bez tabulky (později budou upraveny do patřičné podoby) nebo kontaktujte Moderátory, kteří vám poradí.

4) při vkládání tříd plavidel dodržujte prosím následující:
- třídy plavidel vkládejte do sekce Třídy u jednotlivých států
- pro samotný název tématu platí stejná forma zápisu jako pro jednotlivé lodě (viz. výše), nevkládájí se pouze pennant numbers nebo roky zařazení do služby
- v příspěvku krátce charakterizujte, o jakou třídu lodí se jedná a pod sebe uveďte názvy všech plavidel dané třídy (pokud možno prolinkované přímo na jednotlivé lodě)
- další údaje jsou vítány (například okolnosti vzniku projektu, úpravy, zvláštnosti), technická data (TTD) ale uvádějte až u jednotlivých plavidel

5) Forma zápisu údajů do tabulek:
- nejprve si, prosím, pozorně přečtěte Radovo čestinářské okénko
- v polích "Název: / Name:", "Originální název: / Original Name:" a "Kódové označení: / Pennant Number:" vkládejte POUZE daný údaj BEZ poznámky !!! (dané údaje se propisují např. do služebního záznamu velitelů anebo do nadřízených jednotek)
- jakékoliv datum v tabulkách a přehledech vkládejte ve formě DD.MM.RRRR. V prostém textu můžete použít i jiný způsob zápisu (měsíc slovně, pozor na mezeru za tečkou)
- při vkládání rozměrů, výtlaků, rychlostí apod. není nutné vkládat jednotky (m, t, kts apod.), jsou již uvedeny v levém sloupci tabulky. V případě, že vkládáme údaj bez předem vyplněné jednotky, napíšeme ji do levého sloupce tabulky (např.výkon u strojů v HP)
- u popisu výzbroje dodržujte následující zápis 12x 40 mm/50 Vickers Mk VIII (AA/4 x III), tedy v pořadí počet x ráže děl, kalibr, typ děla a v závorce rozdělení děl a upřesňující poznámka (AA – protiletadlové dělo, QF – rychlopalné). Způsob zápisu typu děla prove%dte dle zvyklostí té které země. V případě, že nějakou informaci o dělu nemáte, vynechte ji. Výše uvedený způsob zápisu používejte včetně uvedených mezer, závorek a pomlček.
- u torpédometů použijte obdobný způsob zápisu s uvozující zkratkou TT, tedy např. TT 8x 533 mm wz.08 (2x IV), nebo výpisem torpédomet např. 8x torpédomet 533 mm wz.08 (2x IV)
- další výzbroj zapisujte v obecném zápisu počet x druh zbraně x typ, tedy například 24x kotevní mina WZ6
- výkon strojů uvádějte v HP, ráži děl a torpédometů a sílu pancéře v mm
- pro elektronické vybavení (radary, sonary a pod.) použijte řádek Výstroj
- pokud vkládáte obrázky s velkou datovou náročností, zvažte variantu vložení do fotoalba a do vlastního příspěvku vložte pouze odkaz.

6) Veškeré údaje, u nichž je to možné (jména plavidel, třídy plavidel, velitele, zbraňové systémy a pod.) vkládejte pokud možno formou aktivního odkazu (tzv. prolinkování) na příslušná faktografická fóra. Návod jak prolinkovat svůj příspěvěk s jinými příspěvky (zejména ze sekcí Jednotky, Technika, Výzbroj; časem také Kronika a Zeměpis) naleznete ZDE. Není to povinné, ale výrazně tím ušetříte práci moderátorům. Za případné prolinkování svých příspěvků předem děkujeme.

Dále prosíme o dodržování následujících zásad:
- nevkládejte obrazový materiál chráněný autorskými právy. Vaše pozitivní snaha by mohla vyústit v negativní následky pro provozovatele serveru
- v příspěvcích se zdržte subjektivních hodnocení ve smyslu "nejlepší loď", vkládání neověřených dat, vlastních domněnek a vulgárních výrazů
- nezakládejte prázdná fóra (tj.pouze název lodi), to je povoleno pouze moderátorům
- než vložíte u jakéhokoliv plavidla nějaká fakta, podívejte se, zdali je už nevložil někdo před vámi

Chcete-li zeptat na nějakou podrobnost konstrukce, jejím akcím a pod., založte fórum v diskuzní části (tedy ne v sekci Lodě, která je sekcí faktografickou). Do úvodního příspěvku vložte odkaz na faktografické forum, bude pak sloužit jako podklad k diskuzi.


POZOR: jako u každého faktografického fóra na Válce i zde platí, že u každého nového příspěvku MUSÍ být uveden zdroj(e), ze kterého bylo čerpáno. Samozřejmě také platí všechna pravidla platná pro server www.valka.cz.

Příspěvky, které nebudou vyhovovat výše uvedeným pravidlům nebo zavedeným zvyklostem na www.valka.cz, budou moderátory upraveny s maximální snahou o zachování obsahu původního příspěvku. Prosíme o pochopení tohoto kroku v rámci co největší přehlednosti uváděných údajů.

Nevhodné příspěvky budou smazány či upraveny, bez upozorňování přispěvatele na akt mazání těchto příspěvků – viz. pravidla pro faktografická fóra.

Děkujeme
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-LODE-t14418#54445Verze : 1
Prosím, podle roku zařazení plavidla do služby vyberte zkratku příslušného typu lodi.

-lodě z období před rokem 1900
-lodě z období 1900 - 1945
-lodě z období 1945 - současnost

V případě, že nenaleznete zkratku, která by vyhovovala plavidlu, kterou chcete vložit, kontaktujte prosím příslušné Moderátory.
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-LODE-t14418#282592Verze : 1
Zkratky lodí z období před rokem 1900Dřevěné plachetní a paroplachetní lodě
WL - řadová loď
WC - korveta
WF - fregata
WS - šalupa
WG - galéra
WB - válečná plachetnice (obecně)
WM - obchodní plachetnice (obecně)
WX - pomocné jednotky (bez rozlišení)


Bitevní a pancéřové lodě
BB – bitevní loď
BM - monitor
QF - pancéřová fregata
QK - pancéřová korveta
QB - pancéřová loď (bez rozlišení)


Křižníky
CR - obrněný křižník (belted cruiser)
CA - pancéřový křižník (cruiser armored)
CP - chráněný křižník (cruiser protected)
CU - nechráněný křižník (cruiser unprotected)
CX - pomocný křižník (cruiser auxilar)
CZ - avizo (aviso)


Torpédové a dělové čluny
PG - dělový člun (gunboat)
TB - torpédový člun (torpedo boat)
TG - torpédový dělový člun (torpedo gunboat)
DD - torpédoborec (destroyer)


Minové lodě
CM - minonoska (minelayer)
AM - minolovka (minesweeper)


Říční válečné lodě
RM - říční monitor (river monitor)
RG - říční dělový člun (river gunboat)
RP - říční hlídkový člun (river patrol boat)
RA - ozbrojená loď
RX - pomocná říční loď (nerozlišeno)


Pomocné lodě
AK - zásobovací loď
AH - nemocniční loď
AP - transportní loď
AR - opravárenská (dílenská) loď
AX - ostatní pomocné jednotky


Školní lodě
ZW - plachetní školní lodě
ZQ – ostatní školní lodě


Ostatní a nezařazené lodě
XW - reprezentační jachty
XB - plovoucí baterie
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-LODE-t14418#282595Verze : 0
Zkratky lodí z období let 1900 - 1945


Letadlové lodě a nosiče letadel
CV - letadlová loď
CVE - eskortní letadlová loď
CVL - lehká letadlová loď
AV – mateřská loď pro hydroplány (seaplane tender)
AVB - balónová loď (baloon carrier)
AVC - katapultová loď

Bitevní a pancéřové lodě
BB - bitevní loď
BM - velký monitor
BP - loď pobřežní obrany

Křižníky
CB - bitevní křižník
CA - těžký křižník
CL - lehký křižník
CS - průzkumný křižník
CF - křižník s letovou palubou (flying-deck cruiser)
CX - pomocný křižník (cruiser auxilar nebo armed merchant cruiser)

Torpédové lodě
DD - torpédoborec (destroyer)
DT – torpédovka (torpedo boat)
PT - torpédový člun (patrol torpedo boat nebo motor torpedo boat popř.schnellboot)

Protiponorkové a doprovodné lodě
DE - eskortní torpédoborec
PF - protiponorková fregata
PK - protiponorková korveta
SLP - šalupa
PC - stíhač ponorek
ES – eskortní loď

Minové lodě
CM – minonoska (minelayer)
AM - minolovka (minesweeper)

Říční válečné lodě
RM - říční monitor (river monitor)
RG - říční dělový člun (river gunboat)
RP - říční hlídkový člun (river patrol boat)
RL - říční minonoska
RS - říční minolovka
RA - ozbrojená loď
RX - pomocná nebo speciální loď (nerozlišeno)

Hlídkové lodě
PG - dělový člun (patrol gunboat)
PB – hlídková nebo strážní loď/člun (patrol ship/boat)

Výsadkové lodě
LS - výsadková loď (landing ship)
LC - výsadkový člun (landing craft/boat)

Pomocné lodě
AC – štábní/velitelská loď (command ship)
AD - plovoucí základna torpédoborců (destroyer tender)
AS - plovoucí základna ponorek (submarine tender)
AV - plovoucí základna hydroplánů (seaplane tender)
AG - jiná pomocná loď (auxillary ship) sem patří různé plovoucí cíle, lodě pro zvedání cvičných torpéd, pobřežní stráž a podobně
AH - nemocniční loď (hospital ship)
AK - nákladní loď (cargo ship)
AO - tanker (oiler, tanker)
AQ - Q-ship
AP - transportní loď
AR - opravárenská loď (repair ship)
AZ – záchranná loď (rescue ship)

Školní lodě
ZW - plachetní školní lodě
ZQ – ostatní školní lodě
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-LODE-t14418#282596Verze : 2
Zkratky lodí z období 1945 - současnost


Letadlové a vrtulníkové lodě
CV - letadlová loď
CVN - letadlová loď s nukleárním pohonem
CVH - vrtulníková loď

Křižníky
CA - těžký křižník
CL - lehký křižník
CG - raketový křižník
CGN - raketový křižník s nukleárním pohonem

Torpédové a raketové lodě
DD - torpédoborec
DE - eskortní torpédoborec
DDG - raketový torpédoborec
FF - fregata
FFG - raketová fregata
KKG - raketová korveta
PT - torpédový člun
PTG - raketový člun

Protiponorkové a doprovodné lodě
DDE - protiponorkový torpédoborec
PF - protiponorková fregata
PK - protiponorková korveta
ES - eskortní/doprovodná loď
PS - jiná protiponorková loď/člun

Minové lodě
CM – minonoska
AM - minolovka

Říční válečné lodě
RM - říční monitor
RP - říční hlídkový člun
RG - říční dělový člun
RL – říční minonoska
RS - říční minolovka
RX - pomocná nebo speciální loď

Hlídkové lodě
PG - dělový člun
PB – hlídková nebo strážní loď/člun
FC - rychlý (útočný) člun/loď
OPV - oceánská hlídková loď

Výsadkové lodě
LHS - výsadková vrtulníková loď
LS - výsadková loď
LC - výsadkový člun

Pomocné lodě
AC – štábní/velitelská loď (command ship)
AD - plovoucí základna torpédoborců (destroyer tender)
AS - plovoucí základna ponorek (submarine tender)
AE - muniční loď (ammunition ship)
AF - skladovací loď (store ship)
AG - jiná pomocná loď (auxillary ship)
AGI - průzkumná / výzvědná loď (auxiliary general intelligence ship)
AH - nemocniční loď (hospital ship)
AK - nákladní loď (cargo ship)
AO - tanker (oiler, tanker)
AP - transportní loď
AR - opravárenská loď (repair ship)
AT - remorkér (tug)
AZ – záchranná loď (rescue ship)
AOR - oceánografická/průzkumná loď

Školní lodě
ZW - plachetní školní lodě
ZQ – ostatní školní lodě
URL : https://www.valka.cz/Pravidla-pro-psani-do-sekce-LODE-t14418#282647Verze : 4
Diskuse