Main Menu
User Menu

Vilenská jezdecká brigáda [1939-1939] - po reorganizaci

Wileńska Brygada Kawalerii - po reorganizacji/Wileńska Cavalry Brigade - after reorganization

     
Název:
Name:
Vilenská jezdecká brigáda 1)
Originální název:
Original Name:
Wileńska Brygada Kawalerii
Datum vzniku:
Raised/Formed:
13.09.1939 2)
Předchůdce:
Predecessor:
Vilenská jezdecká brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
26.09.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
13.09.1939-14.09.1939 Armáda „Lublin“
14.09.1939-23.09.1939 Kombinovaná jezdecká brigáda Zakrzewski
24.09.1939-25.09.1939 bez nadřízeného velitelství 3)
25.09.1939-26.09.1939 Kresová jezdecká brigáda II
Dislokace:
Deployed:
13.09.1939-14.09.1939 Kunów/prostor /
15.09.1939-16.09.1939 Świdnik/prostor /
17.09.1939 Wólka Kańska/prostor /
18.09.1939-19.09.1939 ?/? /
20.09.1939 Honiatycze-Kazimierówka/prostor /
21.09.1939 Czartowiec-východně Komarów/prostor /
22.09.1939 severně Komarów/prostor /
23.09.1939-24.09.1939 Suchowola-Stanisławów/prostor /
25.09.1939 Wólka Horyniecka/prostor /
26.09.1939 Leszczesna/? /

Velitel:
Commander:
13.09.1939-14.09.1939 Komorowski, Tadeusz I (pułkownik kawalerii) 4)
14.09.1939-26.09.1939 Drucki-Lubecki, Konstanty Maria Józef (pułkownik dyplomowany kawalerii) 5)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
6)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
13.09.1939-24.09.1939 7. zákopnická eskadrona
14.09.1939-23.09.1939 4. hulánský pluk

Ručně vyplněné položky:
-
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) V polské historiografii zvaná rovněž jako část Vilenské jezdecké brigády nebo zbytek Vilenské jezdecké brigády.
2) Rozprášené části brigády se po přechodu na východní břeh řeky Visly ve dnech 10.09.1939-13.09.1939 soustředily v takovém množství, že se velitel Armády „Lublin“ rozhodl pro vytvoření zreorganizované Vilenské jezdecké brigády.
3) 23.09.1939 při postupu jako čelní voj Brigády Zakrzewski odbočila z předem určené trasy a se zbytkem brigády ztratila kontakt.
4) Od 04.09.1939 byl velitelem Jezdeckého uskupení Komorowski a od 10.09.1939 zástupcem velitele Skupiny Grobicki. Po 14.09.1939 byl zástupcem velitele Kombinované jezdecké brigády Zakrzewski.
5) Do 09.09.1939 byl velitelem Vilenské jezdecké brigády a od 10.09.1939 bez zařazení. 26.09.1939 zraněn v boji se sovětskou 99. střeleckou divizí a zajat.
6) Pravděpodobně nebyl určen.
Zdroje:
Sources:
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Jurga, Tadeusz, Karbowski, Władysław: Armia „Modlin″ 1939, WIH, MON, Warszawa 1987
Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011
Porwit, Marian: Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku cz.III, Czytelnik, Warszawa 1983

URL : https://www.valka.cz/Vilenska-jezdecka-brigada-1939-1939-po-reorganizaci-t144083#464777Verze : 8
MOD