Main Menu
User Menu

11. československý pěší pluk [1918-1918]

11th Czechoslovak Infantry Regiment

     
Název:
Name:
11. československý pěší pluk
Originální název:
Original Name:
11. československý pěší pluk / 11-й Чехословацкий пexoтный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.08.1918
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
07.10.1918
Nástupce:
Successor:
11. československý střelecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.08.1918-01.09.1918 Východní skupina
01.09.1918-22.09.1918 2. československá střelecká divise
22.09.1918-07.10.1918 1. československá střelecká divise
Dislokace:
Deployed:
15.08.1918-11.09.1918 Novonikolajevsk, kasárny /
11.09.1918-07.10.1918 sibiřské válčiště ruské občanské války

Velitel:
Commander:
15.08.1918-07.09.1918 Jungr, Ladislav (podkapitán legií)
07.09.1918-07.10.1918 Zmek, Josef (podkapitán legií)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 11. československý střelecký pluk
Prášek, Vojtěch: Pěší pluk 11 Františka Palackého. Praha, Československý legionář 1938.
URL : https://www.valka.cz/11-ceskoslovensky-pesi-pluk-1918-1918-t144055#464714Verze : 2
MOD