Main Menu
User Menu

Velitelství pěchoty 7. čs. střelecké divise [1918-1919]

Infantry Headquarters of the 7th Czechoslovak Rifle Division

     
Název:
Name:
Velitelství pěchoty 7. československé divise
Originální název:
Original Name:
Velitelství pěchoty 7. československé divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
17.11.1918
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.06.1919
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
17.11.1918-01.06.1919 7. československá střelecká divise
Dislokace:
Deployed:

Velitel:
Commander:
17.11.1918-01.06.1919 Caio, Pietro Giuseppe (plukovník legií)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
17.11.1918-01.06.1919 33. československý střelecký pluk
17.11.1918-01.06.1919 34. československý střelecký pluk
17.11.1918-01.06.1919 39. československý střelecký pluk
17.11.1918-DD.MM.1919 Kulometný prapor 7. československé divise

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 7. československá střelecká divise
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-pechoty-7-cs-strelecke-divise-1918-1919-t144030#464668Verze : 0
MOD