Main Menu
User Menu

Vojenská kancelář presidenta republiky [1919-1939]

Military Office of the President of the Republic

     
Název:
Name:
Vojenská kancelář presidenta republiky
Originální název:
Original Name:
Vojenská kancelář presidenta republiky
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1919
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.04.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1919-01.04.1939 Vrchní velitel branné moci
Dislokace:
Deployed:
01.01.1919-01.04.1939 Praha, Pražský hrad /

Velitel:
Commander:
01.01.1919-15.03.1919 Husák, Otakar, Ing. podplukovník legií)
15.03.1919-26.07.1920 Husák, Otakar, Ing. (plukovník pěchoty)
26.07.1920-23.06.1921 Rejholec, Václav, JUDr. (major pěchoty)
23.06.1921-23.10.1923 Rejholec, Václav, JUDr. (podplukovník pěchoty)
23.10.1923-16.12.1927 Čeček, Stanislav (generál IV. hodnostní třídy)
16.12.1927-01.03.1929 Čeček, Stanislav (divisní generál)
01.03.1929-23.03.1929 Bláha, Silvestr, Ing. (plukovník pěchoty)
23.03.1929-31.07.1934 Bláha, Silvestr, Ing. (brigádní generál)
31.07.1934-15.11.1938 Bláha, Silvestr, Ing. (divisní generál)
15.11.1938-01.04.1939 Němeček, Jan (plukovník generálního štábu)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Vojenská kancelář presidenta republiky
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
Liška, Milan a kol.: Hradní stráž. Praha, Art-D 2000.
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-kancelar-presidenta-republiky-1919-1939-t143928#501764Verze : 2
MOD